MER FAKTA: Aps energipolitiske talsmann ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) om å bidra mer til at alle fakta og vurderinger rundt en såkalt områdeløsning rundt Utsira-debatten kommer på bordet. Foto: Terje Bringedal, VG

Frp og Ap i ordkrig om Utsira

Arbeiderpartiet må slutte med det politiske spillet rundt Utsira-høyden, krever Frp. Ap slår tilbake og sier regjeringen «ikke har løftet en finger» for å avklare viktige spørsmål.

- Arbeiderpartiet gambler med tusenvis av arbeidsplasser i verftsindustrien, sier Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Oskar Grimstad til NTB.

Han frykter politisk strid skal føre til at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, det største på Utsira-høyden, skal bli utsatt.

Tirsdag diskuterte Stortingets energi- og miljøkomité Utsira-utbyggingen. Da ble det klart at komiteen vil ha en lukket høring om saken mandag.

Beregninger som Miljødirektoratet har gjort, viser at det vil bli så godt som umulig for Norge å nå sitt klimamål for 2020 uten en full elektrifisering av Utsira. Elektrifisering av hele Utsira vil kunne hindre utslipp på rundt 800.000 tonn CO2 fram mot 2020.

Statoil og regjeringen forsvarer Utsira-prosessen. Men både opposisjonen og miljøaktivister krever å få vite mer om beslutningsgrunnlaget for prosjektet og hvilke vurderinger som ligger til grunn for Statoils kostnadsoverslag.
Krever avklaring

- Ønsker mer fakta

Aps energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) om å bidra mer til at alle fakta og vurderinger rundt en såkalt områdeløsning kommer på bordet.

Denne løsningen betyr at alle de fire oljefeltene på Utsira-høyden forsynes med kraft fra land. Foreløpig har Statoil bare vedtatt å forsyne Johan Sverdrup med miljøvennlig kraft fra land.

Aasland understreker at Stortinget krever å få en avklaring rundt en områdeløsning når Johan Sverdrup-utbyggingen fase én skal behandles.

- Av det vi er opplyst om, er det ingenting som tilsier at vi skal gå bort fra tidligere målsettinger om at Utsira-området kan og bør elektrifiseres med kraft fra land, sier han til NTB.

- Mistillit

Frps Grimstad står fast på at krav om områdeløsning fremfor foreslått løsning fra Statoil vil føre til en utsettelse på rundt ett år til en anslått kostnad på 20 milliarder kroner og tomme verftsbøker i perioden.

Verftene Kværner Verdal og Kværner Stord, med tusenvis av ansatte, venter derfor en avklaring rundt Johan Sverdrup-utbyggingen. De opplever nå at Ap uttrykker mistillit til tall som kommer fra Statoil om en områdeløsning, mener han.

- Johan Sverdrup-utbyggingen er den største utbyggingen på norsk sokkel på 20 år og vil få kraft fra land fra dag én. Prosjektet er av utbyggerne planlagt i to faser grunnet prosjektets størrelse, sier Grimstad.

- I første fase snakker en om investeringer på over 100 milliarder kroner som blir utsatt om Arbeiderpartiet fortsatt står på mistillit til Helge Lund og Statoils beregninger.

- Ikke villige til dialog

Aasland slår tilbake og mener Fremskrittspartiet nå må erkjenne at de har tatt et ansvar ved å gå inn i regjering.

Ap-representanten krever at Lien redegjør for det enorme spriket i tiltakskost, altså hva det koster å forsyne Utsira-feltene med kraft fra land per tonn reduserte CO2-utslipp.

- Er det noen som spiller hasard med muligheter for utsettelser i andre enden, er det olje- og energiministeren, som ikke klarer å bringe grunnlag for tall på bordet, sier Aasland.

Han mener det er viktig for diskusjonen videre å få klarhet i tallene.

- Jeg har ikke registrert at verken Høyre, Fremskrittspartiet eller olje- og energiministeren på noen som helst måte har vært villig til å gå inn i den typen dialog, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder