DREPT: Birgitte Tengs ble funnet i nærheten av sitt hjem på Karmøy i mai 1995. Foto: Åge Pedersen , VG

Birgitte Tengs' fetter får ikke erstatning

Fetteren til Birgitte Tengs og hans far får ikke erstatning for
økonomiske tap og påkjenningene de har vært utsatt for i forbindelse med drapssaken.

  • Ingri Gudmundsen Bergo
  • Mona Byrkjedal

Artikkelen er over fire år gammel

Det fremgår av en kjennelse fra Oslo tingrett.

Staten ved Justisdepartementet frifinnes og hver av partene må bære sine sakskostnader, skriver tingrettsdommer Per Gammelgård i slutningen.

Den sivile saken gikk i Oslo tingrett 16. til 20. november. Fetteren og faren hans krevde et millionbeløp fordi de mente de var utsatt for en systemsvikt, og det er dette kravet som nå er blitt avvist av Oslo tingrett.

I kjennelsen skriver Oslo tingretts dommer at retten ikke finner grunnlag for at fetterens påberopte grunnlag hverken hver for seg eller samlet ga grunnlag for erstatning.

Dømt til å betale erstatning

Mye gikk galt i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs i 1995. Birgittes fetter ble først dømt til 14 års fengsel i Karmsund herredsrett. Siden ble han frikjent av juryen i lagmannsretten. Fagdommerne valgte ikke å sette juryens avgjørelse til side, men opprettholdt like fullt erstatningsdommen fra herredsretten.

Hør VGs Uløst-podcast om drapet her

Det er mulig i norsk rett fordi en straffesak krever bevis «utover enhver rimelig tvil», mens det i et sivilt erstatningssøksmål kun kreves «klar sannsynlighetsovervekt».

Uløste drap: Les mer om Birgitte Tengs-saken i VGs spesial

Retten: Spesiell sak

Til tross for at fetteren nå ikke ble hørt med sitt erstatningskrav, anerkjenner Oslo tingrett hans behov for å få saken prøvd:

«Saken er spesiell og retten betviler ikke at saksøkerne har følt et sterkt behov for å få den prøvd. Erstatningsdommen har vært en stor belastning for NN gjennom mange år, til tross for at han ble frifunnet i straffesaken», heter det i den ferske kjennelsen.

I kjennelsen fremgår det at retten heller ikke kan se at anførslene om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan føre frem.

«Konsekvensene for NN av erstatningsdommen synes beklagelige. De rettsmidler norsk rett stiller til rådighet har vært uttømt, og retten kan ikke se at staten i dette tilfellet blir erstatningsansvarlig for at bruken av rettsmidler ikke har ført fram», heter det.

Fikk erstatning fra EMD

Dommen avsagt i lagmannsretten, der fetteren ble idømt etterstatning, ble anket til Høyesterett. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens avgjørelse i saken.

Denne dommen ble igjen klaget inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som i 2003 konstaterte at uskyldspresumsjonen i EMK var krenket, og den norske stat ble dømt til å betale 20.000 euro i oppreisning til Birgittes fetter i 2003. Han har også fått 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten etter straffesaken.

Vil ha saken gjenopptatt

Birgittes fetter mener det foreligger spor i saken som ikke er tilstrekkelig etterforsket. VG har tidligere skrevet om at fetteren sendte et brev til Riksadvokaten hvor det vises til beslag og funn av spor som han mener ikke har blitt undersøkt godt nok av politiet.

Til VG fortalte fetterens prosessfullmektige advokat, Grete Strømme, at hun mener det kan være snakk om fellende bevis.

– Det dreier seg om materiale som er sikret på åsted og offer. Det er materiale som ikke tidligere er undersøkt. I tillegg ønsker vi litt andre undersøkelser av hår og fiber, ikke bare av DNA. Det dreier seg om enkle undersøkelser som kan gi nye svar, sier hun.

Les også: Tengs-fetterens familie ønsker ikke å se «Frikjent»

Forfatter Bjørn-Olav Jahr ga i høst ut boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Der peker forfatteren ut det han mener er en svært interessant mann i saken.

VG/NTB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder