WALKIE-TALKIE: Justisminister Per Willy Amundsen under åpningen av den samlokaliserte sentralen i Bodø. Foto: Therese Alice Sanne VG

Justisminister Per-Willy settes kraftig på plass av sine egne

I et oppsiktsvekkende vedtak stiller Høyre og Frp seg bak forslaget fra Aps Hadia Tajik om en kraftig oppstramming av justisminister Per Willy Amundsens måte å gjennomføre nærpolitireformen på.

 • Synnøve Åsebø
 • Eirik Mosveen

Artikkelen er over to år gammel

Justiskomiteens marsjordre til Amundsen støttes også av Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

– Ja, jeg støtter justiskomiteen i dette, sier Helleland til VG.

Helleland har reagert kraftig på VGs avsløringer av at Politidirektoratet (POD) besluttet å legge ned Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen – til tross for at denne modellen skulle være «konseptet» for de nye politidistriktene.

KRITISK: Leder av justiskomiteen Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen VG

– Hvorfor var det nødvendig for Høyre og Frp å si så kraftig ifra overfor sin egen statsråd?

VGs saker om dette har satt søkelys på oppfølgingen av denne viktige saken, og Stortinget må forsikre seg om at tidligere vedtak følges opp, noe jeg er helt sikker på at justisministeren vil gjøre, sier Helleland.

Samlet komité

VGs avsløringer var en av grunnene til at Hadia Tajik så seg nødt til å fremme forslag i parlamentet om at regjeringen nå må gjennomføre nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.

– Dette handler i bunn og grunn om at man ikke kan stole på at justisministeren får gjort jobben sin, uten at Stortinget bistår ham med det, sier Hadia Tajik, etter at en samlet justiskomité i dag stilte seg bak Aps forslag.

Det var også flertall for at Stortinget ber regjeringen om å sørge for at politiet snarest sender ut et brev til landets kommuner, der innbyggerne får vite hva «nærpoliti betyr i praksis, slik Stortinget ba om i politireformforliket.

Onsdag i neste uke skal hele Stortinget stemme over saken.
– Du har tidligere sagt at POD fremstår som uten politisk styring. Kan dette ses som en tydelig beskjed til justisministeren om å stramme opp sin underetat?

– Dette er først og fremst et uttrykk for at Amundsen må utøve det lederskapet som en forventer av en justisminister. Man forventer handlekraft. Den marsjordren får han nå.

– Du vil kalle det en marsjordre?

– Ja, sier Tajik.

«Nærpolitireformen» ble vedtatt i Stortinget for to år siden, etter et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Følger saken tett

– Jeg vil følge ekstremt nøye med på denne saken fremover. Blant annet på om samlokaliseringen av nødetatene landet rundt blir gjennomført slik Stortinget har vedtatt. Det vil være alvorlig hvis samlokalisering er forlatt, så jeg regner med at de er godt i gang med å få resten på plass. Hvis ikke, settes denne saken i et helt nytt lys, og da må vi i tilfelle se på den igjen, sier Trond Helleland (H).

HØYRE: Parlamentarisk leder Trond Helleland varsler at han vil følge saken tett. Foto: Frode Hansen VG

Stortingspolitikeren har representert nettopp Buskerud på Løvebakken siden 1997, og bor selv i Drammen.

Les mer: «Mr. SAMLOK» ble vraket til toppjobb i politiet

– Jeg ble skuffet og forbannet da POD vedtok å nedlegge SAMLOK i Drammen. Jeg synes de kom til et rart resultat. Begrunnelsen fra POD har vært pussig. Drammen har kommet godt ut av alle evalueringer, ikke minst 22. juli-kommisjonen, fordi de er gjort en god jobb. Jeg synes på en måte at de er blitt straffet for å gjøre en god jobb, sier Helleland til VG.

Han har hatt to samtaler med justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om denne saken etter VGs avsløringer.

– Statsråden har vært tydelig på at POD ikke har brutt med Stortingets vedtak. Så langt har jeg ikke hatt grunnlag for å hevde at POD har handlet i strid med Stortingets vedtak. Man må huske på at det var Stortinget som vedtok at POD skulle bestemme hvor hovedsetene i de nye politidistriktene skulle ligge, sier han.

Helleland har selv vært leder av Stortingets justiskomité fra 2001 til 2005. Han har også besøkt SAMLOK i Drammen ved flere anledninger.

Ingen nye oppgaver

– Kunne SAMLOK i Drammen fortsatt som operasjonssentral for de tre nødetatene, selv om hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg?

– Jeg har ikke sett noen gode begrunnelser for hvorfor man ikke kunne det. Forsvarets operasjonssentral ligger inne i et fjell utenfor Bodø, mens forsvarssjefen sitter i Oslo. Jeg skjønner ikke hvorfor det skulle være annerledes for politiet, men jeg har ikke politifaglig kompetanse, sier Helleland.

Norges samlokaliserte nødmeldingssentral av politi, brann og helse/AMK skal åpne i Bodø i nye lokaler. "Samlok Nord". Foto: KRISTER SØRBØ, VG Foto: Krister Sørbø VG

Dagens innstilling fra justiskomiteen innebærer hverken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.

– Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører. Politireformen gjennomføres etter Stortingets intensjon, og kommunene følges opp, sa Amundsen til VG da representantforslaget ble kjent.

Les også: Oppvaskmøte etter VG-avsløring

Tajik påpeker på sin side at dette ikke ville vært en sak dersom man hadde vært overbevist om at ting var gjort på riktig måte.

– Unnlatelsessynd

– Dette er den eneste gangen i denne fireårsperioden der unnlatelsessynden fra justisministeren har vært så alvorlig at Stortinget har måttet fremme forslag om at Stortingets vedtak på gjennomføres slik Stortinget har bedt om. Det sier noe om hvor alvorlig denne saken er. Jeg er glad for samarbeidet med våre kolleger i Høyre og Frp.

– Hva betyr det for justisministeren at Frp og Høyre også er med på dette?

– Det er uvanlig at hans egne partifeller stadfester det, men jeg vil rose dem for å ha gjort det. Kritikken har vært ganske massiv fra flere hold over lengre tid. Amundsen har vært totalt avvisende til kritikken når det har blitt stilt skriftlige spørsmål og i spørretimen. Det har ikke vært noen selverkjennelse fra Amundsen. Når Høyre og Frp er med på dette i justiskomiteen, så ligger det en selverkjennelse der.

Frps justispolitiker Jan Arild Ellingsen har tidligere markert seg som en tilhenger av samlokalisering av nødetatene i Bodø.

– Er innstillingen fra komiteen ment som en oppstrammer av Amundsen?

– Trond Helleland er en klok mann, sier Frps justispolitiker Jan Arild Ellingsen til VG.

Frps komitémedlem Ulf Leirstein, sier til VG at det ikke ligger en kritikk av statsråden i forslaget.

– Det var pussig av Ap å fremme et sånt forslag, men vi ville vise at vi står sammen med Ap og de andre forlikspartnerne i nærpolitireformen om at den skal gjennomføres slik Stortinget har bestemt. I motsetning til Sp, som driver alenegang, sier Leirstein.

Mer om

 1. Kampen om nødsentralene
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Hadia Tajik
 4. Politiet
 5. Høyre (H)
 6. Fremskrittspartiet (Frp)
 7. Erna Solberg

Flere artikler

 1. Hadia Tajik om VG-avsløring: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak da SAMLOK i Drammen ble nedlagt

 2. Oppvaskmøte etter VG-avsløring

 3. Tajik fremmer forslag om at «regjeringen gjør jobben sin»

 4. Seks år siden 22. juli 2011 lørdag: Kan gå 15 år fra terroren rammet til Vestlandet får ny operasjonssentral

 5. Tidligere justisminister Anundsen: «Legger til grunn» at POD fulgte opp vedtakene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder