SAMMEN OM MOTORVEI: Venstres Abid Raja gir sin fulle støtte til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å fremskynde byggingen av motorvei fra Oslo og gjennom Bærum. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Ny gigantfeide om Oslo-motorvei

Seks felt pluss vekslingsfelt i Bærum

Enigheten om 100 milliarderkroners-planene for vei og kollektivsatsing i Oslo, kan ryke: Venstre og KrF på Stortinget sikrer flertall for ny motorvei fra Oslo og gjennom Bærum.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Venstres samferdselspolitiske talsmann, Abid Raja, bekrefter overfor VG at Venstre støtter bygging av en ny motorvei fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum. KrF er enig og utgjør dermed et flertall på Stortinget for motorveien sammen med regjeringspartiene.

E18 over Ramstadsletta vil bli bygd ut i 3 pluss 3 gjennomgående felt. I tillegg blir det et ekstra felt i hver retning (vekslingsfelt) som sikrer atkomstene til Høvik og Sandvika i henholdsvis østre og vestre ende av Ramstadsletta, beskriver prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt overfor VG.

Abid Raja mener partene i Oslopakke 3-forliket fra i fjor, nå må sette seg ned for å finne nye løsninger. Det kan ende i en ny dragkamp mellom Oslo og rikspolitikerne om veien videre – til og fra Oslo.

– Vi kan ikke sitte og se på at Bærums befolkning blir behandlet på denne måten. Venstres stortingsgruppe deler Statens vegvesens syn i denne saken: Vi ønsker en helhetlig motorveiutbygging med tunnel under Høvik og flere andre tunneler, som gjør at innbyggerne skal få slippe den omfattende støyen og utslippene de har fra E18 i dag, sier Raja til VG.

NYE E18: Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer. Motorveien går ned i en tunnel inngående mot Oslo midt på bildet - og er illustrert med tre felt i hver retning. Ved siden av motorveien er det planlagt en egen bussvei. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

5. juni i fjor undertegnet Oslo og Akershus Oslopakke 3- avtalen, som skulle sørge for at 100 milliarder kroner skal brukes til veier og kollektivsatsing de neste tiårene.

Et av kompromissene som det rødgrønne Raymond Johansen-byrådet i Oslo fikk tvunget frem, var at det bare skulle bygges 2,5 kilometer motorvei vestover mellom Lysaker og Strand mellom Oslo og Bærum, i første etappe av utbyggingene.

Husker du? MDG-Lan truet med å forlate byråd ved E18-utbygging

Det er en skjør avtale som kan ryke, etter at Statens vegvesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i forrige uke gikk ut mot kompromisset fra i fjor.

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, fremholdt veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Les også: Solvik-Olsen: Uaktuelt å forhandle bort ny E18

Vegvesenet mener Oslopakke 3-avtalen vil gi for stor støy og luftforurensing-belastning mellom Strand og Ramstadsletta, siden Høviktunnelen ikke bygges. De viser også til at kompromissløsningen vil gi dobbelt byggetid og 200 millioner kroner i ekstra kostnad.

– Vi er enige i Vegvesenets vurderinger, som også er grunnlagt i Nasjonal Transportplan (Nasjonal Transportplan). Jeg opplever at politikerne i Akershus ser fordelene ved en helhetlig utbygginger med tunneler gjennom vestkorridoren i Akershus, men at det ikke er samme forståelse i byrådet i Oslo, sier Raja.

Stortingsvedtak

– Risikerer dere ikke å undergrave hele Oslopakke 3-forliket?

– Det ligger an til en behandling av Vegvesenets planer i forbindelse med behandlingen av NTP i Stortinget i juni. Blir det flertall for det, må man lokalt forholde seg til det og tilpasse Oslopakke 3 etter de rikspolitiske vedtakene. Jeg synes Oslo skal tenke på hva byggingen av Bjørvika-tunnelen har betydd for å fjerne trafikk, forurensing og støy fra Oslo sentrum og at de må unne befolkningen i Bærum det samme, sier Raja som representerer Bærum og Akershus på Stortinget.

FØLER SEG OVERKJØRT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) liker ikke regjeringens forsering av E18-utbyggingen. Foto: Helge Mikalsen VG

KrFs transportpolitiske talsperson på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, gir i likhet med Venstres Abid Raja full støtte til regjeringen om å bygge ut ny E18 fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum i én etappe. Det betyr at KrF og Venstre utgjør flertall sammen med Høyre og Frp.

– Vi ønsker en sammenhengende utbygging fordi det er et så godt definert behov for dette. Det handler om at dette også vil være den mest kostnadsbesparende løsningen, sier Grøvan til VG.

– Du er ikke redd for å overkjøre de lokale partene som har blitt enige om Oslopakke 3-avtalen og en mer oppdelt E18-utbygging?

– Nei, jeg opplever at løsningen med en sammenhengende utbygging er best for å hindre økte problemer med fremkommelighet i dette området, svarer Grøvan.

Transportkomiteen avgir sitt syn på Nasjonal Transportplan, der E18-utbyggingen ligger inne – den 12. juni.

Ap-Raymond: Overkjøring

I Oslo opplever byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at regjering og storting nå overkjører et tverrpolitisk kompromiss som Oslo- og Akershus-politikerne kom frem til i Oslopakke 3-avtalen.

– Vi jobbet hardt og lenge for å finne et kompromiss i fjor. Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med. Da er det utrolig å være vitne til at de vil overkjøre enigheten uten å diskutere med oss, og uten å lage løsninger som sørger for at titusenvis av Oslo-borgere ikke blir skadelidende av forurensningen prosjektet skaper, sier Johansen til VG.

Han er ikke glad for at Venstre og KrF i Stortinget faller ned på Frps- og samferdselsministerens løsning.

– Venstre og KrF pleide å være støttespillere for å slanke det gigantiske E18-prosjektet. Det er trist å se at de nå vingler til å heie fram dyre løsninger som hverken hjelper for klima eller den forurensede luften, beklager Raymond Johansen.

Han uttrykker forståelse for at nabokommunene Asker og Bærum har behov for byutvikling og at deler av veien blir lagt i tunnel.

– Samtidig har vi vært klare på at det ikke må skje på en måte som øker trafikken inn til Oslo, understreker byrådslederen.

Miljø-Rasmus raser

Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, er dypt skuffet over at hans grønne konkurrent, Venstre, går med på å påskynde E18-utbyggingen sammen med Frp.

– Jeg tror ikke mine egne ører. Vil virkelig Abid Raja gå til valg på å være Ketil Solvik-Olsens løpegutt? Jeg trodde Venstre var et miljøparti, tordner Hansson.

Han kaller Oslopakke 3-enigheten som ble fremforhandlet for tidenes kollektivsatsing.

– Når Venstre og KrF sammen med Frp torpederer denne, setter de i fare en enighet om nye 50 milliarder kroner til buss, bane og sykkelveier i Oslo, og bane til Romerike og Fornebu, minner Hansson om.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus, er en av forhandlingspartene bak Oslopakke 3. Tross forliket med Oslobyrådets forhandler Lan Marie Nguyen Berg, har hun primært ønsket en sammenhengende utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta - slik regjeringen og stortingsflertallet nå går inn for.

På spørsmål om hun støtter Ketil Solvik-Olsens og vegvesenets beslutning om en sammenhengende og raskere motorveiutbygging, svarer Solli med to bokstaver:

– Ja.

SV reagerer kraftig.

– Dette er et soleklart løftebrudd fra Venstre. Hvis Venstre og KrF stemmer for motorveien er det spikeren i kista for de som miljøparti. Nye store motorveier er gammeldags, og vi må heller få fram framtidas transportløsninger enn å bygge mer vei, sier Kari Elisabeth Kaski i SV.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder