KREVER HANDLING: Professor Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet mener Norge må gjøre mer for kreftpasienter. Foto: Jan Petter Lynau VG

Kreftlege: Norge dårligst i Norden på utprøvende behandling

Kreftpasienter som er gitt opp i helsevesenet må få sin sak vurdert av et uavhengige ekspertpanel på utprøvende behandling, mener kreftlege Steinar Aamdal.

  • Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er over tre år gammel

Slik kan Norge gi pasienter raskere tilgang til ny medisin, mener legen.

I Danmark har man hatt en slik ordning siden 2003. Her kan kreftpasienter sende søknad til et rådgivende panel for utprøvende kreftbehandling. Ekspertene har mandat til å undersøke om det finnes utprøvende behandling i Danmark eller andre europeiske land som kan egne seg for pasienten.

I 2016 valgte 413 danske kreftpasienter å søke hjelp.

– Denne ordningen kunne være til hjelp for pasienter i Norge som er i en fortvilet situasjon når det ikke lenger finnes mer behandlinger, sier Aamdal.

Han får støtte fra helseminister Bent Høie (H), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.

– På dette området har ikke Norge vært gode nok, det erkjenner jeg. Vi må se til land som Danmark, som er langt fremme. Å etablere en «second opinion»-ordning for kreftpasienter, er blant de konkrete tiltakene vi ser på, sier Høie til VG.

BAKGRUNN: Kreftlege: Norge er i ferd med å få et todelt helsevesen

Les også: Bjørg Dalen (48) reddet av privat behandling

Norge dårligst i Norden

VG har skrevet flere saker om et todelt helsevesen innen kreftbehandling (se faktaboks).

Siden 2000 har antallet kliniske studier (se faktaboks) blitt kraftig redusert her i landet, viser tall fra Legemiddelindustrien som VG har fått. I 2004 var ca. 17.000 pasienter involvert i kliniske studier, mens i 2015 var tallet redusert til 4.300.

Hovedproblemet er at myndighetene i Norge bruker lang til på å godkjenne medisiner, forklarer Aamdal. Ofte har Sverige, Danmark og Finland medisner på markedet før oss.

Aamdal er forskningsleder på avdelingen for utprøvende kreftbehandling på Radiumhospitalet. Kreftlegen er kjent for å kjempe pasientenes kamp, og fikk i 2017 Kreftforeningens hederspris for sitt arbeid. Thea Steen fikk samme pris i 2016.

LES OGSÅ: Jørn (55) betalte for sin egen kreftmedisin

DÅRLIGST: Grafen viser antall kliniske studier i nordiske land siden 2007. Norge har færre enn både Sverige, Danmark og Finnland. Foto: Legemiddelindustrien/Steinar Aamdal

«En bratt oppoverbakke»

Aamdal er tydelig på at vi må skille mellom utprøvende behandling og alternativ behandling – behandling uten dokumentert effekt, ofte gjennomført i utlandet og ikke godkjent i Norge. For eksempel ved Medias Klinikum i Tyskland, som VG tidligere har skrevet om.

Utprøvende behandling er for eksempel kliniske studier, hvor leger tester medisiner som man ønsker å få på markedet for å dokumentere effekt.

Aamdal beskriver arbeidet med utprøvende kreftbehandling i Norge som «en bratt oppoverbakke».

– Jeg opplever at myndighetene og sykehusene ikke legger mye ressurser i dette. Norge står i sterk kontrast til Danmark. Mens nabolandet vårt er fremst på utprøvende behandling, er vi dårligst i Norden, sier Aamdal.

Les også: Kreft-boom blant eldre.

Ønsker nytt tilbud for kreftpasienter

Sammen med Kreftforeningen har Aamdal i flere år jobbet med å etablere et ekspertpanel som kan guide norske pasienter igjennom jungelen av utprøvende behandlinger.

– Dette kan være leddet mellom den etablert kreftbehandlingen og de desperate reisene til utlandet som Norge mangler, sier Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen, til VG.

Så langt har en database med informasjon om kliniske studier i Norge blitt etablert, men Kreftforeningen mener databasen ikke er god nok.

Les også: Har funnet et protein som sprer kreft

FORSKER: Legene på Radiumhospitalet er Norges fremste eksperter på utprøvende kreftbehandling. Laboratoriet har flere avdelinger innenfor hverandre. Her står leder av celleterapilaboratoriet, Gunnar Kvalheim (uten briller), leder for klinisk kreftforskning Steinar Aamdal (med kraftige briller) og overlege Svein Dueland. Foto: Krister Sørbø VG

Radiumhospitalet betaler for pasientreiser

Ifølge Aamdal har Helsedirektoratet tidligere avvist forslaget med «det er for dyrt».

– Radiumhospitalet har sendt pasienter fra Oslo til København på egen regning, og det er ikke dyrt. I studier er medisinen gratis og reisen er ingen stor kostnad, sier Aamdal.

Helseminister Bent Høie sier et tettere samarbeid med norden om utprøvende behandling er en av områdene helsedepartementet jobber med.

– Hvorfor har andelen kliniske studier gått ned? Er det dyrt?

– Det er et sammensatt problem. Jeg tror vi må legge bedre til rette for samarbeid om kliniske studier på nordisk nivå. Mange krefttyper har et så lite antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene. Vår hovedprioritet i nordisk råd i dag er å rette opp i de hindrene som gjør samarbeid i Norden vanskelig. Regelverket er et konkret eksempel. For å foreta en studie i dag, må man søke mange steder om tillatelse – ikke bare flere land, men også forskjellig helseforetak i hvert land. Det er byråkratisk krevende. Da er det lett for forskere å velge andre land, sier helseministeren.

– Vi ønsker også å gjøre det lettere for pasienter å delta på studier i andre land. Det er en økonomisk hindring for sykehusene, som må finansiere slike reiser. Vi må jobbe frem en ordning for å gjøre dette mer attraktivt.

Les også

Mer om

  1. Kreft
  2. Kreftbehandling

Flere artikler

  1. Kreftlege: Norge dårligst i Norden på utprøvende behandling

  2. Høie: Vi har ikke vært gode nok på utprøvende kreftbehandling

  3. Ap-Micaelsen: Helse-Norge stadig mer todelt

  4. Privatlege vil redde liv med omstridt krefttest: – Gjør ikke dette for profitt

  5. Fremtidens kreftmedisin: Disse behandlingene gir håp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder