TINGRETTSDOMMER: Anne Margrete Katteland (49) sier at det ikke slo henne at kjennskapet til et medlem i Oppsal Idrettsforening kunne ha betydning for vurderingen av hennes habilitet. Her er hun fotografert under et fengslingsmøte for Mulla Krekar i Oslo tingrett i desember i fjor. Foto: Frode Hansen VG

Hevder dommeren var inhabil, krever dom opphevet: Frifant idrettsklubb fra hjemstedet

Tingrettsdommer Anne Margrete Katteland frifant Oppsal Idrettsforening da klubben ble trukket for retten. Hun fortalte ikke at hun hadde verv i et utvalg som ledes av et medlem i Oppsal Idrettsforening.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

15. april i år falt dommen i Oslo tingrett som frifant idrettsklubben i Oslo for urettmessig oppsigelse av en leiekontrakt.

Ett år tidligere - i mars 2014 - ble Katteland valgt til varamedlem i lovutvalget i Norges Friidrettsforbund. Lederen i dette utvalget er Odd Bratt, som representerer Oppsal Idrettsforening og bor på Oppsal.

Ifølge Bratt, som har ledet lovutvalget de siste femten årene, har Katteland vokst opp i samme område på Oppsal som han selv bor.

VGs dommerkartlegging: Fortalte ikke om aksjekjøp

- Barndomsvenninne av datteren

– Hun var barndomsvenninne av min datter, men det er lenge siden, sier han.

Til VG bekrefter Bratt at det var han som spurte Katteland om å ta vervet i utvalget.

– Ja. Vi søkte etter en jurist, og det var jeg som kontaktet henne, sier han.

Terje Wick Andresen, som reiste saken mot Oppsal Idrettsforening Håndball, mener tingrettsdommeren var klart inhabil da hun behandlet saken.

– Hadde vi visst dette på forhånd, ville vi ha forlangt dommeren fjernet, sier Andresen, som eier og driver treningssenteret Cardio Kickboksing i Oslo.

KREVER DOM OPPHEVET: Terje Wick Andresen krevde erstatning etter at han ikke lenger fikk leie i Oppsal Arena. Han mener dommeren i Oslo tingrett var inhabil da Oppsal Idrettsforening Håndball ble frifunnet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Etter å ha fått kunnskap om at Katteland satt i lovutvalget i friidrettsforbundet, anket han dommen i tingretten til Borgarting lagmannsrett med krav om at dommen ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil, subsidiært frifinnelse.

Les også: Dommeren hadde jobbet i banken

– Da vi var i retten informerte dommeren oss innledningsvis om at hun ikke hadde noen tilknytning til noen av partene. Det ga oss ingen mulighet til å vurdere hennes habilitet, sier han.

Nye opplysninger

Borgarting lagmannsrett avviste nylig anken, og nå anker Wick Andresen saken inn for Høyesteretts ankeutvalg. I denne anken vil nye opplysninger om relasjonen mellom tingrettsdommeren og Odd Bratt, spille en sentral rolle.

– Det faktum at tingrettsdommeren ble rekruttert til vervet i lovutvalget av et medlem i Oppsal Idrettsforening, og at dommeren var barndomsvenninne av datteren til vedkommende, er nye opplysninger som lagmannsretten ikke har vurdert. Dette mener vi gir grunlag for å kreve saken behandlet på nytt, sier Wick Andresen.

Advokat John Christian Elden reagerer på at lagmannsretten har avvist saken.

Lest denne? Dommer handlet aksjer mens saken pågikk

Skulle sagt fra om relasjon

– Vi er i en situasjon der dommeren skulle gjort relasjonen kjent, og latt en annen dommer avgjøre om hun var inhabil dersom en av partene protesterte. Hvis dette ikke har skjedd, er det overraskende at lagmannsretten nekter å behandle anken. Andresen vil ha en god sak knyttet til spørsmålet om menneskerettsbrudd, skriver Elden i en e-post til VG.

Han peker på at kravet til dommerhabilitet er viktig.

– Man skal både bli dømt av en nøytral dommer og skjønne at man blir dømt av en nøytral dommer. En dommer som har tilknytning til en av sakens parter, skal vike sete. Hvis ikke vil det alltid bli stilt spørsmål i ettertid om det ligger bindinger under domsresultatet, opplyser Elden til VG.

SKAL OPPLYSE OM BINDINGER: – Dommeren skulle gjort relasjonen kjent, og latt en annen dommer avgjøre om hun var inhabil dersom en av partene protesterte, sier advokat John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen VG

Terje Wick Andresen saksøkte Oppsal IF Håndball etter at klubben sa opp leieavtalen for bruk av halltid i Oppsal Arena i 2014. Bakgrunnen var at foreningen fikk en ny driftsavtale med Oslo kommune for bruk av idrettshallen, noe som ifølge dommen førte til at Andresen ikke lenger kunne leie. Han måtte deretter finne nye lokaler, som kostet langt mer enn leien i Oppsal Arena.

Måtte finne nye lokaler

Andresen hevder at han hadde inngått en muntlig avtale med foreningen om en tidsbestemt og uoppsigelig leieavtale for perioden fra august 2014 til juni 2015. Dette har Oppsal Idrettsforening Håndball bestridt, og tingretten mener det er Andresen som må sannsynliggjøre at en slik avtale foreligger.

Etter at Andresen tok ut forliksklage gikk Oppsal Idrettsforening Håndball til motsøksmål mot Andersen, med krav om ubetalt husleie. Oslo forliksråd dømte idrettsforeningen til å betale Andresen 73.542 kroner, samtidig som han ble dømt til å betale 30.450 kroner til foreningen.

I dommen fra Oslo tingrett ble Terje Wick Andresen ble dømt til å betale Oppsal Håndball 74.450 kroner, i tillegg til 150.625 kroner i erstatning for påløpte saksomkostninger.

– Har bevisbyrden

Tingrettsdommer Anne Margrete Katteland skriver i en e-post til VG at det er korrekt at hun innledet saken med å opplyse at hun ikke hadde noen tilknytning til noen av partene da hun formelt redegjorde for sin habilitet og spurte om det var innsigelser mot henne som dommer.

Katteland understreker at hun aldri har vært medlem av, eller hatt verv i, Oppsal Idrettsforening.

– Riktignok har jeg vokst opp på Oppsal, noe som også kom fram under hovedforhandlingen. Av den grunn kjenner jeg Odd Bratt, som er faren til min barndomsvenninne, og det var slik jeg ble vervet til å sitte i lovutvalget for friidrettsforbundet.

– Slo meg ikke

– Det slo meg imidlertid ikke at kjennskapet til Bratt, som representerte Oppsal friidrettsgruppe, skulle ha betydning for vurderingen av min habilitet, i en sak som galdt oppsigelse av en leiekontrakt i Oppsal Arena, som for så vidt ikke var bygd da jeg bodde på Oppsal for cirka 30 år siden. Odd Bratt har ingen tilknytning til denne saken så vidt meg bekjent.

Katteland bekrefter at hun opplyste om sin bakgrunn fra Oppsal etter at rettssaken var i gang.

– Jeg mener det kom frem i forbindelse med en vitneforklaring, før prosedyrene, men er ikke sikker på det.

Oppsal Idrettsforenings prosessfullmektig, Line Nygaard Kristensen, sier til VG at de er fornøyd med lagmannsrettens vurdering av habilitetsinnsigelsen, og med resultatet i hovedspørsmålet.

Terje Wick Andresens prosessfullmektig, advokat Ola Nygard, vil ikke kommentere saken så lenge den står for retten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder