ALENE: Persontog i nordenden av det nye dobbeltsporet langs Mjøsa. Foto: Gisle Oddstad

Bygde dobbeltspor til 5 milliarder, men pendlertogene møtes aldri der

ESPA–MINNESUND (VG) Det er over tre år siden det nye dobbeltsporet langs Mjøsa åpnet, men fortsatt bruker persontogene bare ett spor av gangen.

En klar vintermorgen sitter pendlerne på rekke og rad på toget som snirkler seg nedover fra Hamar mot Oslo. Ved Espa står et tog på rødt lys og venter. Det har nettopp kjørt alene opp det nye dobbeltsporet som strekker seg 17 kilometer langs Mjøsa.

Når toget på vei til Oslo kjører inn på dobbeltsporet, kommer det heller ingen persontog i motsatt retning.

Det er tre år siden dobbeltsporet til 5,3 milliarder kroner sto ferdig. Men fremdeles er togrutene lagt opp slik at persontog aldri møtes på milliardstrekningen.

Hele dagen må tog fulle av folk stå og vente i hver sin ende av dobbeltsporet. Se bare på toget fra Hamar til Oslo:

Bane NOR lover at det skal bli bedre – men kanskje ikke før om syv år:

– Når dobbeltsporet er ferdig helt til Åkersvika i 2026, snakker vi 55 minutter til Oslo og dobbelt så mange tog. Og da er dette sporet en viktig brikke i det, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane NOR.

Mer for pengene

Riksrevisjonen kritiserte i 2017 at milliardinvesteringer i jernbanen ikke blir utnyttet så godt som de kunne blitt.

I en rapport påpeker de at betydelige effekter av milliardinvesteringene først oppnås når det gjøres større endringer i ruteplanen – og at slike endringer gjøres for sjelden. Kontrollkomiteen på Stortinget stemte i, og påpekte at slike endringer måtte gjøres hyppigere.

Langs Mjøsa hender det riktignok at pendlerne møter ett og annet godstog på dobbeltsporet. Men passasjertogene må fremdeles vente på hverandre i hver ende av dobbeltsporet.

– Det sjelden du får så veldig mye ut av 16 kilometer med dobbeltspor. Du må bygge hele strekningen for å få noe ut av det, er svaret til pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

STORÅPNING: Her ble dobbeltsporet åpnet av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember 2015. Foto: Hilde Marie Braaten / Jernbaneverket

– Har det blitt noen endringer i hvor ofte dere gjør større ruteendringer som følge av Riksrevisjonens rapport?

– Større ruteendringer gjøres når infrastrukturen er bygget. Jeg tror Riksrevisjonen syntes det var veldig fint med en ruteendring. Men hvis konklusjonen er at vi må ha det oftere, så er jo ikke det mulig, svarer Thor Erik Skarpen.

les også

Les også: Bruker 30 milliarder på ny togstrekning, men har ennå ikke bestilt nye tog

– Mulig å løse

Jon Hamre, tidligere ruteplanlegger for norske jernbaner, er ikke enig.

– Jeg vet at dette er mulig å løse, sier Hamre.

KRITISK: Tidligere ruteplanlegger Jon Hamre. Foto: Øyvind Engan

At togene kan kjøre fortere på det nye dobbelsporet (dog bare ett av gangen, alene), gjør at reisetiden ifølge Bane Nor er blitt kortet ned fem til åtte minutter. Hamre mener sporet ville blitt utnyttet bedre hvis tog også kunne brukt det samtidig.

– Utfordringen er at alt henger sammen. Nesten alle togene på Østlandet skal gjennom Oslotunnelen. Hvis du flytter litt på et tog ved Mjøsa, får det virkninger helt til Skien og Kongsberg. Men det er en sånn kabal jeg elsker å holde på med, sier Hamre.

  • Tips oss! Har du tips om denne eller lignende saker? Kontakt VGs journalister på odals@vg.no, oyvinde@vg.no eller kryptert via appen Signal (iPhone/Android) på 92625503.

Hamre har utarbeidet et forslag der han bytter litt på hvilke strekninger øst og vest for Oslo som er koblet sammen.

– Da går kabalen opp, sier Hamre.

Ved å utnytte dobbeltsporet langs Mjøsa greier Hamre å spare mer enn ti minutter fra Hamar til Oslo.

Nesten alle tog får litt kortere kjøretid i Hamres detaljerte skisse for ny ruteplan – helt til langt ute i Vestfold.

– Komplekst

Bane NOR, som har ansvaret for å planlegge togruter, forklarer at dobbeltsporet langs Mjøsa ble bygget fordi E6 uansett skulle bygges ut til motorvei på samme strekning.

BYGGET SAMTIDIG: Langs Mjøsa går firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane parallelt. Foto: Gisle Oddstad

– Samfunnet sparte 300–400 millioner på å gjøre dette samtidig. Men hvis man skulle tatt utgangspunkt i kapasitet på jernbanen, er det ikke sikkert at dette hadde vært den første parsellen man bygget, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane NOR.

les også

Jernbane og E6 langs Mjøsa vedtatt etter het debatt

VG sendte Jon Hamres planer til Bane NOR i god tid før vi møttes til intervju, slik at de kunne studere hvordan han mener det kan hentes ut forbedringer allerede i dag.

– Det blir ikke noen flere tog i timen til Hamar om tog krysser der. Det blir ikke noe kortere reisetid heller, konkluderer Skarpen.

– Er dere sikre? Har dere prøvd godt nok?

– Vi kan planlegge en ny rutemodell og ta utgangspunkt i å få kortest mulig reisetid til Hamar. Det er fullt mulig å gjøre det, men da går det ut over noe annet. Da går det kanskje ut over lokaltrafikken, sier Skarpen.

– Likevel greide Jon Hamre å få kortere reisetid nesten over alt?

– Ingen av oss er kompetente til å snakke om det ruteplantekniske. Men det som er helt sikkert, er at det er vanskelig å forestille seg hvor komplekst dette er, svarer Nordli.

VG-spesial: Her kan du se alle togforsinkelser og innstillinger i Norge 2018

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder