BEVÆPNER: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (th), politidirektør Odd Reidar Humlegård (tv) og PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte onsdag pressen om videre midlertidig bevæpning av politiet. Foto:Heiko Junge,NTB scanpix

Anundsen forlenger politibevæpningen

Den midlertidige bevæpningen av politiet er forlenget med åtte uker. Samtidig vurderer politiet å ta i bruk elektrosjokkvåpen dersom trusselbildet mot Norge vedvarer.

  • David Bach

Artikkelen er over fire år gammel

Det kom frem under en pressekonferanse i Oslo onsdag formiddag.

Politiet fortsetter bevæpningen til 15. oktober, opplyser justisminister Anders Anundsen.

Der opplyste justisministeren også om at rapporteringen av vådeskudd fra nå av også skal gå til departementet.

– Vi kommer til å endre den gjeldende våpeninstruksen, så vi som departement får rapportering om vådeskudd. Fra før får vi andre hendelser, og jeg ser ingen grunn til at vådeskudd ikke skal være en del av det. Det er ikke bare fordeler med å ha et bevæpnet politi. Det kan skape utfordringer, men vi har et meget profesjonelt politi, og jeg har stor tillit til at de håndterer det på best mulig måte.

Les også: Robert Mood reagerer på politiets bevæpning

Har sett etter alternativer

Anundsen innledet pressekonferansen med å redegjøre for hvordan vurderingen av å bevæpne politiet blir tatt. Han understreket blan annet at PST kun står for analysen av trusselbildet, mens det er Politidirektoratet (POD) som deretter fatter en beslutning på et faglig grunnlag.

Artikkelen fortsetter under bildet.

VURDERES: Politidirektør Odd Reider Humlegård har bedt Politihøgskolen utrede muligheten for bruk av elektrosjokkvåpen i tjeneste. Våpenet på bildet er av typen Taser X26 med et kamera festet på skaftet. Foto:Paul Connors,Ap

Politidirektør Odd Reidar Humlegård åpnet samtidig for andre alternativer til politiets bevæpning. Han kunne fortelle at samtlige 27 politidistrikt i sommer gjennomførte en sårbarhetsanalyse, og at POD nå sitter med et enda bredere grunnlag for å vite hva politidistriktene mener.

– Vi har lett etter flere kompenserende tiltak. Oppsummeringen har vært omfattende,

og vist at det er bred støtte for bevæpning i politidistriktene. Ingen har meldt inn alternativer som gjør bevæpning unødvendig, sier Humlegård.

Retningslinjene for bevæpning vil stort sett være de samme, opplyser Humlegård, men det også skal ses etter tjenesteoppdrag og anledninger hvor politiet ikke trenger bevæpning.

– Hvis trusselbildet ikke endrer seg, må vi starte å tenke på andre kompenserende tiltak. Vi har derfor bedt Politihøgskolen om å utrede elektrosjokkvåpen som et kompenserende tiltak, sier politidirektøren.

– Det er ikke slik at det fullt ut kan kompensere for det våpenet vi bruker i dag, men det kan kanskje likevel settes inn som et alternativ, mener han.

Les også: Solhjell utelukker ikke høring i vådeskudd-saken

Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp skriver i en uttalelse at Høyre ser på forlengelsen av bevæpningen som en konsekvens av at trusselbildet fortsatt er skjerpet, noe PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte om under dagens pressekonferanse.

– Det er positivt at justisministeren vil informere Stortinget om situasjonen. Politiet må ta tak i sine egne rutiner og kompetanse for våpenhåndtering. Det er positivt og nødvendig at alle avvik nå skal rapporteres direkte til Justisdepartementet, skriver Werp i en e-post til VG.

Han er også skeptisk til at Stortinget skal blandes inn i beslutningen om politibevæpning.

– SV har sagt de vil fremme et forslag om at Stortinget skal ta beslutningen om midlertidig bevæpning, dersom den har pågått i et år eller mer. Høyre skal vurdere forslaget grundig. Men personlig er jeg skeptisk til å politisere operative tiltak. Vi har kompetente fagorganer som vurderer trusselbildet, med et politisk ansvar plassert hos justisministeren. Dette sikrer både den nødvendige handlekraft og politisk ansvarliggjøring knyttet til å ivareta samfunnssikkerheten, sier Werp.

Etterforsker vådeskudd

2. juni redegjorde justisminister Anders Anundsen for Stortinget om midlertidig bevæpning. Da sa han:

– Når det gjelder de praktiske konsekvensene av den midlertidige bevæpningen, har Politidirektoratet opplyst at de ikke har mottatt informasjon som tilsier at bevæpningen har hatt negative konsekvenser for utførelsen av polititjenesten.

På dette tidspunktet etterforsket Spesialenheten for politisaker to vådeskudd som var gått av inne på politistasjoner.

Les også

Mer om

  1. Politiet

Flere artikler

  1. Politirapport: – Elektrosjokkvåpen kan ikke erstatte pistolene

  2. Politidirektøren: - Eksponeringen i media har økt faren for vådeskudd

  3. Anundsen nekter å svare på hva han visste om vådeskuddene

  4. Derfor endrer politiet bevæpningen

  5. Midlertidig bevæpning av politiet opphører

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder