Dagrun Eriksen, leder for programkomiteen til KrF, mener partiet bør gå bort fra prinsippet om at ekteskapet kun skal være en ordning mellom mann og kvinne. Foto: Scanpix

KrF sier ja til homoekteskap

(VG Nett) KrFs programkomité vil ikke lenger at ekteskapet kun skal være forbeholdt mann og kvinne.

 • Kjetil Gillesvik

Artikkelen er over åtte år gammel

Det var den store overraskelsen da programkomiteen til Kristelig Folkeparti tirsdag formiddag la frem sitt forslag til politisk program for perioden 2013 til 2017.

Der går de inn for å fjerne passasjen i dagens program der det står at «den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes».

- Vi ønsker å sikre to voksne mennesker mulighet til å regulere sitt liv juridisk, sier Dagrun Eriksen, som er programkomiteens leder og nestleder i partiet.

Vil gi trossamfunn frihet

I sitt programforslag foreslår komiteen at homofile skal få mulighet til å gifte seg borgerlig, mens det skal være opp til trossamfunnene hvorvidt de ønsker å vie to av samme kjønn.

- Det er trossamfunn som har forskjellige syn på ekteskapet. For KrF er derfor den viktigste jobben å sikre trossamfunn retten til selv å definere innholdet i hva et samliv skal være, sier Eriksen.

Blir programkomiteens forslag vedtatt innebærer det en samlivspolitisk revolusjon i KrF-sammenheng. For første gang sier partiet spesifikt at ekteskapet ikke skal være en ordning forbeholdt mann og kvinne.

- For noen så vil selve definisjonen av ekteskap være mellom mann og kvinne. For andre vil det være to av samme kjønn. Det mener ikke vi at det er det politiske miljøet som skal være med å bestemme.

Borgelig bryllup

Motstanden mot den nye ekteskapsloven var den store saken blant mange av KrFs medlemmer og velgere i forrige periode. Dagrun Eriksen velger derfor sine ord med omhu når hun uttaler seg.

- Alle skal ha rett til å ha juridiske rettigheter rundt sitt samliv, sier KrF-nestlederen.

- Innebærer dette at homofile skal kunne gifte seg hos byfogden?

- De vil ha samme rettigheter som heterofile par har. Hva de selv velger å kalle det legger ikke vi oss opp i. Vi har brukt begrepet samlivslov.

- Hva skiller samlivsloven fra ekteskapsloven?

- Det som skiller er at trossamfunn får muligheten til selv å definere sitt innhold.

Møter motstand

Det nye forslaget møter stor motstand i Dagrun Eriksens hjemfylke, Vest-Agder.

- Jeg stusser over at de har valgt å fjerne formuleringen om at ekteskapet skal være en ordning mellom mann og kvinne, sier Hans Fredrik Grøvan, fylkesleder i Vest-Agder KrF.

- På mange måter kan den sammenliknes med abortsaken. Selv om det ikke er realistisk å få flertall for å endre dagens ekteskapslov, er dette en viktig symbolsak som partiprogrammet bør forfekte.

- Hvorfor det?

- KrF bygger på de kristne verdiene, Bibelen. At ekteskapet skal være mellom mann og kvinne er et viktig etisk prinsipp for oss.

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen er langt på vei enig.

- Jeg føler meg trygg på at det blir kamp om denne endringen.

Mor og far

Samtidig som programkomiteen til KrF sier ja til borgelig homoekteskap, skjerper de argumentene i kampen for å sikre «barn retten på en far og mor».

Blant annet har KrF fjernet ensliges rett til å adoptere i programmet.

- Vi ønsker å være mer prinsipielle når det gjelder barns rett til å ha en mor og en far, sier Eriksen.

I programkomiteens forslag står det at: «KrF vil arbeide for å sikre flertall for at både barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og ekteskapsloven bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse».

Flere artikler

 1. KrF med løfte til homofile foreldre

 2. KrF-forslag i Rogaland: Vil ta ekteskapslova inn i regjeringsforhandlingane

 3. Homo-kampen splitter KrF

 4. USA spent på homohøringer i høyesterett

 5. Ny homostrid i KrF: Vil igjen nekte homofile å gifte seg

Fra andre aviser

 1. KrF vil avlyse kampen mot homoekteskap

  Fædrelandsvennen
 2. KrF vil avlyse kampen mot homoekteskap

  Aftenposten
 3. - Er det viktig at KrF mener noe om homoekteskap?

  Fædrelandsvennen
 4. Se hva KrFere mener om homoekteskap?

  Fædrelandsvennen
 5. Vest-Agder KrF sier nei til homoekteskap

  Fædrelandsvennen
 6. - KrF har ikke forandret syn

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder