TO SUSPENDERT: To ledere ble suspendert fra Bergensklinikken i forrige uke.
TO SUSPENDERT: To ledere ble suspendert fra Bergensklinikken i forrige uke. Foto: Helge Skodvin / VG

Fylkeslegen har åpnet tilsyn mot Bergensklinikkene

INNENRIKS

Fylkeslegen i Hordaland skal undersøke om taushetsplikten ved Bergensklinikkene er overholdt, etter at ledelsen i forrige uke avdekket feilrapportering av dagplasser og døgnopphold.

Publisert: Oppdatert: 30.08.18 14:02

Det var i forrige uke at den suspenderte fagdirektøren ved klinikken, Kari Lossius, varslet fylkeslegen om det hun mener kan være ulovlig journalsnoking.

Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ved Bergensklinikken ble suspendert fra sine stillinger etter at det skal ha blitt oppdaget store økonomiske avvik hos klinikken.

Beskyldningene dreier seg om at man over tid har unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken, noe som ifølge ledelsen kan utgjøre et avvik på 3–5 millioner kroner.

At fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot Bergensklinikkene, ble først omtalt i Bergensavisen torsdag.

Leste du? BT: Ledere krever at adm.dir. i Bergensklinikken går av

Reagerer på data-uthenting

I varselet sendt 23. august skriver Lossius at hun i et drøftingsmøte den 17. august ble fremlagt opplysninger som var hentet ut fra flere pasientjournaler. VG har fått innsyn i Lossius’ varsel, hvor hun skriver følgende:

«Det virket for meg som om de hadde hentet ut opplysninger fra journalene i strid med journalforskriften §10. Opplysningene kom fra journaler fra pasienter innlagt på Hjellestadklinikken i tidsperioden 2017–2018».

Lossius skriver videre at hun har fått opplyst at informasjonen er hentet ut av en merkantil, som er en såkalt «superbruker»:

«Innhentingen av opplysningene var ikke i forbindelse med et kvalitets-prosjekt eller prosjekt knyttet til forskning. Ingen har helsefaglig utdannelse, og ingen har direkte kontakt med pasientene», skriver Lossius, som også reagerer på at klinikksjefen ikke ble kontaktet i forbindelse med uthenting av opplysningene, og skriver at pasientene heller ikke har gitt samtykke til dette.

Fylkeslegen: Taushetsplikten er viktig for oss

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson bekrefter til VG at det er åpnet en tilsynssak.

– Med det mener vi at vi skal undersøke forholdene. Vi har ingen formening om taushetsplikten er overholdt eller brutt. Vi har skrevet et brev til Bergensklinikken hvor vi har vedlagt bekymringsmeldingen vi har mottatt, og hvor vi ber om en uttalelse, sier Arianson.

Hun understreker at Fylkesmannen alltid undersøker saker som omhandler taushetsplikten:

– Alle saker som omhandler taushetsplikten er viktig for oss. Taushetsplikten handler om tilliten mellom folk og helsevesenet, sier hun.

Avviser anklager om journalsnoking

Administrerende direktør Ole Hope ved Bergensklinikkene har flere ganger avvist anklagene om journalsnoking, og sa onsdag følgende til VG:

– Jeg har registrert beskyldningene om såkalt journalsnoking og at det er sendt et varsel om dette til Fylkeslegen. Vi redegjør overfor Fylkeslegen om varslene vi har fått fra organisasjonen og om hvordan styringsdata er hentet ut av en person som har autorisasjon til å gjøre det. Det er positivt at Fylkeslegen ser på saken, sier Hope.

Han sier videre at han selv ikke har vært inne i noen journaler,

Helse Vest har presisert for oss at denne informasjonen er noe den ansvarlige ledelsen skal ha. Administrerende direktør har derimot ikke vært inne i journaler, og har heller ikke tilgang til dem, sier han.

De avdekkede avvikene ved klinikken skal nå undersøkes nærmere av en ekstern og uhildet aktør med helsefaglig kompetanse, ifølge Hope.

– I samråd med Helse Vest definerer vi nå mandatet for en slik undersøkelse, skriver han i en e-post til VG.

Her kan du lese mer om