BEKYMRET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har flere ganger ytret sin uro rundt Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet.
BEKYMRET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har flere ganger ytret sin uro rundt Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Forsvarssjefen i gradert rapport: Forsvaret kan ikke forsvare landet

INNENRIKS

I en krise eller krig vil Forsvaret bryte sammen etter kort tid, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Publisert:

Det fremgår av en hemmelighetsstemplet rapport som Klassekampen har fått tilgang til.

Rapporten, som har tittelen «Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016», er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering ved utgangen av fjoråret.

Overrasket? Så stor tillit har nordmenn til Forsvaret

Ifølge rapporten er sentrale deler av Forsvaret «tynt bemannet og har lav utholdenhet» og vil derfor bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig, skriver Klassekampen.

Beredskapen i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon vurderes til å være «ikke tilfredsstillende».

Også NATO ser behov for å ruste opp. Saken fortsetter under videovinduet:

Forsvarets operative evne vurderes til «mindre god», mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren «god», skriver Klassekampen.

Tillitskrise i Forsvaret

Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene. Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet, som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.

Klassekampens gjengivelse av den graderte rapporten, kommer midt oppi en tillitskrise for Forsvaret. Av deres egen innbyggerundersøkelse fremgår det at mindre enn hver tredje nordmann mener Forsvaret er i stand til å forsvare landet.

Enig med henne? Slik forklarer forsvarsministeren tillitskrisen

Dessuten mener fire av ti nordmenn at Forsvaret vil bli svekket de neste tre årene.

Forsvaret: Ingen kommentar

Forsvarssjefens pressetalsmann Sven Halvorsen sier til Klassekampen at de ikke vil kommentere en gradert rapport.

– Generelt kan vi si at Forsvarssjefen de siste årene har vært tydelig på utfordringer knyttet til Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet, sier Halvorsen.

– Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.

Kilde: NTB/VG

Her kan du lese mer om