SOM FØR: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at fastlegene skal fortsette å følge gjeldende regler. Her er ministeren avbildet under den nasjonale kongressen om rus og psykisk helse i februar. Foto: NTB Scanpix

Reservasjonsleger fortsetter som før

Fram til en ny ordning eventuelt blir vedtatt, sier helseminister Bent Høie (H) at fastlegene skal følge gjeldende regler og henvise kvinner til abort. Flere reservasjonsleger fortsetter imidlertid som før.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser en oversikt som Dagbladet har laget. Avisen har spurt både reservasjonsleger og kommuneoverleger landet rundt om reservasjonslegene følger helseministerens ordre om å forholde seg til gjeldende regelverk.

Mange fortsetter altså å reservere seg mot innsetting av spiral eller henvisning til abort selv om en ny lov ennå ikke er på plass.

Avisen har også snakket med samtlige fylkesleger, men de har liten eller ingen oversikt over antall fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort. Rundt 20 er kjent gjennom mediene, men Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett anslår at det finnes rundt 200.

Høringsfrist for regjeringens forslag er 30. april. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge fram et lovforslag for Stortinget til høsten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder