PÅ ØVELSE: Tre stridsvogner av typen Leopard, fra Panserbataljonen, under øvelse på Fossmofeltet i Troms i september. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret, Forsvarets mediearkiv

Hærsjefen fra talerstolen: – Vi trenger en ny brigade

Befolkning og territorium i Sør-Norge forsvares ikke tilstrekkelig av Brigade Nord, mener hærsjef Odin Johannessen, som foreslår en «Brigade Sør».

  • Andrea Rognstrand

Artikkelen er over ett år gammel

Ambisjonen ble lagt fram som en del av hærsjefens tale i Oslo Militære Samfund mandag.

– Dette er en realistisk, moderat og tvingende nødvendig ambisjon for troverdig å kunne løse Forsvarets oppgaver, sier generalmajor Johannessen.

Han viser til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens uttalelser om at Forsvaret er under minimum. Johannessen sier at hans innspill snarere er et retningsvalg enn en bestillingsliste.

SER FREMOVER: Generalmajor Odin Johannessen, sjef for Hæren, foreslår en ny brigade for å møte fremtidens trusselbilde. Foto: Odin Jæger, VG

Peker på missiler og giftangrep

Hærsjefen sier at Hæren i dag ikke er tilstrekkelig for å løse alle sine
oppdrag.

– Når det gjelder hvilke sikkerhetsutfordringer vi kan se for oss, som vi enten har sett hos allierte eller andre steder i Europa, så ser vi et økende behov for å ha en større hær for å kunne ivareta sikkerhet og trygghet for befolkningen også i Sør-Norge.

Det er særlig tre momenter Johannessen peker på:

– Jeg tror det er fornuftig å investere mer i luftvern. Ikke fordi luftverntrusselen er urovekkende høy, men fordi trussel fra langtrekkende presisjonsmissiler har vært skrevet meget om.

Han mener man må ha et mobilt luftvern som kan flyttes dit trusselen vurderes å være størst.

I tillegg viser han til at kjemiske og biologiske substanser har vært brukt i angrep, slik som nervegiftangrepet mot den russiske avhopperen Sergej Skripal i Salisbury i Storbritannia.

– Er vi i stand til å håndtere den type utfordringer her hjemme? Jeg mener åpenbart nei, det er vi ikke. Følgelig tror jeg det vil være klokt å bygge ut denne kapasiteten, en kapasitet som vi til dels har hatt i Hæren.

Husker du Skripal-saken fra mars i fjor? Videoen gir en kort oppsummering:

For det tredje mener han at man bør øke antall soldater.

– Soldater som kan virke i krig, som kan bidra i alliansen der alliansen krever det, men som også kan understøtte politiet eller ordensmakten dersom hybride trusler gjør det påtvunget.

les også

Forsvarsdebatten: – Erna må vekkes!

Troverdig forsvar på åtte år

Dagens Brigade Nord består av omtrent 4500 ansatte og soldater. Hærsjefen ser for seg at en eventuell ny brigade vil måtte bli omtrent like stor.

– Det må jo bli et nytt strukturelement i omtrent samme størrelse, sier Johannessen, men legger til at dette er ting de må jobbe med i det fagmilitære rådet som forsvarssjefen skal avgi til høsten.

– At vi snakker om flere soldater, mer utstyr og mer penger, er ingen hemmelighet. Sånn må det være fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det.

Likevel mener han at utbedring av Brigade Nord og etablering av Brigade Sør vil være mulig godt innenfor rammen av det mye omtalte 2-prosentmålet. Han mener det er mulig å etablere et troverdig forsvar i løpet av to langtidsplaner, eller åtte år.

– Men for det trengs det vel politisk vilje?

– Hele viljen til Forsvaret av Norge er politisk. Så det er helt klart at hvis viljen til å forsvare uteblir, så faller en forutsetning for hele Forsvaret bort. Slik jeg leser våre politikere i dag, har de vilje til å gjøre det. Men at de samtidig har utfordringer knyttet til å finne økonomisk rom for å gjøre det, det forstår jeg.

les også

Tidligere forsvarsministre om sjokktallene fra Forsvaret: – Uakseptabelt

Viser til NATO-forpliktelser

Johannessen understreker at det er deler av dagens oppsetting av Hæren som trenger utbedringer.

– Når det gjelder å tette dagens struktur, så mangler vi jo kampvogner og stridsvogner slik at vi kan stille fire bataljoner som vi har forpliktet oss til, sier han.

Han sier at når det kommer til sikkerhet, er det aktuelt både å sette spørsmålstegn ved hvordan vi selv opplever at vi bidrar, men også hvordan våre motstandere opplever at vi lever opp til allianseforpliktelsene våre.

– Hvis vi sier på den ene siden at allianseforpliktelsene ikke er så viktige, de behøver vi ikke å fylle, samtidig som vi sier at NATO må komme og hjelpe oss hvis vi kommer i trøbbel, har vi selv gjort slik at de ikke kommer, gjennom selv å uthule alliansen.

– Det jeg er tydelig på er det ansvaret vi må ta med å etablere og levere de avdelingene vi sier vi skal ha. Det er min jobb å påpeke, så får politikerne påpeke prosentsatsene.

les også

Forsvarsministeren om KNM «Helge Ingstad»: – Ser verre ut enn jeg hadde trodd

Hærsjefens tale kommer dagen etter at Høyre på sitt landsmøte vedtok å skjerpe formuleringen om at forsvarsbevilgningene skal komme opp i 2 prosent av BNP innen 2024. Dog avhenger oppnåelsen av målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og bruttonasjonalproduktet.

Tirsdag starter regjeringen budsjettarbeidet for 2020. Budsjettkonferansen avholdes på Hurdalsjøen hotell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder