NY PLATTFORM: Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete har avsluttet tøffe forhandlinger om en ny regjeringsplattform. Foto: HALLGEIR VÅGENES

NY PLATTFORM: Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete har avsluttet tøffe forhandlinger om en ny regjeringsplattform. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Dette kranglet de om til midnatt

(VG Nett) Senterpartiet skal ikke ha fått gjennom sine krav om å utrydde ulven i Norge eller redusere jerv- og bjørnebestanden betydelig.

Anne Vinding
ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Tøffe forhandlinger førte til tap og seire for alle de tre regjeringspartiene. I natt ble likevel partilederne enige om en ny Soria Moria-erklæring. Regjeringserklæringen vil bli lagt fram klokken 15 i ettermiddag.

VG Nett følger pressekonferansen live klokken 15!

Selve regjeringskabalen vil ikke bli presentert før etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Tap

Et av temaene som ble diskutert helt fram til midnatt er ifølge NRK rovdyrspolitikken. Resultatet av tøffe forhandlinger skal være at det fremdeles skal finnes ulv i norsk fauna og at jerv- og bjørnebestanden skal utredes nøye de neste to årene.

SV har også måttet tåle flere nederlag. Partiet har ikke fått gjennom at Lofoten og Vesterålen vernes. Regjeringspartiene er nå enige om å utsette avgjørelsen om oljeboring til forvaltningsplanen for oljeboring er klar neste høst.

I tillegg har ikke Kristin Halvorsen og hennes forhandlingsledere fått gjennomslag for deres ønsker om en mer raus asylpolitikk. Snarere tvert i mot. VG skriver i dag at langt flere asylsøkere vil låses inne i påvente av uttransport.

SVs krav om å trekke norske militære styrker ut av Afghanistan ble blankt avvist allerede av statsminister Jens Stoltenberg i valgkampen.

Tøffe forhandlinger

Forhandlingene mellom de tre partiene var i havn litt før midnatt. Regjeringsdokumentet skal behandles av partienes organer før offentligheten får rede på innholdet. SV har kalt inn landsstyret mens Senterpartiet har planlagt en telefonkonferanse med sentralstyret.

Ifølge Dagsavisen har forhandlingene vært tøffere, spesielt for SV, enn for fire år siden. Det dårlige valgresultatet har gjort at partiet har hatt en tyngre forhandlingsjobb denne gangen.
Folk i Arbeiderpartiet skal være oppgitt over at SV-topper bruker tilbakegangen i valget som et argument for at de bør få gjennomslag for mer av sin politikk, og ikke mindre.

FIRE NYE ÅR: Jenst Stoltenberg fortsetter som statsminister i fire nye år. Her er han utenfor FN-bygningen på Manhattan i New York. Foto: Jostein Matre

Bakgrunnen for denne holdningen skal være at SV mener de har betalt prisen for fire år i regjering, og at et dårlig gjennomslag for SVs politikk vil gjøre entusiasmen for det rødgrønne regjeringsprosjektet enda mindre på grasrotnivå i partiet.

Skatt

Det økonomiske handlingsrommet til partilederne er blitt betydelig redusert av finanskrisen. Ingen av partiene vil si noe om konkrete krav eller hva de kan tåle av kompromisser, men finansminister Halvorsen innrømmet på den første forhandlingsdagen at spillerommet nå er mindre.

- Det blir mer krevende enn de forrige fire årene. Vi har brukt utrolig mye krefter og ressurser på å holde arbeidsløsheten så lav som mulig. Nå ser det ut til at økonomien er bedre og det blir krevende å komme seg ned i oljepengebruk, sa Halvorsen og la til:

- Det blir ikke mindre rom for politiske veilvalg, men det betyr at vi må være mer konsentrerte enn tidligere.

Ifølge NRK skal Arbeiderpartiet ha fått gjennomslag for at dagens skattenivå videreføres. Det skal ha vært svært viktig for Jens Stoltenberg å lage plattform som forplikter regjeringen på utgiftsformer i minst mulig grad.

Klima og skole

SV har også fått igjennom noen seire i de harde forhandlingene som har pågått siden mandag 28. september. Partiet skal ha fått gjennomslag for store klimagasskutt på gasshåndteringsanlegget på Kårstø, skriver VG. Ifølge VGs opplysninger er regjeringspartnere også enige om flere nye stimuleringstiltak for å få en mer miljøvennlig bilpark.

Saken fortsetter under bildet

Foto: StatoilHydro

NRK melder også at SV er svært fornøyde med resultatet av forhandlingene rundt skolepolitikken.

Skolen og fritidsordningen har vært temaer som de tre partiene er uenige om. Senterpartiet vil heller ha flere lærere enn utvidet skoledag. Arbeiderpartiet vil ha heldagsskole med 28 timer i uken på barnetrinnet. Det er et av løftebruddene fra Soria Moria. SV sier ja takk begge deler, og har blant annet foreslått én lærer pr. 15 elever fra 1. til 5. trinn og en lærer pr. 20 elever fra 5. til 10. trinn. Dette alene er anslått til ca. 1,7 milliarder kroner.

Fredag i forrige uke kom det imidlertid også lekkasjer fra forhandlingene hvor SVs krav om å innføre en lovbestemt regel for hvor mange elever en lærer kan ha ikke ble gjennomført.

Partiet har i hele valgkampen profilert seg på skole, og har allerede fått igjennom en time gratis SFO - som skal brukes til leksehjelp.

På sikt ønsker SV også gratis SFO inkludert i heldagsskolen, og har programfestet samme makspris i SFO som i barnehage. Det sier Senterpartiet nei til, mens Arbeiderpartiet holder seg til søskenmoderasjon og inntektsbasert betaling.

Regjeringen skal også være enige om en likelønnspott for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Dette har vært en viktig kampsak for SV.

Kontantstøtte og permisjon

Fra barn blir født til det går ut av skolen er gjenstand for flere uenigheter mellom de tre regjeringspartiene. Det begynner allerede med foreldrepermisjonen. SV ønsker å øke den fra 46 til 52 uker med full lønn og fedrekvoten fra 10 til 12 uker. Arbeiderpartiet vil kun ha to uker mer med full lønn, men samtidig 14 øremerkede uker til fedre. Senterpartiet ønsker ikke å røre permisjonens lengde, men dele den i tre og gi enda en uke til fedrene.

Når det gjelder konflikten rundt kontantstøtte skal Senterpartiet ha fått gjennomslag for å beholde støtten for 1-åringer. Etter den tid begynner de aller fleste barn i barnehage. Også der er partiene uenige. Det store spørsmålet er om SV har fått gjennomslag for å sette ned prisen til 1750 «2005-kroner». Dette løftet ble ikke innfridd i forrige periode.

Saken fortsetter under bildet

TIL HVILKEN PRIS? Det er knyttet spenning til om SV får gjennomslag for å redusere prisen for barnehageplass til 1750 «2005-kroner». Illustrasjonsfoto: Jan Petter Lynau/VG

Regjeringen har allerede satt ned et utvalg som skal se på et pedagogisk førskoletilbud til femåringer. SV har skiltet høyt i valgkampen et gratis, obligatorisk tilbud på 12 timer i uken. Arbeiderpartiet mener tilbudet bør rettes mot de 5-åringene som ikke går i barnehage, mens Senterpartiet kun legger vekt på gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråkelige.

Helse

Det er ventet at den nye regjeringsplattformen kommer til å være mer positivt innstilt til private helsetjenester enn den forrige regjeringserklæringen i 2005.

Men om SV har fått gjennomslag for at ingen skal betale mer enn 2500 kroner i året hos tannlege er foreløpig uvisst. Ap har også lovt et tak på utgiftene, men har ikke konkretisert det. Sp ønsker på sikt at utgiftene skal komme inn under frikortordningen.

SV har gått imot den nye pensjonsreformen som er utgangspunktet for at man skal endre uførepensjonen. Ap lover i programmet at arbeidstagere skal kunne få gyldig sykefravær også når deres foreldre er syke, og trenger hjelp. Sp vil trolig prioritere at selvstendig næringsdrivende skal få være hjemme med syke barn før de går inn for dette.

Formueskatt

Det er også knyttet stor spenning til hvor de tre partiene har landet når det gjelder formueskatt. Ap og SV vil beskatte høye formuer hardere enn i dag, samtidig understreket Arbeiderpartiet at partiet vil ha en mer rettferdig formuesskatt.

Senterpartiet ønsker å fjerne formuesskatten på det som betegnes som arbeidende kapital og har i løpet av valgkampen snevret dette inn til å gjelde selvstendig næringsdrivende kapital i form av driftsbygninger, driftsmidler som for eksempel lastebiler og varelagre.

Les også

 1. Beskylder regjeringen for bløff om veisatsing

  En knapp uke før statsbudsjettet legges fram, anklages regjeringen for å ha bløffet om sin veisatsing.
 2. Soria Moria II: Langt flere asylsøkere låses inne

  I påvente av uttransport vil langt flere asylsøkere bli internert. Det skal regjeringspartiene nå være enige om.
 3. Regjeringen innfører nye tiltak mot drosjejuks

  Nye forskrifter om taksametre i drosjer er regjeringens nye våpen mot ulovligheter i drosjenæringen.
 4. Hanssen sier han fortsetter som helseminister

  (VG Nett) Bjarne Håkon Hanssen sier selv at han fortsetter som helse- og omsorgsminister.
 5. Mindre aktive på Twitter etter valget

  Norske politikere er ikke lenger så aktive på Twitter som de var før valget.
 6. Hanssen og Brustad settestatsråder

  Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og Sylvia Brustad (Ap) vil inntil videre bestyre henholdsvis Arbeids- og…
 7. - SV får ikke medhold i skolekrav

  Et av SVs mest sentrale krav i valgkampen blir mest sannsynlig stoppet av regjeringspartnerne.
 8. Komitélederfordelingen i Stortinget klar

  Partiene på Stortinget er blitt enige om hvilke komiteer de skal lede de neste fire årene.
 9. Dag Terje Andersen ønsket seg ikke ut av regjeringen

  (VG Nett) Dag Terje Andersen blir ny stortingspresident. Han kom ikke selv med noe ønske om å forlate regjeringen.
 10. - Dag Terje Andersen blir stortingspresident

  Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) blir valgt til stortingspresident, melder Aftenposten.
 11. - Helga Pedersen ny parlamentarisk leder i Ap

  (VG Nett) Helga Pedersen blir ny parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, og går dermed av som fiskeriminister.
 12. Bellona: - Norge må kutte mer på hjemmebane

  (VG Nett) Regjeringen må sørge for at Norge kutter 10 millioner tonn mer klimagassutslipp enn det de til nå har…
 13. Natur og Ungdom: - Jens Stoltenberg er arrogant

  REGJERINGSKVARTALET (VG Nett) Statsminister Jens Stoltenberg nektet å gå ut av kontoret for å møte Natur og Ungdom i dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder