Vil ha full etterforskning etter VG-avsløring

Politiet: – Svært alvorlig

Advokatforeningen: – Forferdelig

Førstestatsadvokaten ber politiet om å etterforske advokat Amir Mirmotahari (38).

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg vil med en gang be politiet om å innlede etterforskning mot denne advokaten, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud som leder Oslo Statsadvokatembeter.

Han var i går kveld i kontakt med ledelsen i Oslo politidistrikt etter å ha satt seg inn i VGs avsløring med lydopptak av advokat Amir Mirmotaharis samtale med en torpedo. I samtalen bestiller advokaten kidnappingen av et voldtektsoffer.

– Nå må politiet etterforske dette. Jeg vil be politiet om å etterforske dette opp mot grov motarbeidelse av rettsvesenet, som det virker som å være, sier førstestatsadvokaten.

VG avslører: Advokaten og torpedoen

Maurud understreker at forsvarergjerningen er en viktig oppgave i samfunnet.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter at vil etterforske det som kommer frem i VGs avsløring. Foto: Frode Hansen VG

– Det er et viktig samfunnsoppdrag, det er helt avgjørende for tilliten til hele rettssystemet og til de som gjør en fryktelig viktig jobb som forsvarere, sier Maurud og legger til:

– Dette er ting som vi er nødt til å ta tak i.

Politiet: Alvorlig

– Politiet må avhøre advokaten og høre hans versjon vi også og vi må finne ut av hvilken sak dette er og finne ut hva som har foregått. Jeg vil be politiet om igangsette det ganske umiddelbart, sier Maurud.

Seksjonen for Vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt har fått ansvaret med å følge opp saken mot Mirmotahari.

– Det som fremkommer er alvorlig, og vi vil etterforske saken. Etterforskning av voldtektssaker er noe vi prioriterer, og hvis det nå viser seg at noen har forsøkt å motarbeide rettsvesenet i en sak vi har etterforsket, ser vi svært alvorlig på det, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Førstestatsadvokat Maurud sier han aldri tidligere har hørt noe lignende som det som kommer frem i VGs avsløring.

– Nei. Fra tid til annen hører vi historier og rykter, men dette en fryktelig trist reportasje, må jeg si. Det særlige alvorlige i denne saken er forholdet til rettsvesenet og til noe som vi alle skal ha tillit til, sier Maurud.

– Forferdelig

Den erfarne statsadvokaten ble landskjent som aktor under Orderud-saken.

– Jeg er ganske himmelfallen over at dette er en mulig virkelighet. Det er veldig skuffende og veldig alvorlig hvis dette er riktig, sier førstestatsadvokaten.

– Den slags metoder hvis de benyttes så er det en virkelighet som vi heldigvis ikke har tenkt at vi har hatt så mye av i det norske samfunnet så langt, sier Maurud.

Generalsekretær Merete Smith i Den Norske Advokatforeningen reagerer sterkt.

– Hvis dette er riktig slik som VG fremstiller det, så er det helt forferdelig. Det strider mot alle grunnleggende prinsipper og regler med det å være advokat. Og jeg antar at dette kan være straffbart, sier Smith.

REAGERER: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen ser svært alvorlig på det som kommer frem i VGs avsløring. Foto: Frode Hansen VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder