GOD BUTIKK: Asylmottaket Forusbeen ble etablert som akuttinnkvartering i november. Nå er det transittmottak med svært få beboere. Eier er forretningsmannen Alfred Ydstebø. Foto: Hugo Bergsaker VG

Stavanger-mottak har 833 ledige plasser. UDI betaler fullpris

UDI betaler 625.000 døgnet for mottaket selv om bare 167 av 1000 plasser er fylt opp. Men Stavanger-investor Alfred Ydstebø vil ikke senke prisen.

Eieren nektet nemlig å reforhandle pris for mottaksplassene på transittmottaket Forusbeen.

Abri Vekst og UDI møttes i juni for å gjennomgå avtalen om driften av Norges største transittmottak. Alfred Ydstebø deltok selv i møtet der det ble diskutert endringer i kontrakten.

Regiondirektør Sissel Mehammer i UDI Vest bekrefter at pris var en del av diskusjonen. UDI betaler for 1000 plasser, men belegget har sunket kraftig siden nyttår da 982 mennesker bodde på mottaket.

– Vi ønsket en rimeligere pris. Det sa de nei til, sier Mehammer.

Hun opplyser at Ydstebø-selskapet i forhandlinger med to saksbehandlere fra UDI ønsket å forholde seg til den avtalte prisen og at det ikke er planlagt nye forhandlinger.

Bakgrunn: UDI betaler 625 000 kroner døgnet for asylmottak

Ville reforhandle

Avtalen om drift av transittmottaket på Forusbeen løper ut 12. november. Ydstebø er eier og administrerende direktør i Abri Vekst, et datterselskap i Ydstebøs Base Property.

– Utgangspunktet for møtet med Abri Vekst var at vi ønsket en reforhandling og gjennomgang av eksisterende avtale. Vi ønsket å få til en kontrakt som gjenspeiler at Forusbeen er et fullverdig transittmottak. Det handler om logistikk, kartleggingsarbeid, aktiviteter og returarbeid, blant annet. Dette ble det forhandlet om. Vi er enige om en avtale som gjenspeiler dette, men prisen ble opprettholdt. Det er de i sin fulle rett til, sier Mehammer.

Les også: 12.000 mottaksplasser står tomme

FÅ BEBOERE: Asylmottaket Forusbeen ble etablert som akuttinnkvartering i november. Nå er bare 167 av 1000 plasser er fylt opp. Foto: Carina Johansen NTB scanpix

– Kan dere komme i en situasjon der UDI betaler 625.000 kroner i døgnet til et mottak som er tomt?

– Det er sannsynlig at det i en periode med lave ankomsttall vil være få beboere.

– Hva tenker du om at det renner ut 625.000 kroner i døgnet til et mottak med svært få beboere?

– Jeg tenker at under de forholdene vi hadde i høst fikk vi etablert et stort mottak som har vært veldrevet. Vi trengte mange plasser raskt og ut fra behovet vi hadde, har Forusbeen vært en god avtale for UDI.

– Skulle du ikke gjerne brukt pengene på noe annet?

– Det hadde vært en fordel om vi hadde kommet fram til en rimeligere avtale, sier regiondirektøren.

Døgnprisen nå pr. person er 3742 kroner.

VG har vært i kontakt med Alfred Ydstebø på sms. Han responderte med å sende spørsmålene videre til informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Abri Vekst AS.

Regjeringen strammer inn: Stripper flyktningene for trygdefordelene

Forutsigbar avtale

VG spurte blant annet Ydstebø om han mener det er rimelig å opprettholde døgnprisen for 1000 personer i en situasjon der ankomsttallene har stupt. VG spurte også Ydstebø om hvorfor han sa nei til å reforhandle pris og om antall ansatte er redusert i takt med nedgangen i belegget.

UTTALER SEG: Lars Petter Einarsson, Informasjonsansvarlig Abri Vekst Foto: Abri Vekst

Informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson viser til at UDI selv oppfordret det private næringslivet til å bidra da det oppsto et akutt behov for nye mottaksplasser i fjor høst – og at det var en utfordring de tok ved å etablere Forus med sine 1000 plasser.

– På grunn av store investeringer, høye driftskostnader og risikoen var det helt nødvendig å ha en ettårsavtale med pris uavhengig av antall beboere. Vi har underveis forhandlet frem en ny avtale med UDI der vi forplikter oss til langt flere oppgaver enn ren innkvartering innenfor samme prisramme, slik at Forus i dag ikke er et akuttmottak, men et fullverdig transittmottak. Dette er oppgaver som går på logistikk og som har betydning for saksbehandlingstid og -mengde for UDI, sier Einarsson.

Les også: Asyltopper tømte selskap i frykt for utbyttenekt

Han sier at bemanningen vil bli justert ved behov.

– Som vi uttalte forrige gang, krever byggets størrelse en minimumsbemanning. Senest i mai var det 85 årsverk, forutsatt at det ikke kommer flere beboere vil bemanningen 1. september være justert til 20–25 årsverk. For øvrig forholder Abri Vekst seg til enhver tid til avtalt pris, innhold og avtaleperiode med våre samarbeidspartnere på de tre mottakene vi driver, sier Einarsson.

Alfred Ydstebø sier til Stavanger Aftenblad at det i november i fjor ble budsjettert med 10–15 prosent overskudd, rundt 35 millioner kroner. Han mener at det med færre beboere ikke er usannsynlig med et høyere overskudd enn budsjettert.

Ydstebø sier til avisen at de største utgiftspostene er forpleining, lønnskostnader og husleie, mens investeringene er knyttet til etableringen av mottaket og klargjøring av bygget.

Abri Vekst betaler 26 millioner kroner i husleie til Norwegian Property som eier bygget. Det ble brukt mellom 20–30 millioner kroner for å gjøre bygget klart til å fungere som asylmottak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder