VIL HA UNDERSØKELSE: Barneombud Anne Lindboe. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Valdres-dødsfallet: Barneombudet ber
departementet gripe inn

Vil ha settefylkesmann i tilsynssaken

Barneombudet mener informasjon tyder på at Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ha gjort feil i behandlingen av 13-åringens mobbesak.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En 13 år gammel jente ble nyttårsaften funnet død på en hytte i Valdres. Dødsårsaken skal være avmagring og sult, noe som danner grunnlaget for at moren er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge.

Moren sendte i fjor høst en mobbeklage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Før fylkesmannen rakk å konkludere, hadde jenta og moren flyttet fra Bærum til Valdres.

I et brev til sendt til Utdanningsdirektoratet og Kommunal – og moderniseringsdepartementet fredag ber Barneombudet om en undersøkelse av om fylkesmannen har gjort saksbehandlingsfeil.

– Nedprioriterte klager

De viser til at de har mottatt informasjon om at:

* Fylkesmannen har mottatt klager fra jentas mor som de har unnlatt å behandle.

* Fylkesmannen brukte for lang tid og at de valgte å returnere morens klage til skolen.

* Fylkesmannen nedprioriterte klagene fra jenta fordi hun hadde flyttet.

* Fylkesmannen var kjent med at det var flere mobbesaker på en av Bærum-skolene jenta gikk på, i samme tidsrom som jenta var elev.

* Fylkesmannen allerede har gjennomført tilsyn ved skolen som påviste lovbrudd, uten å utvide tilsynet til andre saker.

FORKLARTE SEG: Den siktede moren forklarte seg under fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett tidligere denne uken. Hun samtykket til fotografering med anonymisering. Her sammen med forsvarer Aasmund Olav Sandland. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Lest denne? Familien forsvarer moren

Vil ha gjennomgang av saksbehandling

Barneombudet tar forbehold om at de ikke kjenner til alle faktorer, men mener informasjonen er såpass alvorlig at den bør følges opp.

– Informasjonen gjør at vi undrer oss over om saken er behandlet riktig. Vi mener direktoratet bør vurdere fylkesmannens saksbehandling, om den har vært gjort på riktig måte og om det har vært brukt riktig lovanvendelse. Dette er et viktig ledd i det å komme til bunns i hva som har skjedd, sier Anne Lindboe til VG.

VAR AVMAGRET: Politiets teknikere går igjennom hytten der en 13 år gammel jente ble funnet død i nyttårshelgen. Foto: Harald Henden , VG

Tidligere denne uken åpnet den samme fylkesmannen tilsyn med hvordan helsetjeneste, skole og barnevern i Bærum kommune etter at 13-åringen ble funnet død i Valdres nyttårsaften.

– Kan ha innvirket på saksforløpet

Barneombudet mener imidlertid at det må opprettes en settefylkesmann i delen av tilsynet som omhandler skole og opplæring.

– Grunnen til at vi retter spørsmål om behov for settefylkesmann i denne saken, er opplysningene om at Fylkesmannen selv kan ha opptrådt i strid med lov, og at feilen kan ha innvirket på saksforløpet, skriver Lindboe.

13-åringen hadde vært elev ved tre skoler i Bærum. Første skoledag på ungdomsskolen sendte moren en klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Omfattende korrespondanse

VG har tidligere omtalt dialogen mellom moren, skolen og fylkesmannen:

* 17. august klager moren på dårlig skolemiljø.

* 3. september sender Fylkesmannen et brev til skolen der de ber dem ta stilling til påstandene fra mor.

* 18. september får moren svar fra skolen, men Bærum kommune vil ikke kommentere innholdet.

* 9. november mottar Fylkesmannen et nytt brev fra moren. Ifølge fylkesmannen skriver hun at datteren ble mobbet på barneskolen, og begrunner flyttingen med at hun ikke er fornøyd med tiltakene på den nye skolen.

* 16. oktober sender moren en klage på manglende vedtak. Hun klager på at skolen ikke har satt inn tiltak som oppfyller retten til et godt psykososialt miljø.

Morens forsvarer: Har gjort alt hun kunne for å redde datteren

Svarstad Haugland avviser settefylkesmann

Allerede tirsdag denne uken sendte Barneombudet en henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der de ba fylkesmannen om å vurdere å granske alle mobbesaker ved én av Bærum-skolene jenta var elev på.

Utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, har tidligere opplyst at de skal behandle klagen fra mor, og at den kan bli en del av tilsynet de skal føre.

– ER HABIL: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Frode Hansen , VG

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland avviser at det er behov for en settefylkesmann.

– Som fylkesmannen tidligere har gitt uttrykk for på spørsmål fra media, kan vi ikke se noen grunn til at vi skulle være inhabile som tilsynsmyndighet i denne saken. Det har derfor heller ikke vært aktuelt å be departementet om oppnevning av settefylkesmann, sier hun til VG.

– Vi vil lese og vurdere det barneombudet skriver når vi har mottatt brevet, sier pressekontakt Helge Kvandal i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til VG.

Les også

 1. Valdres: Ingen ba om at jenta skulle legges inn

  Til tross for en omfattende historikk i helsevesenet, ble ikke jenta fulgt opp da hun flyttet til Valdres.
 2. Eksperter om å ha barn med spisevegring: – En voldsom påkjenning

  Eksperter mener det kan være vanskelig for pårørende å forstå at en langvarig spisevegring er blitt akutt.
 3. Forsvareren mener 13-åring døde av av spisevegring

  GJØVIK (VG) Moren hadde ikke direkte kontakt med helsevesenet den siste tiden før datteren døde.
 4. Familien forsvarer 13-åringens mor i følelsesladet brev

  GJØVIK/OSLO (VG) I en redegjørelse beskriver familien til den døde 13-åringen hvordan moren har ført en årelang kamp for…
 5. Ap-Giske vil ha strakstiltak mot mobbing: – Vi må handle nå

  Ap-nestleder Trond Giske mener fem konkrete tiltak bør iverksettes umiddelbart for å motvirke mobbing i skolen.
 6. Barneombudet: Flere barn skal ha blitt mobbet på samme skole

  Barneombudet ber Fylkesmannen vurdere å granske alle mobbesaker ved én av Bærum-skolene den 13 år gamle jenta var elev…
 7. Morens nye forsvarer: Har gjort alt hun kunne for å redde datteren

  Kun timer før 13-åringen døde, antatt av avmagring, hadde besteforeldrene kontakt med henne, ifølge forsvareren.
 8. Valdres-dødsfallet: Slo ikke alarm da de fant hytta tom

  Barnevernet i Valdres var alvorlig bekymret for…
 9. Valdres-dødsfallet: Fant uåpnede julegaver - politiet må avklare dødstidspunkt

  GJØVIK (VG) Politiet undersøker om 13-åringen kan ha vært død i flere dager før moren ringte etter ambulanse.
 10. Sendte bekymringsmelding dagen før 13-åring ble funnet død

  Barnevernet i Valdres utformet en bekymringsmelding til Oslo kommune tre dager før jenta (13) ble funnet død.
 11. Valdres-dødsfallet: Moren slo mobbealarm første skoledag

  OSLO/BÆRUM (VG) Samme dag som datteren (13) begynte på ungdomsskolen i Bærum, klaget moren på skolemiljøet der.
 12. Fylkesmannen oppretter tilsyn med Oslo og Bærum

  Både fylkeslegen i Oppland og fylkesmannen i Oslo og Akershus vil granske omstendighetene rundt dødsfallet til den 13 år…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder