HELSEDUELL: Eldrebølgen og samhandlingsreformen gjør at helse-Norge sårt trenger flere fagfolk. Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) møttes mandag til debatt ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Foto:Terje Bringedal,VG

Solberg vil utdanne 15.000 flere spesialsykepleiere

1,8 mrd. kroner øremerkes «kompetanseløft 2020»

Om 20 år vil Norge mangle 30.000 sykepleiere, ifølge Norsk
sykepleierforbund. Slik vil Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) møte utfordringene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For få sykepleiere videreutdanner seg til jordmødre, helsesøstre og intensiv- og operasjonssykepleiere, varsler Norsk sykepleierforbund (NSF). Ettersom vi blir flere og eldre, og samhandlingsreformen gjør at pasienter overføres raskere fra sykehus til sykehjem, trengs det flere kompetente hender til å ta imot.

Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes i dag til helseduell ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo i regi av NSF. Svaret på problemstillingen lød likt hos dem begge: Kompetanseløft.

Prislapp: 1,8 mrd. kroner

– Vi har et konkret løfte: «Kompetanseløft 2020». Innen 2020 skal 15.000 flere sykepleiere og 15.000 helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning. De eldre som bor i kommunesektoren skrives raskere ut av sykehusene, og vi må sørge for at de som jobber i sektoren får mulighet til å gi dem best mulig omsorg, sier Solberg.

Sykepleierne skal kunne søke om videreutdanningen for å spesialisere seg innen yrket. Pengene skal tas fra en fast pott, ifølge Solberg. I dag må ansatte i den kommunale helsesektoren selv betale for spesialiseringen.

– Dette er noe vi budsjetterer over statsbudsjettet. Vi jobber med detaljene i modellen, men det vil være statlige midler som går inn i ordningen, sier Solberg til VG.

Les også: Skole og arbeid hevet temperaturen i partilederdebatt

FULL SAL: Sykepleierstudenter, presse og fagfolk hadde møtt opp til valgets helseduell. Her er Erna Solberg sekunder før hun entret debattscenen. Foto:Terje Bringedal,VG

– Hva vil prislappen komme på?

– 1,8 milliarder kroner på årene frem til 2020. Det betyr at pleietrengende vil kunne møte sykepleiere som har spesialisert seg på lindrende behandling på de største kronikersykdommene. Folk blir eldre og har mer sammensatte behov, og da må vi møte dette med kvalitet, svarer statsministeren og Høyre-lederen.

Høyre-lederen vil også innføre opptakskrav i matematikk og engelsk for å komme inn på sykepleierstudiet, i tillegg til å etablere en ordning med nasjonal deleksamener allerede i år for å sikre at basiskunnskapene sitter hos studentene.

Uenige om hvor pengene skal tas fra

Støre kaller dette en videreføring av Aps politikk.

– Dette er en forlengelse av vårt «kompetanseløft 2015», sier han, og viser til visjonen om flere høyere utdannede i helsesektoren, som Ap la frem da de satt ved makten.

– Dette er et betydelig høyere løft enn du har vært i nærheten av å levere, Jonas, slår Solberg tilbake.

Overfor VG forklarer Støre at det ikke er stor uenighet om at mer kompetanse og især flere spesialsykepleiere er nødvendig. Uenigheten ligger heller i spørsmålet: Hvordan skal dette finansieres?

– Vi kan ikke ta oss råd til store, usosiale skattekutt nå. Med vårt opplegg ville vi hatt 3,5 milliarder kroner mer til kommunene i inneværende år.

SELFIE: Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, tok et bilde av seg selv med Ap-leder Jonas Gahr Støre etter debatten. Erna Solberg har på sin side nylig fått Ap-refs for å sløse bort tiden på såkalte selfier. Foto:Terje Bringedal,VG

Mangler 1000 helsesøstre og 1000 jordmødre

Ingjerd Hvatum, leder for lokalgruppen av helsesøstre i Oslo, er glad for oppmerksomheten yrkesgruppen hennes får, mener peker på det prekære ved at at 1000 helsesøstre i minus betyr at 1,2 millioner barn og unge ikke får den hjelpen de har krav på.

– Den beste løsningen er på tilmålt tid å øremerke midlene slik at man kommer opp på et nivå som Helsedirektoratet har anbefalt, mener Hvatum.

– Hvorfor er det så få helsesøstre?

– Behovet er ikke blitt møtt på lang, lang tid. Det er flere barn og flere komplekse saker, men man har ikke ansatt helsesøstre i takt med det behovene tilsier, svarer hun.

Også jordmødrene fryder seg over valgløftene. I dag må færre enn 300 kommunejordmødre følge opp 60 000 gravide og nyfødte. Nær 200 kommuner står uten kommunal jordmor, og det trengs minst 1000 nye jordmødre i kommunehelsetjenesten. Dette ifølge Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF.

– Problemet med frie midler til kommunene er at kvinnehelse og barn prioriteres i for liten grad når trange kommunebudsjett skal vedtas, skriver hun i epost til VG.

Hun mener at øremerkede midler til jordmødre i de årlige budsjettene er veien å gå.

Les også: Disse kommunene vil NHO kutte

Terningene trilles

Dagens debatt var den andre muligheten for Jonas Gahr Støre til å ta revansj etter at han, ifølge flere kommentatorer, ble fullstendig overkjørt i den første partilederdebatten 5. august.

Den første muligheten til revansj fikk han under Arendalsuka, men heller ikke da gikk det helt som planlagt: VG-kommentatorene rullet terning etter partilederdebatten 17. august, og tildelte Støre en 3-er, mot statsministerens 5-er på terningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder