KRISTISK: Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand mener det er uakseptabelt at andre enn pedagoger stadig oftere gjør pedagogisk arbeid. Foto: Scanpix

62617 ufaglærte tar seg av barna

(VG) Assistenten er i ferd med å bli barnas viktigste voksenperson i skole, SFO og barnehage. 62 617 ufaglærte assistenter tar imot barna våre i høst.

Artikkelen er over åtte år gammel

- Tallet er uakseptabelt høyt, sier både leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet og leder Lena Jensen i Foreldreutvalget for barnehagene til VG.

VG har hentet inn og summert antall ansatte uten relevant opplæring i skoler, barnehager og skolefritidsordninger (SFO).

Tallene fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) viser blant annet at av 50 600 elever som får spesialundervisning, så får om lag halvparten (24 178) undervisning av assistenter.

Mindre lærertetthet

Tallene på ufaglærte assistenter nærmer seg antall pedagoger i skolen, barnehagene og SFO.

- Vi er ikke fornøyd med dette. Men heldigvis møter de fleste barn fortsatt faglig dyktige lærere og førskolelærere. Generelt er det for mange ansatte i barnehager, skole og SFO uten pedagogisk kompetanse, sier Bjerkestrand.

Hun er tillitsvalgt for de aller fleste lærere og førskolelærere i landet.

Til sammenligning møter barna i skolen, barnehagene og SFO 95 758 personer med enten førskolelærer- eller lærerutdanning.

De ufaglærte assistentene tilbringer ofte mer tid sammen med ungene enn førskolelærere og lærere.

I en evalueringsstudie Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, la frem i 2009, kommer det frem at syv av ti skoler oppgir at assistenter av og til, ofte eller alltid har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undervisningen knyttet til skolefaglige mål. Bare seks prosent av skolene bruker aldri assistenter til slike oppgaver.

Fakta fra GSI viser også at mens tallene på assistenter har økt kraftig i skolen de siste fem årene, har lærertettheten blitt mindre.

- Ikke akseptabelt

Lærerleder Mimi Bjerkestrand vil ikke kritisere de mange assistentene og jobben de gjør. Mange har god realkompetanse og behøves i skoler, barnehager og SFO.

Hun advarer imidlertid mot at ufaglærte får tildelt ansvar for oppgaver de ikke har kompetanse til.

- Det er en rekke yrkesgrupper som gjør en viktig jobb i skolen. Men vi ser dessverre stadig oftere at andre enn pedagoger utfører pedagogisk arbeid. Det er ikke akseptabelt, sier Bjerkestrand.

- Hva tenker du om at så mange ufaglærte jobber med barn, når du for eksempel må ha fagbrev for å klippe hår?

- Jeg tenker at nå er det lokalvalg. Alle foreldre som mener at det skal være lærere og førskolelærere som har ansvar for barna deres må finne ut hvilke partier som lokalt tenker på fremtiden og prioriterer kvalitet i skole og barnehage.

Kaller det alarmerende

Tidligere skoletalskvinne for SV på Stortinget, Lena Jensen, refser både barnehageeierne og sin egen regjering for manglende satsing på formell kompetanse i skole, barnehage og SFO. Nå er hun leder for Foreldreutvalget for barnehagene.

- Det er alvorlige, alarmerende tall VG her har fått frem. Det må være pinlig, spesielt for kommunene som barnehageeiere, at bruken av ufaglærte er så utbredt, sier Jensen.

Hun sender følgende melding til kommunene og sine partifeller i Kunnskapsdepartementet, statsrådene Kristin Halvorsen og Tora Aasland:

- Det er bare en ting å gjøre - øk satsingen på rekruttering av førskolelærere!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder