REAGERER: Kjell Ingolf Ropstad (Krf). Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

KrF-Ropstad etter narkovarselet: – Justisministeren feilinformerer Stortinget

KrF-politiker mener justisminister Anders Anundsen har feilinformert Stortinget, og krever nå en redegjørelse.

Artikkelen er over tre år gammel

Justiskomitémedlem Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han ble opprørt da han leste om innholdet i narkotikavarselet fra Bergen, som VG omtalte lørdag. Der skriver en høyt betrodd tjenestemann at politiet i Bergen har fått beskjed om ikke å gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet.

Mandag ettermiddag besluttet Spesialenheten for politisaker å etterforske forholdene i Vest politidistrikt som følge av VGs dekning. Ropstad er klar på at en etterforskning fra Spesialenheten understreker alvoret i saken.

– For da er de jo egentlig på sporet av om det er begått et lovbrudd. Og hvis justisministeren er informert om at det er begått lovbrudd, over så lang tid og gjennom så mange brev, så vil jeg si at det stiller seg i et enda mer spesielt lys at han ikke har reagert. En redegjørelse for Stortinget vil være på sin plass, sier Ropstad.

Anundsen om narkovarselet: Bekymret for at ting har tatt så lang tid

– Ser ut som Anundsen villeder

Som VG skrev søndag, sendte varsleren juli og august fem henvendelser og purringer til justis- og beredskapsdepartementet og direkte til statsråden. Her gir han klart uttrykk for at han ikke føler varselet ikke blir håndtert som det skal av sine egne ledere.

Ropstad har allerede levert et skriftlig spørsmål til Anundsen hvor han ber om en orientering av hvordan politiet arbeider med grov narkotikabekjempelse. Her viser han til to stortingsproposisjoner (i statsbudsjettet for 2016 og 2017) som Anundsen må redegjøre for om blir fulgt.

Sett hele VG-spesialen? Narkotikavarselet

Begge viser til at bakmenn skal tas og at politiets innsats særlig skal rettes mot inndragning av straffbart utbytte.

– Jeg mener justisministeren her feilinformerer Stortinget når man så tydelig har sagt at denne type kriminalitet skal prioriteres, og så viser det seg at justisministeren har vært kjent med at man rett og slett bare legger vekk disse sakene.

Les kommentaren: Politiet svikter Bergen

Ropstad sier han håper justisministeren ikke har visst så mye om saken som det kan se ut til.

– Jeg vil sikre meg at han forteller sin historie om dette. Det Spesialenheten sier forsterker jo alvoret, for det kan bevisst være gjort lovbrudd ut fra disse prioriteringene. Hvis justisministeren har vært kjent med det er det ekstra alvorlig.

Varsleren: – Ville hindre UP å ta narkotikaforbrytere

– Slik skal vi ikke ha det i Norge

Også Høyres justiskomitémedlem Hårek Elvenes er utålmodig.

– Det sentrale spørsmålet er om det er gått ut instruks i Hordaland politidistrikt om at alvorlig narkotikakriminalitet ikke skal forfølges. Det må bringes på det rene. Enhver svikt i politiet kan ikke gjøres til et spørsmål om mangel på ressurser. Her må man holde seg til saken, sier Elvenes til VG.

– Det er en avsporing å gjøre dette til et ressursspørsmål.

Han er også nysgjerrig på hvordan en slik instruks, om ikke å pågripe narkotikabakmenn og beslaglegge stoff, kunne gå ut uten av politidirektør Odd Reidar Humlegård eller riksadvokat Tor-Aksel Busch var kjent med det.

Professor: Bergen-politiet bryter loven

– Det er en gåte. Dette må man komme til bunns i. Det er for lang tid å vente til neste år før Statsadvokaten skal se på dette. Her trengs en rask uavhengig undersøkelse som sikrer objektivitet og habilitet. Å lukke øynene for alvorlig narkotikakriminalitet er fullstendig uakseptabelt. Konsekvensen er at annen alvorlig kriminalitet som narkotikakriminalitet avler heller ikke blir tatt alvorlig nok. De samfunnsmessige konsekvensene er store. Slik skal vi ikke ha det i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder