FULL GRANSKING: Helse Møre og Romsdal varsler full gjennomgang av sine tall på tvangsmiddelbruk, blant annet her ved Hjelset psykiatriske i Molde. Foto: Erlend Daae VG

Psykiatrivarsler: Sykehussjef snakker ikke sant om tvangsbruk

Fylkeslegen i Møre og Romsdal er varslet om en rekke alvorlige forhold ved akuttpsykiatrien i Molde. Varsler Jorun Joten sier ansatte ikke lenger har tillit til klinikkledelsen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har i en rekke artikler avslørt massiv ulovlig tvangsbruk ved norske sykehus. I november avdekket VG at pasienter i Møre og Romsdal ble holdt over tre ganger så lenge i belteseng som ved resten av sykehusene i VGs tallmateriale.

Klinikksjef Ketil Gaupseth ved Klinikk for psykisk helsevern Møre og Romsdal mente forklaringen på dette var at de dokumenterte tvangen på en annen måte enn alle andre sykehus i Norge.

VARSLER: Jorun Joten er psykiatrisk sykepleier i Molde. Foto: privat

– Det er den forklaringen vi har. At det er måten vi registrerer våre tvangsprotokoller på som gjør at det blir sånne utslag, sa Gaupseth til VG.

Bakgrunn: Pasienter bindes fast ulovlig

Psykiatrisk sykepleier Jorun Joten sier at de ansatte registrerer all tvangsbruk i tvangsmiddelprotokoll, slik de skal gjøre. Dette er de samme protokollene som brukes på alle norske sykehus.

– Ikke sant

– Våre ledere har sagt at vi ikke registrerer tvangsbruken. Det er ikke sant. Vi fører den tvangsmiddelprotokollen vi skal, og det er alltid fagfolk som gjør det, sier Joten til VG.

– De uttaler seg uten å vite, og uten å spørre oss. De har ikke spurt hva som skjer med tvangsprotokollene, kanskje de ikke vet hvordan de ser ut en gang. Det enkleste er å skyve dette over på folk som er på gulvet. De kjenner ikke avdelingene og er ikke til stede. Hver gang det er tvangsmiddel i bruk så ligger protokollen oppslått på skrivebordet vårt, påpeker hun.

De frontet psykiatriavsløringene: «Håper jeg får en unnskyldning»

Sammen med en kollega så Joten seg i oktober nødt til å varsle fylkeslegen om forholdene ved sykehuset i Molde. De mener det nå står om pasientens liv og helse.

I varslingsbrevet, som VG har fått innsyn i, påpekes det en rekke alvorlige forhold ved seksjon for akuttpsykiatri i Molde.

Glemmer arbeidsoppgaver

* Avdelingen er overfylt og grunnbemanningen for lav, slik at de sykeste pasientene får ikke tilstrekkelig helsehjelp. Svært mange vikarer er nye og ufaglærte, blant annet ble det ansatt seks arbeidsledige politimenn ved avdelingen.

Joten presiserer at vikarer ikke kan skrive i tvangsprotokollen, og at de i perioder der det er svært få faste ansatte på jobb kan oppleve at den noen ganger blir ufullstendig.

* En alvorlig konsekvens av overbelegget er at det ikke er tid til å observere pasienter som er innlagt nettopp til tvungen observasjon, der målet er å finne ut om de lider av en alvorlig sinnslidelse.

Pasient i Møre og Romsdal: Luftet i belter ved barnas fotballbane

* Arbeidspresset har over tid vært så høyt at man «glemmer/får ikke tid» til å utføre arbeidsoppgaver som å sjekke puls, temperatur, sårskift, måling av drikkemengde, og vitale parametere blir ikke journalført. Medisiner blir ikke gitt til rett tid eller avglemt, og de ansatte glemmer å telle opp A-preparater.

* Det er ikke tid til å prioritere å skrive avviksmeldinger når uheldige hendelser skjer på avdelingen.

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak på bakgrunn av varslingen.

Har ikke tillit

Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte varselet.

Joten sier at de har varslet klinikkledelsen og kontrollkommisjonen gjentatte ganger – og over flere år – om uholdbare forhold ved klinikken.

– Har dere tillit til klinikkledelsen?

– Nei vi har ikke det. Jeg tror ikke mange av oss har det, men jeg vet ikke hvor mange som ville sagt det til VG. Jeg kunne også latt være å si noe som helst. Men dette er så alvorlig at jeg føler jeg ikke har noe valg, sier Joten.

KLINIKKLEDELSE: Brit Ingunn Hana er avdelingssjef for sykehuspsykiatri i Helse Møre og Romsdal og Ketil Gaupseth er sjef for klinikk for psykisk helsevern. Foto: Erlend Daae VG

– Når vi har mer enn 12 pasienter så blir det mye oppbevaring. De får ikke den behandlingen de skal ha, og det går vi og føler på. Dette har vi sagt ifra om så mange ganger, og vi blir så desillusjonerte, fordi vi gjerne vil gjøre en best mulig jobb. Men når vi sier fra internt så når vi ikke frem, sier Joten.

VG avslører: Legges i belter når legene drar på ferie

– Kan den høye andelen ufaglærte være grunnen til at det er mer omfattende bruk av belter ved sykehuset?

SJEF: Espen Remme er administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Jeg tror det. Vi har ikke undersøkt det, men det er en følelse vi har det. Nettopp fordi de som har erfaring og kunnskap kan forhindre en utagering på en annen måte. Vi ser når vi må prate med pasientene for å forhindre det. Slik kunnskap kan man ikke forvente at ufaglærte har i like stor grad, presiserer Joten.

Alvor

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, vil ikke kommentere de ansattes manglende tillit til klinikkledelsen:

– Tillit mellom ansatte og ledelse er viktig for å lykkes, og derfor må vi avklare dette utspillet internt, skriver Remme i en e-post til VG.

Remme uttaler seg på vegne av ledelsen ved Klinikk for psykisk helsevern. Han sier sykehuset ikke har utelukket at det kan være andre årsaker enn registreringen av tvangsbruk som ligger bak avsløringen om at pasienter i Møre og Romsdal blir utsatt for mer omfattende og langvarig bruk av belter enn ellers i landet.

–Derfor har vi satt i verk en handlingsplan som blant annet inneholder hendelsesanalyser, internrevisjon, manuelle tellinger og gjennomgang av registreringspraksis. Vi ønsker å finne ut hva som er årsaken til tallene, og når vi vet mer om dette vil vi vurdere hvilke tiltak som skal settes inn, skriver Remme.

VG har tidligere omtalt at styret i helseforetaket når krever full redegjørelse for hvor dette arbeidet står på samtlige styremøter i 2017.

Om varslingsbrevet, skriver han:

– Ledelsen ved aktuell seksjon, avdeling og klinikk tar bekymringsmeldingen på største alvor. Flere av forholdene var kjent før meldingen ble sendt til Fylkeslegen, og det er iverksatt tiltak for å bedre situasjonen for pasienter og ansatte.

Helsedirektør i Møre og Romsdal, Grete Teigland, sier saken er alvorlig:

Ikke fulgt opp

– Innholdet i varselet er alvorlig og det foretaket sier i tilbakemeldingen sin, er at de tar varselet på det største alvor, sier Teigland.

– Når vi får et såpass alvorlig varsel fra ansatte i helseforetaket er det naturlig at vi som tilsynsmyndighet forholder oss til helseforetaket for videre oppfølging. Varslerne vil likevel til enhver tid være velkommen til å gi oss supplerende informasjon.

Kontrollkommisjonsleder i Molde Kristine Elisabeth Svendsen sier til VG at de har vært kjent med situasjonen ved sykehuset i flere år.

– Hva tenker du om at situasjonen tydeligvis ikke har bedret seg?

– Kontrollkommisjonen følger ikke selv opp slike saker, men skal bringe sakene videre til Helsetilsynet dersom det er grunnlag for det.

Det har de foreløpig ikke ment at har vært nødvendig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder