BRUDD: Legeforeningen sa nei til helseminister Bent Høies tilbud i forhandlingene. Legene har ikke streikerett i denne forhandlingen. Statens siste tilbud blir stående. Foto: Therese Alice Sanne

Forhandlingsbrudd mellom Legeforeningen og staten

Legeforeningen brøt i dag tidlig forhandlingene med staten om tilskuddet til fastleger og avtalespesialister. Helseminister Bent Høie la selv fram tilbudet Legeforeningens president Marit Hermansen sa nei til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Fastlegeordningen er i en svært alvorlig situasjon. Fastlegene er tilført en rekke oppgaver de siste årene og jobber i gjennomsnitt 55-timers uker. Vi krevde kompensasjon for det. Et økonomisk løft nå ville ført til at fastlegene som er selvstendig næringsdrivende, kunne gått ned på antall pasienter på fastlegelisten og få mer normale arbeidsdager. Jeg er sjokkert over at Staten i denne situasjonen ikke er i stand til å møte det kravet, sier Hermansen.

les også

Høie: – Burde tatt fastlegegrep før

Det har den siste uken pågått forhandlinger mellom staten, KS og Legeforeningen om den såkalte normaltariffen som blant annet er statens tilskudd pr. pasient på fastlegens liste. Før helgen gikk partene fra hverandre uten enighet. Mandag morgen kom helseministeren selv på banen med et tilbud som ble avvist av Legeforeningen.

KREVER HANDLING: Legeforeningens president Marit Hermansen brøt forhandlingene med Staten i dag tidlig. Hun mener tilbudet ikke gir løftet en overbelastet fastlegeordning trenger. Foto: Møller-Hansen, Janne

– Det er beklagelig at Legeforeningen velger å bryte forhandlingene. Legene har fått et svært godt tilbud som er bedre enn det mange andre grupper har vært fornøyd med, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Høie sier at staten tilbød fastlegene en lønnsvekst på 2,8 prosent og ytterligere 100 millioner kroner som skulle kompensere fastlegene for økte arbeidsoppgaver og bidra til å rekruttere flere fastleger.

les også

Ny rapport: Åtte av ti fastleger jobber for mye


Legepresident Marit Hermansen beskriver statens tilbud som «for lite, for sent. Den samme gamle leksen.»

– Statens tilbud løser ikke den akutte krisen. Det er stor frustrasjon i et slitent fastlegekorps. Samtidig er det stor vilje til å kjempe for fastlegeordningen. Jeg er svært bekymret over at staten ikke møter dette, sier Hermansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder