Omplasseres mot sin vilje

Bekymret for fremtidige varslere

VARSLER: - Perioden som varsler har vært som å sitte i et sort hull, men jeg ville gjort det samme igjen, sier Liv Giertsen. Foto:Tor Erik H. Mathiesen,VG

Politiadvokaten Liv Giertsen forsvarte varsleren Robin Schaefer: «Jeg visste idet jeg trykket på sendknappen, at jeg var i ferd med å ta påtalemessig selvmord»

Liv Giertsen ga støtte til Monika-varsleren Robin Schaefer ved å varsle om at en leder i politidistriktet omtalte ham negativt på et møte. Nå har ledelsen i bergenspolitiet omplassert henne mot hennes vilje.

Artikkelen er over fire år gammel

Giertsen ser på omplasseringen som en straff.

Nå får hun full støtte fra Politiets Fellesforbund i Hordaland, ved leder Kjetil Rekdal. I et nylig sendt brev til politidirektør Odd Reidar Humlegård, krever han at det som oppleves som ulovlige gjengjeldelser mot varsleren Liv Giertsen, stanser umiddelbart.

Denne uken er det også sendt et brev til justisdepartementet med varsel om brudd på vernet mot gjengjeldelser ved varsling.

Sto opp for Robin Schaefer

Det hele startet 12. september i fjor:

Bergenspolitiets jurister var da samlet til en intern samling. Visepolitimester Gunnar Fløystad viste til Bergens Tidende, hvor det denne dagen sto en avslørende artikkel om hvordan varsleren Robin Schaefer hadde blitt behandlet av sine sjefer da han mente at dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja kunne være et drap.

Ifølge Liv Giertsen ble Robin Schaefer omtalt på en måte, som kunne være straffbar på denne samlingen.

Les også: Hyller etterforskeren han er anklaget for å trakassere.

25. september skrev hun et varslingsbrev til politimester Geir Gudmundsen der hun grundig gikk gjennom det som skjedde på møtet, slik hun oppfattet det.

STØTTET: Liv Giertsen ga støtte til varsleren Robin Schaefer, som tidligere i fjor vinter sto frem og uttrykte at han skammet seg over sine ledere, som er avbildet her: Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen. Foto:Hallgeir Vågenes,

Påtalemessig selvmord

Dette ble starten på et internt jordskjelv av varslinger og granskinger på politihuset i Bergen, og som ennå ikke er over.

– Jeg visste idet jeg trykket på sendknappen, at jeg var i ferd med å ta påtalemessig selvmord, men det var ingen vei utenom, sier Liv Giertsen til VG.

Giertsen har aldri tidligere fortalt sin historie for pressen. Hun har i det lengste ønsket å unngå media og heller løse problemene internt.

Nå står hun frem med støtte fra sin fagforening, fordi hun mener å ha blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse som følge av at hun valgte å varsle. Her er hva som har skjedd med henne:

* Mens hun har vært sykmeldt fra stillingen sin, har ledelsen ved Hordaland politidistrikt oppløst hele påtalegruppen på Bergen sør politistasjon hvor hun jobbet.

En jurist har fått blitt værende. Hun fungerer nå som ny leder.

* En annen jurist har flyttet inn på kontoret hennes.

* Giertsen er nå omplassert til en stilling hun ikke ønsker.

* Prosessene blir ledet av Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen, som begge er blant de lederne Giertsen har varslet om.

Kjetil Rekdal: Utenfor styringsretten

– Vi mener ledelsen i Hordaland politidistrikt er utenfor sin styringsrett når de gjør dette. Vi mener å kunne underbygge med støtte fra lovverket rundt varslere, at behandlingen av Liv Giertsen er ulovlig, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund i Hordaland politidistrikt.

VARSLER: - Perioden som varsler har vært som å sitte i et sort hull, men jeg ville gjort det samme igjen, sier Liv Giertsen. Her sammen med Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund. Foto:Tor Erik H. Mathiesen,VG

Giertsens støtte til Robin Schaefer ble hennes første varslingsbrev. Senere på høsten i fjor leverte hun inn et nytt varsel sammen med kollegaen Line Skjengen.

Her beskrev de en destruktiv ledelseskultur internt på politihuset.

– Vi ser på det som skjer nå, som en gjengjeldelse av varslingene, sier Rekdal, som har skrevet brev til politidirektør Humlegård.

I brevet har Rekdal påklaget avgjørelsen etter harde diskusjoner med fungerende politimester John Reidar Nilsen.

– Diskusjonene har ikke ført frem, sier Rekdal.

– Når arbeidsgiver oppløser påtalegruppen ved Bergen sør politistasjon, hvor en varsler er en del av gruppen, og varslingssaken er grunnlaget for arbeidsgivers handlinger, er dette å anse som interne overføringer, og det skal ikke gjøres overfor en varsler, sier Rekdal.

PF-lederen mener politimesteren kunne ventet med avgjørelsen til varslingssakene er ferdig gransket av det uavhengige advokatfirmaet Wiersholm. En konklusjon derfra er ventet i løpet av juni.

Les også: En belastning for hele distriktet

Søvnløse netter

Liv Giertsen beskriver hvordan hun selv har vært nede på sin gamle arbeidsplass og sett hvordan en annen politiadvokat har flyttet inn. Bildene av hennes barn er plukket ned.

– Det oppleves helt uvirkelig at dette har skjedd mens jeg har vært sykmeldt, sier Giertsen.

Hun beskriver tiden i sykmelding som svært krevende med alt som skjer rundt henne.

– Jeg trodde jeg skulle klare jobben i politiet, selv om jeg hadde status som varsler, men det ble taust rundt meg fra sjefene. Det ble mange tanker og søvnløse netter. Til sist ble det nok, og jeg ble sykmeldt, sier Giertsen.

Hun understreker at hun ønsker seg tilbake i jobben sin ved Hordaland politidistrikt.

– Dette er en jobb jeg har hatt siden 1998. Det er en jobb jeg har trivdes i. Jeg er sterkt knyttet til etaten og gode kolleger der, men det har bygget seg opp en ledelseskultur som jeg mente det har vært helt nødvendig å varsle om sier, sier Giertsen.

Avviser hevnmotiver

Hun angrer ikke på søkelyset hun var med å rette mot arbeidsplassen sin da hun sendte inn sin første varsling i fjor til støtte for Robin Schaefer, etterforskeren som har blitt belønnet med Fritt Ord-pris, og som har blitt hyllet i alle kanaler.

Varslingen har også ført til at andre politijurister har stått frem og tatt avstand fra beskrivelsene som har blitt varslet om. Mange har uttrykt at de er lei av å få fremstilt arbeidsplassen sin negativt.

Det har også blitt antydet at Giertsen kan ha vært drevet av hevn for tidligere konflikter med ledelsen i politiet.

– Jeg kan ikke angre på varslingen. Det handler om integritet, og om hvem jeg er, sier Giertsen.

Hun avviser også at det ligger hevnmotiver bak.

– I løpet av 17 år i politiet har jeg aldri opplevd noe som gjør at jeg skulle ha et ønske om «å ta igjen», sier Giertsen.

Hun har en annen forklaring på det som skjer nå:

– Jeg opplever at de ser på meg som brysom og at de ønsker å nøytralisere meg. Jeg er bekymret for hvordan de vil bli for fremtidige varslere i distriktet, sier politiadvokaten.

Hun representeres av advokat Toril Wik, som har varslingssaker som ekspertise.

– Jeg har sett mange overtramp fra ledere. Jeg har likevel beholdt troen på at politiet ville opptre på mer verdige måter. Denne tydeligvis naive forestillingen har blitt grundig korrigert. Som det fremgår i varslersaken til Liv Giertsen, slås det her hensynsløst ned på dem som opponerer, sier Wik.

Hun mener tilliten til Hordaland politidistrikt har blitt sterkt svekket etter de mange varslingssakene siste året.

– Spørsmålet er om dette bare skjer i Hordaland, eller om det også har forgreninger i en nasjonal politikultur, sier advokat Wik.

Fortvilte jurister på nedlagt kontor

Allerede i mars ble det besluttet av konstituert politimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen å oppløse juristenes avdeling på Bergen sør politistasjon.

Bakgrunnen var en ekstern rapport fra AFF (Administrativt Forskningsfond) som pekte på at det var et «helseskadelig arbeidsmiljø der». Oppløsning av hele kontoret ble anbefalt og politijuristene, inkludert Liv Giertsen, blir omplassert til andre stillinger mot egen vilje.

I et notat til politimesteren fra Linn Skaar Sætre, verneombud på retts- og påtale i Hordaland politidistrikt, kommer det frem at flere en Liv Giertsen er fortvilet over situasjonen.

– De fleste har opplevd prosessen som overrumplende og for hastig, står det i notatet sendt til politimesteren.

– Alle beskriver det som trist og leit at miljøet blir oppløst og at de blir forflyttet internt, til dels mot sin vilje og uten at de opplever skyld i det som har skjedd, står det videre i notatet.

Skaar Sætre konkluderer likevel i notatet med at det er riktig å oppløse kontoret.

– Bakgrunnen er den svært tydelige konklusjonen fra AFF om at det er et helseskadelig arbeidsmiljø der, og at det er riktig å handle raskt, sier Skaar Sætre til VG.

Hun sier notatet er skrevet etter samtaler med alle kollegene i gruppen.

– Løsningen fremsto som på den bakgrunnen som det mest hensynsfulle alternativet og som minst stigmatiserende for enkeltpersoner, sier verneombudet.

Hun viser til at notatet var ment som et internt notat, for å opplyse saken for politimesteren etter oppfordring fra den som varslet.

Politimesteren: – Helsefarlig arbeidsmiljø

Politimester John Reidar Nilsen er uenig Politiets Fellesforbund sin fremstilling av hvorfor han måtte oppløse kontoret hvor Liv Giertsen jobbet.

Han viser til en rapport som peker på alvorlige arbeidsforhold for juristene ved Bergen sør politistasjon.

AVVISER KRITIKK: Fungerende politimester John Reidar Nilsen avviser at han har gjort noe ulovlig. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

– Når jeg som politimester får beskjed om et helseskadelig arbeidsmiljø må jeg uten opphold sette i verk tiltak for å rette situasjonen. I denne saken var det ikke andre muligheter enn å oppløse det dysfunksjonelle arbeidsmiljøet. Noe annet ville være uansvarlig, sier John Reidar Nilsen til VG.

Han avviser at denne saken har noe som helst med Giertsens støtte til Robin Schaefer å gjøre, og avviser at han har handlet lovstridig mot en varsler.

Politimesteren viser til en rapport som kom tidligere i vinter, hvor representanter fra politidirektoratet sammen med en ekstern aktør gikk gjennom varselet som var rettet mot ledere ved retts- og påtaleenheten ved Hordaland politidistrikt.

– Gruppen konkluderte med at de ikke hadde funnet brudd på arbeidsmiljøloven og at det ikke var dokumentert eller sannsynliggjort at det hadde funnet sted noen trakassering. Det var imidlertid funnet ett tilfelle av dårlig ledelse, og det var en konflikt ved påtaleenheten ved Bergen sør, sier Nilsen.

AFF: – Dysfunksjonelt

AFF ble engasjert for å løse konflikten. De avdekket alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet ble betegnet som dysfunksjonelt og helseskadelig, opplyser Nilsen.

De opplevde også manglende vilje blant de impliserte til å gjøre noe med forholdet, sier Nilsen.

Nilsen forklarer at AFF ikke fikk anledning av de ansatte til å gjengi det de sa på personnivå.

– Dette gjorde at jeg ikke hadde noe annet valg enn å oppløse hele miljøet, sier Nilsen.

– Hva er grunnen til at Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen er involvert i prosessen med flyttingen av Liv Giertsen når de er blant lederne som hun har varslet om?

– Varslet var på dette tidspunktet ferdig behandlet av den eksterne gruppen som hadde konkludert med at det ikke var noen brudd på loven. Det var da naturlig at de som ledere var involvert med å løse konflikten, sier Nilsen.

Advokat Toril Wik har etter at denne saken har vært på trykk i VG sin papirutgave i dag, reagert på Nilsens uttalelser.

Hun avviser at påtalegruppen ved Bergen sør har hatt samarbeidsproblemer.

– Gruppen har samarbeidet godt. Derimot har de opplevd til dels store ledelsesutfordringer over lengre tid, sier advokaten.

Hun sier gruppen har varslet om dette allerede i 2013.

– Det var først i forbindelse med håndteringen av Liv Giertsen og Line Skjengen sitt varsel av 22. oktober 2014, at ledelsen ble instruert av POD om å gripe fatt i de problemstillingene varslet omhandlet, sier Wik.

Politimester John Reidar Nilsen står fast ved sin beslutning om at han var nødt til å handle for å gripe inn i et dysfunksjonelt arbeidsmiljø ved stasjonen hvor Liv Giertsen jobbet.

– Jeg forholder meg til det faktum at eksterne har konkludert med at arbeidsmiljøet var helseskadelig. Jeg er ikke kjent med hva som var situasjonen i 2013, men forholder meg til at situasjonen var helseskadelig i 2015, sier Nilsen.

Han avviser at han har blitt instruert av POD.

– Prosessen var en direkte følge av arbeidsmiljøutvalget i Hordaland politidistrikt beslutning om å løse konflikten ved påtaleenheten ved Bergen sør politistasjon, sier Nilsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder