Så dyr blir flyktningstrømmen til Norge: 40-50 milliarder

Erna Solberg om flyktningene: – Mange av dem vil få opphold

Tilstrømmingen av flyktninger til Norge vil kunne koste 40–50 milliarder kroner de neste fem årene, anslår statsminister Erna Solberg (H).

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Basert på UDIs anslag om at det vil komme 23.000 asylsøkere til Norge i år og 33.000 i 2016, vil regningen bli meget høy.

– Prognosene for ankomster er usikre, men skulle 40.000-50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 40 og 50 milliarder kroner, sier statsminister Erna Solberg, som tirsdag formiddag redegjorde for Stortinget om flyktningkrisen.

De store ankomstene er en stor utfordring for norske utlendingsmyndigheter, vedgår Solberg, og viser til den sprengte kapasiteten ved Politiets utlendingsenhet, noe hun mener gigantmottaket i det tomme Smart Club-lokalet, der opp til tusen asylsøkere skal bo i telt satt opp innendørs, vil avhjelpe.

– Transittmottakene er presset. Vi har sett i andre land at det kan være nødvendig å endre mottakene, vi vil vurdere enklere standard for bosetting. Vi vil også se at penger fra bistandsbudsjettet vil bli brukt til håndtering av flyktningkrisen innenlands, sier Solberg.

Les mer: Flertall for å la asylsøkerne få jobbe

– Vi må få kostnadene ned, asylsøkerne skal få et enkelt, men skikkelig tilbud, sier Solberg.

Flyktningsituasjonen vil bli krevende for hele landet, og alle offentlige etater, sier Solberg.

Mange vil bli bosatt

Norske kommuner har så langt vedtatt bosetting av 11.400 flyktninger, fortalte statsminister Erna Solberg (H) tirsdag.

– Vi er nå kommet opp i over 11.400 vedtak om bosetningsplasser i kommunene i 2015. Dermed ligger det an til at vi i år kan få rekordhøy bosetting, noe jeg vil berømme kommunene i Norge for, sa Solberg da hun redegjorde om flyktningsituasjonen i Stortinget tirsdag formiddag.

Hun la imidlertid til at vi ligger på etterskudd, og at rundt 4.500 personer fortsatt vil stå i kø på mottakene, med behov for en kommune å bli bosatt i.

Voldsom økning

– Etter hvert som UDI får behandlet det store antallet asylsøknader som nå fremsettes, vil imidlertid dette tallet vokse. Vi skal også bosette et stort antall overføringsflyktninger fremover, sa Solberg.

Solberg forklarte at forholdsvis lave tall på asylsøkere til Norge første halvår er blitt erstattet av en voldsom økning fra august.

– Mange av dem kommer nå er fra Eritrea, Afghanistan og Syria, og de vil få opphold, sier Erna Solberg.

Tirsdag morgen gikk Jan Egeland, generalsekretæren i Flyktningerådet, ut i VG og ba regjeringen doble støtten til folk på flukt i regionen, opp til tre milliarder kroner i 2016, foran giverlandskonferansen Norge skal lede neste år.

Trykk på returer

Men Høyres regjeringspartner, Frp, etterlyser allerede nå et mer effektivt retursystem for å uttransportere de som ikke vil ha krav på opphold:

– Vi er helt avhengig av å få på plass et bedre og mer effektivt retursystem, slik at de som ikke har behov for beskyttelse returneres raskt, slik at vi få konsentrert oss om de som virkelig har et beskyttelsesbehov, sa Harald Nesvik, Frps parlamentariske leder, etter Solbergs redegjørelse.

– Jeg er helt enig, sa KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han la til at asyltilstrømningen kommer til å koste, og at noen reformer i Norge kanskje må utstå.

– Men vi kan ikke la verdens fattigste betale denne regningen, la Hareide til.

Tester Europa

Det høye antallet asylsøkere til Europa tester vår evne til å ta dem imot på en verdig måte, mener Solberg.

Les også: Flyktningkrisen koster 284 millioner kroner ekstra i år

– Norge vil som medlem i Dublin- og Schengen-samarbeidet bidra til gode løsninger, sier Solberg og nevner avtalen om relokalisering av totalt 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia, og styrking av Schengens yttergrenser, sier Solberg.

– Relokaliseringen av asylsøkere skal skje over to år. Regjeringens intensjon er at Norge også skal delta, vi kommer tilbake til det i et tillegg til statsbudsjettet, sier Solberg.

Bakgrunn: Derfor har Europas flyktning-system kollapset

Liten terrorfare

Solberg advarte mot menneskesmugling knyttet til flyktningkrisen, men viste til at PST mener at asylsøkerne som kommer nå ikke utgjør noen stor risiko knyttet til fare for rekruttering til terror.

– På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel i Norge. Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering, men her vil det også være store variasjoner, sa statsministeren.

Informerte om bakgrunnen

– For å forstå flyktningsituasjonen Norge står overfor, må man forstå bakgrunnen: En rekke uløste konflikter og humanitære kriser preger verden, og disse har i større grad enn tidligere år påvirket Europa, sa Solberg i sin innledning.

– Vi må huske at det gjelder menneskeskjebner: Noen av de syriske barnefamiliene som har risikert livet i gummibåt over Middelhavet sitter nå på transittmottak i Norge, fortsatte Solberg.

Man må skille mellom asylsøkere fra Syria, og migranter fra andre land, påpeker Solberg.

– For fem år siden var Syria et mellominntektsland, nå ligger landet i ruiner, sier Solberg, som også peker på krigene i Mali og Libya, som også er transittland for flyktninger fra andre land:

– Smuglernettverk tjener store penger på å transportere mennesker, våpen og narkotika. Kriminelle nettverk utnytter den skjøre situasjonen i Mali og Libya, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarte i sitt innlegg mot å utarme tilbudet til flyktningene slik at de blir en ny og permanent underklasse i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder