ÅPEN: Sjef i Sanitetsbataljonen, Anders Voll, forsøker å legge til rette for at det skal være enkelt og trygt å varsle om hendelser. Foto: Andrea Rognstrand

Bataljonssjef: Fikk seks varsler, fire er anmeldt

SETERMOEN (VG) Sanitetsbataljonen fikk seks varsler om mobbing og trakassering i 2018. Tre av dem er fortsatt til behandling.

Andrea Rognstrand

En garasjedør blir dratt opp i full fart. En offiser haster ut og informerer med bestemt stemme at det har vært et angrep og at noen er truffet av granatsplinter.

Ti vernepliktige på sanitetskurs løper inn i garasjen, finner hver sin pasient og går gjennom drillen for førstehjelp. Det flyter i jukseblod, skrikende pasienter vrir seg på gulvet og falske kroppsdeler ligger strødd.

Sjef for Sanitetsbataljonen, oberstløytnant Anders Voll følger med på drillen og nikker anerkjennende til kursdeltagerne.

For ham har seksuell trakassering og mobbing stått høyt på agendaen siden han tok over sjefsstillingen i juni. Offentliggjøringen av Forsvarets største undersøkelse om mobbing og trakassering ga ham likevel en støkk:

– Jeg er overrasket og sjokkert, både når det gjelder omfang og alvorlighetsgrad. Det som er kommet fram er helt uakseptabelt og viser at vi har en jobb å gjøre.

les også

Stor undersøkelse avdekker mobbeproblem i Forsvaret: To av ti har opplevd plagsom erting

Fikk seks varsler

Bataljonssjefen har jobbet for å skape trygghet og åpenhet for å varsle om kritikkverdige forhold. I løpet av 2018 mottok Voll seks varsler om mobbing og trakassering i bataljonen.

– Det er viktig for meg å presisere at det ikke er overtramp av groveste sort, altså seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Men det dreier seg om krenkende uttalelser, ufin oppførsel, forsøk på fysisk tilnærming og ugrei bruk av sosiale medier.

Han sier at det i hovedsak dreier seg om ansattes opptreden mot vernepliktige. Og i mindre grad mellom vernepliktig og vernepliktig, eller ansatt og ansatt.

– Jeg opplever likevel at det ikke skyldes en avdelingskultur. De fleste oppfører seg veldig bra.

Fire av de seks sakene er anmeldt og etterforsket av militærpolitiet. Tre av sakene er avsluttet, med både henleggelse og refselse som resultat.

– Refselsen ble bekjentgjort til de ansatte for å synliggjøre hva konsekvensen er av den type oppførsel.

Tre av sakene er fortsatt til behandling.

– Min erfaring er at det å anmelde til militærpolitiet bidrar til en veldig ryddig og grundig saksbehandling og god ivaretagelse av rettighetene til de involverte.

Sakene bataljonen har registrert ble varslet tjenestevei eller gjennom tillitsmannsapparatet.

Bataljonssjefen sier at reaksjonene på slike varsler kan variere fra henleggelse i den ene enden av skalaen, til muntlig korreks, tjenestelig tilrettevisning (advarsel), militær anmeldelse, og sivil anmeldelse og dom i den andre enden av skalaen.

les også

Norges første kvinnelige admiral: – Vi må stille krav om økte kvinneandeler

Bataljonen er trolig den i Hæren med størst kvinneandel. De har 57 prosent kvinner blant de vernepliktige og 29 prosent kvinner blant de ansatte.

I faktaboksen under ser du noen av tiltakene bataljonen har innført mot mobbing og trakassering:

TILLITSVALGTE: Matilde Eidsvåg, Julie Westeng og Elias Vimme er tillitsvalgte i Sanitetsbataljonen. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Foreslår presisering av spørsmålene

De tre tillitsvalgte Julie Westeng, Matilde Eidsvåg og Elias Vimme sitter rundt et bord. De er nettopp kommet tilbake fra langperm og leste om undersøkelsen mens de var hjemme.

– Jeg ble overrasket over at alle aldersgrupper i begge kjønn var representert. Det rammer alle. I mediene er det ofte stort fokus på at dette går utover unge jenter, men det gjelder hele samfunnet, sier Westeng.

les også

Avdeling i Forsvaret delte ut «gullkuk» til ansatte

Hjemme har undersøkelsen vært et tema med familien.

– Jeg har snakket med mamma om det. Hun var veldig overrasket over at det var sånn, og syns at det ikke var bra, selvfølgelig, sier Vimme.

Eidsvåg nikker, og legger til:

– Jeg snakket litt med pappa om det. Han var overrasket og syns ikke det var bra i det hele tatt, men sa også at det ikke bare er i Forsvaret at dette skjer.

De diskuterer om man burde ha presisert i spørsmålene i undersøkelsen om den uønskede atferden kom fra andre tjenestegjørende.

– Når det står i og utenfor tjenestetid, kan man være uheldig å møte noen ugreie sivile i Tromsø, for eksempel. Det er jo ikke det undersøkelsen er ute etter, sier Westeng.

les også

Tidligere forsvarsministre om sjokktallene fra Forsvaret: – Uakseptabelt

Lagde sin egen trivselsundersøkelse

De har fått varsler om noen saker siden de hadde innrykk for et halvt års tid siden.

– Det tok vi rett til sjef og da har det blitt tatt veldig seriøst. Jeg føler det er håndtert på en veldig god og profesjonell måte, der alle er blitt ivaretatt, sier Westeng.

De vernepliktige har gjennomført to trivselsundersøkelser på papir. De er gjennomført anonymt i høst og i januar. Den første var det tillitsvalgtordningen sentralt som tok initiativ til.

– Vi syns det var en god løsning for å få svar på hvordan det gikk og hva som skjedde, sier Westeng.

– Så lagde vi en ny en selv, for det var ikke alt vi følte var relevant i den første undersøkelsen, sier Vimme.

I trivselsundersøkelsen fikk de rapportert ett tilfelle av seksuell trakassering, men det tilfellet var allerede under behandling.

les også

Menn tvinges til seksuelle handlinger i Forsvaret: – Det er svært vanskelig å fortelle om

– De fleste vernepliktige kommer rett fra videregående skole og har kanskje aldri bodd hjemmefra tidligere, hvordan tar dere hensyn til det når dere jobber med arbeidsmiljøet?

– Det er klart at mange av dem som kommer, kommer rett fra russetiden, og der foregår det også ugreie ting. Derfor tror jeg at man må være ganske tydelig på hvilken type atferd som er akseptabel og ikke, og hva som kan være konsekvensene, sier bataljonssjef Voll.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder