POLITILEDER: Helge Mehus er leder for Oslo-politiets beredskapstropp, som er politiets nasjonale innsatsstyrke. Han frykter at uklarhet om ansvar kan forsinke evnen til å gripe raskt inn mot et terrorangrep. Foto: Alf Bjarne Johnsen VG

Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

Beredskapstroppens sjef frykter at verdifull tid kan gå tapt under terrorangrep, hvis politiet og Forsvaret først må avklare hvem som skal lede aksjonene.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over tre år gammel

– Det må ikke være tvil om at ansvaret for å bekjempe terror ligger på politiet i fredstid. Det må gjelde både til havs og på land, sier Helge Mehus til VG.

Han sier at det er helt avgjørende for utfallet av en kontraterror-aksjon at politiet kommer raskest mulig fram til et åsted.

– Nye gråsoner vil føre til tap av verdifull tid, sier Mehus.

VG avslørte tirsdag at Forsvaret og politiet ligger i åpen strid med hverandre om ansvaret for å bekjempe terroraksjoner til havs, såkalte maritime kontraterror-operasjoner.

Les bakgrunnen her: Full strid om terrorbekjempelse

Forslag om at Forsvaret overtar

Beredskapstroppens sjef er dypt uenig i forslaget om å gi Forsvaret ansvar for operativ ledelse og gjennomføring av maritime kontraterror-operasjoner. Politiet øsnker ikke gi fra seg det ansvaret.

Forslaget kommer fra flertallet i Røksund-utvalget, som vil overføre dette ansvaret fra politi til forsvar i utkastet til en helt ny instruks om Forsvarets bistand til politiet.

I planverket er det Forsvarets spesialstyrker som siden 80-tallet har hatt ansvaret for å bekjempe terroraksjoner mot oljeplattformer, men hele tiden under politiets ledelse. Aksjoner mot skip i fart har vært politiets ansvar.

Aldri vært uklart

– Oppgavefordelingen mellom oss om kontraterror har aldri vært uklar for meg, sier Mehus.

– Beredskapstroppen trener på maritim kontraterror regelmessig, og vi samarbeider både med Forsvaret og med andre lands innsatsstyrker i årlige øvelser. Våre konsepter er harmonisert med andre europeiske land gjennom Atlas-samarbeidet. Forsvarets Spesialkommando har oppgaven med oljeinstallasjoner, og Beredskapstroppen har hatt ansvaret for skip og fartøyer, forklarer han.

Men nå har det oppstått revirkamp og rivalisering om hvordan kontraterror-aksjoner til havs skal planlegges og ledes, ifølge Røksund-utvalget.

Det er ikke Helge Mehus enig i:

– Samarbeidet mellom oss i Beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker er godt og nært i det daglige. Vi har hyppig kontakt gjennom liaisonordningen og utveksling av personell. Uenigheten handler om mangel på ressurser og spesielt om tilgangen til helikoptertransport, forklarer Mehus.

TRENER SAMMEN: Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trente på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014. Foto: Didrik Linnerud FORSVARET

Får nye helikoptre

Oslo-politiet har nå to lette helikoptre som er dårlig egnet til personelltransport. Men nå har regjeringen varslet at politiet skal få nye, med større løfteevne og bedre egnet til å frakte innsatspersonell.

Forsvaret har stilt helikoptre i beredskap for politiet, men flere øvelser de siste årene har vist at kapasiteten er knapp.

FOH-sjef Rune Jakobsen forklarte dette helt presist i VG:

– Det var nødvendig å dele årets øvelse Gemini i to, for at begge enheten skulle få oppfylt målene for denne øvelsen, sier politilederen.

Les mer her: Regjeringen vil ha ny fellesøvelse fra 2017

Viktigste partner

Mehus understreker at Forsvaret fortsatt må være politiets viktigste samarbeidspartner, og skal delta på politiets øvelse Tyr senere i høst:

– For å gjennomføre store kontraterroraksjoner er politiet helt avhengig av Forsvarets bistand. Det gjelder både til sjøs og på land. Men oppstår det gråsoner og tvil om ansvarsforholdet, risikerer vi at verdifull tid går tapt og at kontraterroraksjoner forsinkes unødvendig, sier Mehus til VG.

Men Høyre-representanten Peter Christian Frølich, som er medlem i Stortingets justiskomité og var saksordfører da Stortinget enstemmig lovfestet Forsvarets bistand til politiet i 2015, sa til VG på onsdag at han for sin del vil anbefale regjeringen å overlate ansvaret til Forsvaret:

«Flertallet i Røksund-utvalget har en god løsning. For å unngå mer uklarhet og sektorstrid, det er ryddig at Forsvaret får ansvaret både for styrker og kommando i maritime kontraterror-aksjoner», sa Frølich til VG.

Les Frølichs kronikk her: Farvel til Menstadslaget

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Krigen mot terror
 3. Terrorisme

Flere artikler

 1. Eks-terrorpolitisjef advarer mot mer terroransvar til Forsvaret

 2. Full strid om terrorbekjempelse

 3. Regjeringen: Ny fellesøvelse for politi og forsvar neste år

 4. Kronikk og politiet og Forsvaret: Det nødvendige samarbeidet

 5. Forsvarssjefen vil ikke ha ansvaret for anti-terroraksjoner til havs

Fra andre aviser

 1. Den røde båten ble symbolet på alt som gikk galt 22. juli. Nå har beredskapstroppen fått større båter de kan ta med seg.

  Aftenposten
 2. Norsk politi kan bli underlegne i terrorsituasjoner

  Aftenposten
 3. Politiet og forsvaret krangler - må dele opp terrorøvelse

  Bergens Tidende
 4. Aftenposten mener: Erna Solberg må løse floken mellom politi og forsvar.

  Aftenposten
 5. Stor kontraterrorøvelse i Oslo og Agder

  Aftenposten
 6. Marinejegerane får utvida antiterror-ansvar

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder