STANSER SPESIALVARSLING: Den norske Nobelkomité skal ikke lenger varsle Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet i forkant av den offentlige kunngjøringen av hvem som mottar Nobels fredspris. Foto: , NTB scanpix

Nobelkomitéen stanser spesialvarsling til statsministeren og UD

Tidligere har Statsministerens kontor (SMK) og Utenriksdepartementet (UD) fått spesialservice ved å bli varslet om hvem som blir tildelt Nobels fredspris én til to timer før den offisielle annonseringen. Det blir det nå slutt på.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dette kommer frem i et brev som ble sendt fra sekretæren for Den norske Nobelkomité, Olav Njølstad (58), som VG har fått tilgang til.

Njølstad overtok som Nobelinstituttets direktør etter Geir Lundestad (71) ved nyttår.

I brevet, som er sendt til Utenriksdepartementet, heter det at Nobelkomitéen og Nobelinstituttet i mange år har samarbeidet med UD i forbindelse med arrangementene i tilknytning til fredsprisen.

Blant annet har UD stilt opp med personell og dataverktøy for Nobelinstituttet i forbindelse med presseakkrediteringen i oktober og desember.

«Under prisutdelingen i Oslo rådhus har UD-ansatte dessuten hjulpet politiet med å identifisere gjester fra diplomatiet og bistått arrangørene med å geleide de utenlandske gjestene til sine plasser» heter det videre i brevet.

Njølstad skriver at ordningene har fremstått som både «naturlige og formålstjenlige» for både Nobelkomitéen og norske myndigheter.

«Spesialservice»

På grunn av det økte fokuset på Nobelkomitéens uavhengighet, mener imidlertid Nobelkomitéen at det er «grunn til å tenke igjennom de prinsipielle sidene» ved samarbeidet på nytt, og motvirke at «det oppstår tvil om hvorvidt valget av prisvinner skjer uten påvirkning fra eller hensyn til norsk utenrikspolitikk».

NYE TONER: Olav Njølstad overtok jobben som direktør for Det Norske Nobelinstitutt, og dermed også sekretær for Den Norske Nobelkomite, etter Geir Lundestad i januar i år. Lundestad hadde sittet i stillingen siden 1990. Foto: , NTB scanpix

Nobelkomitéen har bedt Nobelinstituttet om å ta på seg et større ansvar i de oppgavene UD har utført tidligere i forbindelse med fredsprisarrangementene, men har foreløpig ikke ressurser til å utføre alle disse oppgavene selv. Nobelinstituttet vil avklare hvilke oppgaver instituttet kan overta ansvaret for allerede i år, heter det i brevet.

For å unngå å gi «utenforstående inntrykk av at UD gir Nobelkomitéen en særbehandling», har komitéen bestemt å avslutte «den spesialservice den i mange år har gitt UD og SMK i forbindelse med annonseringen i oktober».

«UD og SMK vil fra nå av motta informasjon om årets fredsprisvinner i sann tid, per e-post, etter samme ordning som i senere år har vært praktisert overfor NTB», skriver Nobel-sekretæren.

UD positive til avvikling

Kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad i UD sier dette er en utvikling som ønskes velkommen.

– Dette er en diskusjon som har pågått mellom UD og Nobelinstituttet de siste årene, og denne konklusjonen ønsker vi velkommen, sier Bjåstad til VG.

Han forteller at forhåndsvarslingen har ført til at UD og SMK har kunnet forberede kommentarer til Nobelpristildelingen på forhånd. At spesialvarslingen nå avvikles vil få den konsekvens at det offisielle Norges reaksjon på Nobels fredspris vil komme noe senere.

– Det er den praktiske konsekvensen av dette, sier Bjåstad til VG.

Nobelkomitéen mener imidlertid ifølge brevet at andre former for samarbeid og kontakt, slik UD har med andre norske forskningsinstitusjoner og frittstående institusjoner, «gjerne kan videreføres og styrkes».

Fra Statsministerens kontor (SMK) meddeles det at de tar brevet fra Nobelinstituttet til orientering. At SMK ikke får forhåndsvarsling betyr bare at eventuelle kommentarer fra statsministeren vil måtte komme noe senere på dagen, opplyser SMK.

Les også

 1. Luftskip på kollisjonskurs

  Nobelfarsen ruller videre, og minner nå mest om en realityserie med gullcasting.
 2. Jagland slår tilbake mot Lundestad

  Tidligere leder i Nobelkomiteen Thorbjørn Jagland mener Geir Lundestad har kommet med løgn og injurierende påstander om…
 3. Geir Lundestad om Nobel-bråket:
  – Jeg er lei meg

  Geir Lundestad skal skrive enda en Nobel-bok og skulle veldig gjerne skrevet den fra kontoret sitt i Nobelinstituttet.
 4. Lundestad må forlate kontoret

  Geir Lundestad har fått beskjed om å pakke sakene sine og forlate kontoret sitt på Nobelinstituttet etter bråket rundt…
 5. Lundestad om Nobel-boken: En ærlig beskrivelse av alle jeg omtaler

  I dag lanseres Geir Lundestads bok om sine 25 år i Nobelkomiteen. Med en bredside mot komiteens nye leder.
 6. Lundestad mener Gro kunne fått Nobels Fredspris

  Geir Lundestad mener det kan ha vært en «forsømmelse» å ikke gi Nobels Fredspris til Gro Harlem Brundtland for hennes…
 7. Nobelkomiteen: Lundestad har brutt taushetsløftet

  Nobelkomiteen mener at dens tidligere sekretær Geir Lundestad har brutt sitt taushetsløfte på flere punkter i boka…
 8. Lundestad: Feil å gi Fredsprisen til Obama

  Den tidligere Nobel-direktøren Geir Lundestad har kommet til at det var feil å velge Thorbjørn Jagland til Nobelkomiteen.
 9. Støre skal ha advart mot å gi
  kinesisk dissident fredspris

  To ganger skal nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre ha forsøkt å påvirke Nobelkomiteen til ikke å gi Nobels fredspris til…
 10. Tidligere Nobel-direktør på foredrag i USA: Lundestad om Jagland: - Han tror han er litt mer berømt

  Geir Lundestad sier Torbjørn Jagland ikke er enig i hans karakteristikk av nobelkomiteén; "fem ukjente nordmenn".
 11. Jaglands storesøster tar mobbe-oppgjør etter Nobel-vraking

  Thorbjørn Jaglands søster Kari (66) tar et oppgjør med det hun mener har vært en langvarig mobbing av broren.
 12. Slik ble Jagland kastet fra Nobel-vervet

  Ifølge VGs opplysninger var det Frps representant i Nobelkomiteen som sørget for at Kaci Kullmann Five ble ny leder i…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder