I OSLOS GATER: Det foregår kjøp og salg av sex i Oslo sentrum. Politiet er ukentlig ute og snakker med de prostituerte (som bildet viser), og mener at mange av dem er ofre for menneskehandel. Foto: Annemor Larsen VG

Refser justisministeren: Mener han gjør for lite for å hjelpe sexslaver

Flere politikere mener at regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe menneskehandel. Nå krever de nye tiltak for å hindre at ofrene blir sendt tilbake til bakmennene.

  • Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I forrige uke publiserte VG historiene om tre kvinner som ble fraktet til Norge som og tvunget til arbeid og seksuelle tjenester. De fortalte om å være ofre for menneskehandel, brikker i et nettverk der bakmenn tjener store penger på å selge mennesker.

Før jul i fjor lanserte Justisdepartementet regjeringens handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel.

Den fikk en lunken mottagelse av både hjelpeorganisasjonene og politiet, som blant annet mente planen var «underfinansiert», «lite forpliktende» og «skuffende».

Over to måneder er gått, og nå etterlyser politikere at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) legger ned en innsats for å stoppe det de kaller det moderne slaveriet.

Les også: Her bor og selger ofre for menneskehandel

– Nærmest rettsløse

– Regjeringen er opptatt av å sende et signal om at det skal være vanskelig å få bli i Norge. Men virkeligheten er at de sender et signal til bakmennene om at det bare er å fortsette å sende sexslaver til Norge, for her er det ingen som hjelper dem.

KRITISK: Kari Henriksen (Ap) mener regjeringen må gjøre mer for å hjelpe ofre for menneskehandel. Foto: Stortinget

Det sier medlem i Justiskomiteen, Kari Henriksen (Ap).

Hun henviser til leder av ROSA-prosjektet, som sa til VG om at ofrene ofte sendes rett tilbake til bakmennene.

– Kvinner som tvinges til å selge kroppen sin i Norge er nærmest rettsløse, og regjeringen ser ikke ut til å være interessert i å hjelpe dem. I stedet fortsetter de presse for for å sende ut flest mulig – uavhengig av hvem de er og hvilket helvete de lever i. Dette er ikke effektiv kriminalitetsbekjempelse, sier Henriksen og poengterer:

– Jeg forventer at justisministeren gir tydelige føringer til politiet om at kvinner som selger sex i Norge skal kartlegges før de sendes ut. Det bør også vurderes om vilkårene som må oppfylles for å få opphold for denne gruppen er for strenge.

Det moderne slaveriet: Diana truet til prostitusjon

– Skyver ansvaret fra oss

I forrige uke skrev VG at få menneskehandelsakene havner i rettssystemet, fordi sakene ofte er ressurskrevende å etterforske. For at et offer for menneskehandel skal få opphold i Norge, krever det at personen har vitnet mot bakmennene.

– ANSVARSFRASKRIVELSE: Det mener Karin Andersen (SV) at Norge bedriver i denne tematikken. Foto: Frode Hansen VG

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) mener at Norge må endre på dette kravet.

– I mange saker vil det ikke være tvil om at de er utsatt for menneskehandel, men det er så kompliserte og krevende å bevise, at politiet ikke reiser sak. Da er ofrene totalt vergeløse. Denne ordningen må endres. Man er like mye offer selv om politiet ikke har kapasitet til å forfølge saken, sier Andersen.

Les også: Handlingsplanen til regjeringen får kritikk

Andersen mener at Norge bedriver en ansvarsfraskrivelse.

– Menneskehandel er forferdelige overgrep og veldig lønnsomt for de som driver slik moderne slavehandel. Ofrene har ikke sjans – og Norge sender dem rett tilbake til bakmennene. Vi skyver ansvaret fra oss, sier hun og legger til:

– Hvis vi virkelig vil stoppe menneskehandel så må det tas både nasjonalt og internasjonalt ansvar, og da kan man starte med å beskytte de som har vært ofre i Norge – her i Norge.

Les også: Frykter økt menneskehandel etter flyktningstrømmen

Ropstad vil etterlyse forslag

UTÅLMODIG: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til VG at han vil etterlyse forslagene som ble vedtatt i Stortinget i 2015. Foto: Jo Straube VG

– Vi har merket oss at Politiets utlendingsenhet er ivrige på å sende ut mulige ofre for menneskehandel, men jeg mener at man her burde se på enkeltsakene. Mange av dem er utsatt for en umenneskelig krenkelse på norsk jord, og de burde vi gi oppholdstillatelse istedenfor å sende dem rett tilbake bakmennene.

Det sier nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Heller ikke han er fornøyd med handlingsplanen.

– Jeg synes det er sterkt kritikkverdig at det tok så lang tid før den kom, og da den først ble lansert hadde jeg forventet mer forpliktende tiltak som fulgte opp forslagene KrF fikk vedtatt i stortinget i 2015.

– Hva vil du som medlem av Justiskomiteen gjøre nå?

I 2015 vedtok Stortinget at alle mulige ofre for menneskehandel burde få oppholdstillatelse Norge. Da ble det vist til at handlingsplanen kom straks. Da den endelig kom ble ikke dette tatt stilling til. Jeg er utålmodig og vil nå etterlyse at forslagene våre blir fulgt opp, sier Ropstad.

Norgeshistoriens største menneskehandel-sak: Dette er Lime-nettverket

Amundsen: – Lite treffsikker kritikk

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er derimot ikke enig i kritikken fra Henriksen og Andersen.

UENIG: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er ikke enig i politikernes kritikk. Foto: Frode Hansen VG

– Jeg mener det er en lite treffsikker kritikk. Vi må alltid evaluere om ordningene vi har er hensiktsmessige, men jeg mener vi har en raus ordning, og det er viktig, sier statsråden til VG, og legger til:

– At bakmenn bare kan fortsette å sende ofre til Norge, fordi de ikke får hjelp, er overhodet ikke noe vi ønsker å gi uttrykk for. Jeg opplever heller ikke at vi gjør det.

– Ropstad sier at han vil be om at alle ofre får opphold, uavhengig om saken har vært oppe i rettssystemet eller ikke. Hva tenker du om det?

– Nå skal vi se gjennom tiltakene i handlingsplanen og vurdere om det skal gjøres noen endringer, men mitt utgangspunkt er i likhet med komiteen at vi ikke kan sende hjem de som man antar er offer. Jeg minner om at allerede etter dagens ordning har ofre med beskyttelse rett til asyl. Dersom man ikke fyller vilkårene for asyl, blir det vurdert tillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder