MYE Å GJØRE: Fastlege Heidar Olsson på Haugerud i Oslo klarte fint 1850 pasienter på sin liste for 10 år siden. Nå har han kuttet listen flere ganger og har 1100 pasienter. Alternativet for den erfarne fastlegen er å slutte. Han har hatt besøk av Stortingrepresentant Ingvild Kjerol på kontoret. Foto: Hallgeir Vågenes

Helsepolitikerne vil redde fastlegeordningen

Styrking av fastlegeordningen topper prioriteringslisten til Høyres medlem av Stortingets helsekomite Sveinung Stensland, foran høstens budsjettarbeid. Med seg har han FrPs Bård Hoksrud.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

- Det er ingen tvil om at vi jobber mot finanskomiteen for å få fram hvor viktig dette er, sier Hoksrud.

I en rapport fra fastlegeaksjonen «Trønderopprøret» som er utført i samarbeid med NTNU, dokumenteres det blant annet at erfarne fastleger henviser færre pasienter videre til sykehus enn uerfarne leger med høyt arbeidspress. Rapporten ble overlevert helsekomiteen fredag.

PRIORITERER: Høyres Sveinung Stensland prioriterer fastlegesatsing i budsjettarbeidet. Foto: Anne Stine Sæther

– Viktigste på helsefeltet

Riksrevisjonens rapport fra tidligere i år, viste at hver 3. sykehuslege tar i mot pasienter som ikke burde vært henvist videre. I stedet skulle pasienten blitt behandlet på et lavere nivå til en mye lavere kostnad.

– Personlig mener jeg det viktigste på helsefeltet nå, er å få fastlegeordningen på skinner. Hvis vi ikke lykkes, vil vi få et formidabelt press på spesialisthelsetjenesten og en mye høyere pleiefaktor i sykehjemmene. Det blir dyrt, sier Sveiung Stensland.

les også

Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

VG har de siste månedene vist hvordan minst halvparten av norske kommuner sliter med legerekrutteringen. En rekke rapporter fra blant annet Helsedirektoratet, Legeforeningen og KS bekrefter at krisen i fastlegeordningen er høyst reell over hele landet. Fastlegene omtales som portvokterne i helsetjenesten. Det er de som avgjør hvem som skal videre til sykehus.

INNSER ALVORET: Bord Hoksrud(FrP) opplever at finanskomiteen innser alvoret i fastlegesituasjonen. Foto: Solberg, Trond

– Gjør legene alvor av å slutte, faller denne ordningen sammen. Det må ikke skje. Jeg opplever at finanskomiteen ser dette. Vi må sørge for at vi ikke får store utgifter i spesialisthelsetjenesten som vi egentlig ikke burde hatt, sier Bård Hoksrød.

– For dyrt å la være

LEDER KOMITEEN: Olaug Bollestad(KrF). Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Trønderlegenes undersøkelse viser at fastlegene opplever arbeidspresset som svært høyt. 59 prosent har vurdert å slutte i jobben i løpet av det siste halvåret.

Helsekomiteens leder Olaug Bollestad(KrF) omtaler fastlegeordningen som navet i helsevesenet. Hun vil blant ha strakstiltak for å øke antall studieplasser, støtteordninger for ferdig utdannede leger som skal bli spesialister og mye mer penger inn i primærhelsetjenesten i høstens Statsbudsjett.

– Vi må ha et tydelig løft. Da snakker vi ikke om «femtiøringer.» Men det er for dyrt å la det være, sier Bollestad.

les også

Ny rapport: Åtte av ti fastleger jobber for mye

SIGNAL: Senterpartiet Kjersti Toppen mener det må komme sterke politiske signaler om endringer for å hindre at flere fastleger slutter. Foto: Hallgeir Vågenes

Fra før har opposisjonen i helsekomiteen vært tydelige på at de krever tiltak for å stanse fastlegeflukten og bedre rekrutteringen. Senterpartiets Kjersti Toppe som selv er lege, sier at et samlet Storting forventer en forpliktende plan fra helseministeren for hvordan fastlegekrisen skal løses.

– Det er utrolig viktig med signalene som kommer nå. Det må komme et sterkt politisk signal i 2019-budsjettet for å hindre at flere leger slutter, sier Toppe.

– Viktig å beholde erfarne leger

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol mener det det er like viktig å sørge for at erfarne fastleger blir i jobben som å rekruttere nye.

– Hvis en fastlege i 40-årene fortsetter å jobbe i 20 år til, tar han eller hun erfaring og kompetanse inn i beslutningene om pasienten. Da sparer vi penger og pasienten får en god behandling , sier Kjerkol.

les også

Ap krever milliardløft for fastlegene

Hun mener fastlegene bærer hovedbyrdene etter samhandlingsreformen som overfører oppgaver fra sykehus til kommunehelsetjeneste og fastleger.

– Nå har Bent Høie vært helseminister i fem år. Han har levert fire stortingsmeldinger som bygger på grunnlinjene i samhandlingsreformen, men ingen verktøy, ingen nye virkemidler eller politisk energi. Nå har han signalisert at evalueringen av fastlegeordningen skal komme tidligst 1.september 2019. Da vil det ha gått to år siden Stortingets enstemmig vedtok å evaluere ordningen. Det er for lenge, sier Kjerkol.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder