STRID OM HUSLEIE: Grønland politistasjon i Oslo.
STRID OM HUSLEIE: Grønland politistasjon i Oslo. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Elendig vedlikeholdt - politiet vil ha avslag på husleien

INNENRIKS

Politiets fellestjenester (PFT) kritiserer Statsbygg for manglende vedlikehold av politihuset fra 1978 og krever avslag på husleien.

Publisert:

Det fremgår av et brev som Politiforum har fått tilgang til.

Oslopolitiet leier det gamle bygget på Grønland i Oslo av Statsbygg – for å huse Grønland politistasjon. Men nå klages det på husleien.

Politiets fellestjenester, som ligger under Politidirektoratet, mener at bygget er dårlig vedlikeholdt. De peker på vinduer fra 70-tallet som ikke kan åpnes, kummerlige arbeidsforhold, manglende garderober, utslitt ventilasjonsanlegg fra 70-tallet og lekkasjer.

De mener at de har for store utgifter på vedlikehold av bygget. De mener også at antallet kvadratmeter de leier i realiteten er mindre enn det leiekontrakten sier.

Politiforum angir at hverken PFT eller Statsbygg vil kommentere saken som nå ligger til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om