SKAL GRANSKES: Kvinnen har vært tvangsinnlagt i ti år, og har de siste to årene vært beltelagt store deler av døgnet ved lukket avdeling på Oslo universitetssykehus Gaustad. Foto: Jørgen Braastad , VG

Åpner tilsynssak mot Gaustad sykehus

Fylkeslegen vil granske Gaustad sykehus i Oslo etter VGs saker om kvinnen som har vært beltelagt over to år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi har i dag bestemt oss for å åpne en tilsynssak mot Gaustad sykehus på bakgrunn av den alvorlige saken VG har omtalt i helgen, sier seksjonssjef Gaute Skirbekk ved helseavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Skirbekk sier han har lest sakene om kvinnen på Gaustad som har vært beltelagt hele eller store deler av døgnet de to siste årene. Han har også sett på dommen fra lagmannsretten.

– Vi ser at dette er en komplisert og alvorlig sak, og det er en helt klar oppgave for oss å undersøke at kvinnen får forsvarlig helsehjelp. Vi kommer til å undersøke om behandling og utredning er i tråd med anerkjent klinisk praksis, og at hun får god og virksom behandling, sier Skirbekk.

Kvinnens psykiater, Gunnar Henden, har overfor VG vært åpen på at behandlingen av kvinnen både er - og har vært - svært krevende. I de ti årene hun har vært underlagt tvunget psykisk helsevern har hun gradvis blitt sykere og sykere.

Henden vil ikke uttale seg om Fylkesmannens tilsyn.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette, utover at det ikke er uventet at de responderer på denne måten, sier psykiater Gunnar Henden til VG.

Les mer: Psykiateren forklarer beltebruken

Tar utgangspunkt i det siste året

– Utifra det jeg leser i VG, ser vi at dette er en pasient med et svært sammensatt diagnosebilde. Med anoreksi, utfordringer i forhold til selvivaretagelse og en Asperger diagnose som ble oppdaget i 2014. I tillegg leser jeg av dommene at saken involverer omfattende og alvorlig selvskading, sier Gaute Skirbekk hos

GRANSKER: Seksjonssjef Gaute Skirbekk ved helseavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Foto: FMOA ,

Fylkesmannen.

– Hvor langt vil dere gå tilbake i tid?

– Det er naturlig å ta utgangspunkt i det siste året, men vi har fått med oss at diagnosen på Aperger syndrom er stilt et godt stykke ut i pasientforløpet. Da vil det være viktig å se at det har blitt tilrettelagt etter at man kom til denne erkjennelsen, sier Skirbekk.

Les også: Europarådets torturkomité har ikke hørt om liknende sak i nyere tid

På eget initiativ

Tirsdag formiddag skriver helseavdelingen – som er Fylkesmannens tilsynsmyndighet i helsespørsmål – et brev til Oslo universitetssykehus Gaustad, med kopi til pasienten. Begge parter vil få anledning til å uttale seg om saken.

– Vi kommer til å be om informasjon både om den individuelle behandlingen og systemet for miljøbehandling. Når vi får informasjon som i denne saken, er det naturlig å åpne et tilsyn på eget initiativ, sier Skirbekk.

Kvinnens advokat Helge Hjort krevde mandag at sentrale helsemyndigheter skulle granske kvinnens sak. Fylkesmannen understreker likevel at saken opprettes på eget initiativ.

Skirbekk understreker at en granskning av saken ved Gaustad sykehus ikke betyr at sykehuset har gjort noe galt.

– Vi åpner tilsynssak fordi vi ønsker å finne ut om hun får forsvarlig behandling. Hva konklusjonen av den tilsynsmessige oppfølgingen vil bli er alt for tidlig å si noe om.

Klinikkleder for Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, Marit Bjartveit, opplyser til VG at de er gjort kjent med Fylkesmannens reaksjon.

– Klinikkledelsen er er informert om at Fylkesmannen åpner tilsynssak. Vi følger pasientens behandling i OUS (Oslo Universitetssykehus journ.anm) nøye, sier Bjartveit.

– Verdifullt

Kvinnens advokat, Helge Hjort, er glad for at Fylkesmannen nå vil gjennomføre en granskning.

– Fylkesmannen vil nok vurdere forsvarligheten av den behandling pasienten har fått, ikke om den har vært god og riktig, og neppe heller om det var riktig å beholde henne i ti år på tvang, selv om hun bare har blitt stadig dårligere, sier kvinnens advokat Helge Hjort til VG.

– Det er likevel verdifullt å få Fylkesmannens vurdering av hvordan avdelingen har brukt den journalen som følger pasienten. Der mistenkte en avdelingsoverlege allerede i 2008 at hun kanskje hadde en såkalt «utviklingspsykopatologi», altså en medfødt tilstand, i et overføringsnotat fra en avdeling til en annen. Allerede da kom mistanken om at hennes problemer skyldtes noe annet. Likevel ble hun ikke diagnostisert med Asperger før i 2014, påpeker advokaten.

Hjort håper Fylkesmannen også vil se på om kontrollrutinene for den omfattende beltebruken er fulgt og om det er riktig å vedta beltebruk med en varighet på et år av gangen.

VG har tidligere skrevet at kontrollkommisjonen ved Gaustad har gjennomført omkring 50 tilsyn ved Gaustad i perioden der kvinnen har vært beltelagt hele eller deler av døgnet. De har aldri reagert på det belteregimet hun har vært underlagt.

– Varslet helsemyndighetene

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm opplyser til VG at de også har reagert på kvinnens historie.

– Dette er en sak der myndighetenes og domstolenes praksis, så langt vi kan se, ikke er i samsvar med konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, svarer Bjurstrøm.

– Vi har varslet helsemyndighetene om denne saken tidligere, og vil nå ta kontakt med helsemyndighetene igjen for å høre hva de vil gjøre.

Bjurstrøm skriver også at Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gå i dialog med Sivilombudsmannen om saken.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling undersøker institusjoner der mennesker er utsatt for frihetsberøvelse.

– Vi går ikke inn i enkeltsaker, men vi merker oss alvorlige enkeltsaker som denne og tar informasjonen med oss i vurderingen av når vi bør gjennomføre besøk til hvilke steder, inkludert Gaustad, sier kontorsjef Helga F. Ervik til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder