I KJENTE OMGIVELSER: Eksamensvakt Henrik Sande Giæver (21) kjenner flere av de nåværende elevene fra sin egen tid på Foss videregående skole. Det hindrer han ikke fra å gjøre jobben sin, forteller han.
I KJENTE OMGIVELSER: Eksamensvakt Henrik Sande Giæver (21) kjenner flere av de nåværende elevene fra sin egen tid på Foss videregående skole. Det hindrer han ikke fra å gjøre jobben sin, forteller han. Foto: Trond Solberg VG

Eksamensvakter kjenner elever de skal passe på

INNENRIKS

Flere eksamensvakter på videregående skoler kjenner elevene de skal passe på at ikke jukser, svært godt. Det viser at eksamensgjennomføringen ikke er lik for alle, mener Elevorganisasjonen.

Publisert: Oppdatert: 03.06.17 12:38

– Enkelte er kanskje mer tilbøyelige til å hjelpe bekjente med å jukse, men i utgangspunktet tror jeg at de som nylig har gått ut av videregående, og dermed nylig har avgitt eksamen, er best kvalifisert for jobben, sier Henrik Sande Giæver (21).

Vanvittig imponerende: Nahom fikk 18 seksere etter fire år i Norge

Siden han selv gikk ut av Foss videregående skole i Oslo for tre år siden, har 21-åringen jobbet som tentamens- og eksamensvakt ved skolen. Han kjenner flere av elevene han i år har sittet vakt for, deriblant sin egen fetter.

– Jeg har aldri opplevd noen ubehagelige situasjoner i forbindelse med jobben som eksamensvakt. Det viktigste er at skolen finner noen de stoler på at ikke er tilbøyelige til å hjelpe elever med å fuske.

Hjelp på veien: Toppelevers tips for å gjøre det bra på eksamen

Rektor Morten Olsen ved Foss videregående skole opplyser at ingen av deres eksamensvakter får sitte vakt for noen som har gått på skolen samtidig som dem selv, og at skolen ellers mener å ha god kontroll på at ingen av deres elever jukser.

Satt vakt for søsteren

Det er imidlertid ikke alle eksamensvakter som er like disiplinerte i jobben. Til VG forteller tidligere og nåværende eksamensvakter om tilfeller der de har valgt å se en annen vei når elever de kjenner, kommuniserer eller kikker på hverandres besvarelser.

VG kjenner til tilfeller der:

• Eksamensvakt har vært søsteren til en av elevene.

• Eksamensvakt har vært eks-kjæresten til en av elevene.

• Eksamensvakt har hatt flere av elevene på fest hjemme hos seg helgen i forveien.

• Eksamensvakt har spilt på fotballag med flere av guttene i klassen.

De fire eksemplene har funnet sted ved tre forskjellige skoler.

– Å tillate juks er lett. Veldig lett. Det er bare å se en annen vei, egentlig. Å dele internett er heller ikke vanskelig, hvis man vil det, forteller en av årets eksamensvakter til VG.

Få har retningslinjer

Ansvaret for rekrutteringen av eksamensvakter ved videregående skoler, ligger hos hver enkelt fylkeskommune. I praksis er det skolene selv som velger sine eksamensvakter.

Bare to av de 16 videregående skolene som har besvart VGs henvendelse, har skrevne retningslinjer for hvem som kan sitte som eksamensvakt. Mens noen skoler tilstreber å bruke pensjonerte lærere som eksamensvakter, opplyser flertallet at de i hovedsak rekrutterer vaktene blant studenter og tidligere elever.

Likte ikke utviklingen: La ned fadderprogram grunnet «seksualisert innhold»

Selv opplyser skolene at de opplever få problemer med juks, og flere understreker at de unngår å sette vaktene i klasserom med elever de har nære forhold til.

– Uryddig gjennomføring

Blant dem som mener det er uheldig at tidligere elever ved en skole blir sittende som eksamensvakter på den samme skolen, er påtroppende leder Rahman Akhtar Chaudhry i Elevorganisasjonen.

– Skolene må sørge for å skaffe vakter som de kan stole på. Da bør man styre vekk fra tidligere elever ved skolen, fordi de ofte har et forhold til de nåværende elevene, sier han.

Så du? Offentliggjorde oppgaver dagen før eksamen

I mai skrev NRK om hvordan noen videregåendeelever har tilgang til en rekke nettsider under eksamen, mens andre elever må klare seg uten eller med færre hjelpemidler på samme eksamen. Chaudry ser de to sakene i sammenheng.

– Dette er nok et eksempel på at eksamensgjennomføringen er uryddig og ulik for elever på forskjellige skoler. Mye må på plass før vi kan snakke om en lik eksamen for alle.

– Hvordan foreslår du at skolene skal sikre at de har nøytrale eksamensvakter?

– Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan skolene finner eksamensvakter, men de må ta ansvaret for å gjennomføre eksamen på skolene sine på alvor, sier Chaudhry, som også etterlyser grep fra Utdanningsdirektoratet.

– Når så mange har opplevd en ikke-nøytral eksamensvakt, er det åpenbart at signalene fra Udir til skolene ikke er tydelige nok.

Alvorlige konsekvenser

Eksamenskoordinator Mari Bjugstad Wiken i Utdanningsdirektoratet forteller at de har stor tillit til at skolene og fylkeskommunene selv sørger for en sikker gjennomføring av eksamen.

Eksamenstiltak? Bergen-rektorer vil fjerne russefeiringen

Direktoratet har ikke fått tilbakemeldinger om at eksamensvaktene som en påvirkende faktor, har vært et problem for skolene.

– All form for kommunikasjon er å jukse. Blir man tatt for det, mister man standpunkt- og eksamenskarakteren sin. På videregående skoler må man også vente et år med å ta eksamen på nytt, advarer hun.

Her kan du lese mer om