Snur etter VG-avsløringer: Slutt på utbytte for ILPI-eiere

Publisert: Oppdatert: 21.10.16 21:53

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Ny selskapsstruktur kan omgå UDs strakstiltak mot private selskap

ILPI innrømmer: – Ikke den beste modellen

Konsulentselskapet ILPI har vedtatt en ny selskapsstruktur der ordningen med utbytte avvikles. De tre eierne har de siste årene tatt ut 7,6 millioner i utbytte.

Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

«Styret i ILPI AS har i dag vedtatt at selskapet med datterselskaper overføres eller omdannes til en norskregistrert stiftelse eller non-profit selskap», heter det i pressemeldingen, før det spesifiseres:

«Dette innebærer at det ikke vil kunne tas ut utbytte».

Da VG snakket med daglig leder Njål Høstmælingen tidligere i høst avviste han kritikken og hevdet at eierne tar ut lønn og utbytte som er forsvarlig forretningsmessig og anbefalt av revisor.

– Vi er tre dyktige og hardtarbeidende eksperter som ønsker å jobbe mye og synes det vi driver med er morsomt, men som samtidig ønsker å tjene penger på det, sa han da.

Selskapet understreker fredag ettermiddag at de vil innhente faglig hjelp før de bestemmer seg for den endelige selskapsmodellen.

Bakgrunn: Får gigantkontrakter uten anbud - millionærer på bistand

Millionutbytte

Den siste tiden har VG i en serie artikler satt søkelyset på de tette båndene mellom International Law and Policy Institute (ILPI) og Utenriksdepartementet. De norske gründerne bak selskapet har sørget for å gjøre bistandsoppdrag til lukrativ business.

En av ILPI-eierne er tidligere UD-direktør, mens de to andre har lang erfaring fra utenrikstjenesten. I 2015 tok de tre ut over én million kroner hver i utbytte, i tillegg til lønninger på 1,6 til 1,7 millioner kroner.

Innførte strakstiltak

Etter VGs granskning av relasjonen mellom ILPI og UD, innførte utenriksminister Børge Brende strakstiltak 5. oktober i form av følgende instruks: «Alle tilskudd til organisasjoner som ikke er non-profit skal gå til utenriksråden for klarering.»

Avtalene ILPI har inngått med UD siden etableringen i 2009 beløper seg til over 150 millioner kroner. Over 60 av disse millionene kommer fra såkalte tilskuddsavtaler, som ikke har vært på anbud.

Over 80 prosent av omsetningen siden 2009 har kommet fra det norske bistandsbudsjettet.

Ekspert: – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

UD gransker gigantavtale

Den største tilskuddsavtalen på 24 millioner granskes nå av UDs Sentrale kontrollenhet etter VGs avsløring om at UD-seksjonen for nedrustning og ikke-spredning kun brukte to arbeidsdager på å beslutte støtte til ILPI – noe som også var seks uker før søknadsfristen.

Selv har ILPI anført at «de konkurrerer om alle oppdrag». I tillegg påpeker de at de ikke er en humanitær organisasjon, men et konsulentselskap som driver med analyse, rådgivning og undervisning.

Hanne Skartveit kommenterer: K-ordet rykker stadig nærmere

UD: For tidlig å konkludere

– Innebærer den nye selskapsstrukturen at ILPI ikke vil rammes av UDs nye strakstiltak?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi kjenner denne sakens nye utvikling kun gjennom mediene, svarer Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD, på spørsmålet.

KrF-Hareide tror ikke problemet er løst

Overfor VG omtalte KrF-leder Knut Arild Hareide tidligere denne måneden ILPIs praksis som «sløsing av bistandsmidler».

– Jeg synes dette er et veldig positivt signal de sender nå, men jeg tror fortsatt at alle er rystet over at enkeltpersoner har tatt ut millionutbytter fra bistandsbudsjettet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG fredag, men understreker at han ikke tror problemet er løst.

– Til det trengs det en bedre kontroll og forvaltning av ressursene. Med dagens forvaltning er dette ikke godt nok.

ILPI: – Ikke den beste modellen

Ifølge konsulentselskapet selv er deres tidligere selskapsstruktur basert på modeller fra USA og Storbritannia.

I pressemeldingen skriver ILPI at de «ser at denne strukturen kan oppfattes som unødvendig komplisert og at den kan virke fremmed i en norsk kontekst».

– Ved å omdanne selskapene til en stiftelse eller non-profit selskap ser vi oss bedre egnet til å møte forventningene fra flere av våre oppdragsgivere – både i Norge og i utlandet, sier partner og daglig leder Njål Høstmælingen i fredagens pressemelding.
Fredag kveld sier ILPI at den nye selskapsstrukturen har vært en modell som har blitt diskutert helt siden de startet å vurdere å operere ut fra et og samme selskap.

– VGs artikler om ILPI og responsen på disse viser at vårt kombinasjonsoppsett ikke er den beste modellen i en norsk kontekst, sier daglig leder Njål Høstmælingen til VG.

Han legger til at et uavhengig styre skal bestemme hva eierne skal få i lønn fremover.

– Når det gjelder lønninger fremover - både for grunnleggerne av ILPI og for alle de andre ansatte - vil dette bli bestemt av det uavhengige styret. Jeg regner med at styret legger til grunn konkurransedyktig lønn som tar hensyn til økonomien i selskapet og ILPIs kunder og oppdragsgivere.

Denne artikkelen handler om