KrF krever svar av justisministeren

REAGERER: Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge mener resulatet av politiets testkjøring er påfallende. Innfelt er en illustrasjon av BMW 5-serien, som vant anbudsrunden, slik den sannsynligvis vil se ut i politiets farger. Foto: Roger Neumann / Illustrasjon av Christopher Rognskaug VG

Politibilanbudet: Jenny Klinge (Sp): – Ser ut som de har ønsket seg BMW

Politiets omstridte bilanbud får norske politikere til å reagere: – Påfallende systematisk for BMW.

  • David Bach
  • Pål Ertzaas
  • Øystein Larsen-Vonstett

Artikkelen er over tre år gammel

På oppdrag fra VG har flere advokater, bilkyndige og andre gått gjennom politibilanbudet, og kommet frem til at flere av politiets vurderinger preg av subjektive vurderinger. Det får flere medlemmer av Stortingets justiskomité til å reagere.

– Jeg kan ikke vite noe om hva politiet har tenkt, men det er påfallende at så mange av de subjektive vurderingene så systematisk går til fordel for BMW, sier justispolitiker Jenny Klinge (Sp).

Hun reagerer på at politiets subjektive synsinger på flere områder er i strid med de objektive måleresultatene:

– Det kan jo fra utsiden se ut som man først har ønsket seg denne typen bil, for så å bygge opp under ønsket med å gi mer positive vurderinger til BMW enn det egenskapene til bilen tilsier i følge de objektive måleresultatene, sier Klinge.

Bakgrunn: VGs gransking om millionbilene

– Nettopp dette loven skal forhindre

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) i Justiskomiteen sier han synes det hele fremstår som en merkelig sak.

– Offentlige innkjøp er regulert gjennom Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Loven skal sikre transparens og lik behandling, og loven skal sikre at det er etterprøvbare og objektive kriterier som er lagt til grunn. De sviktene som VG har avdekket, gitt at det er riktig, er nettopp det loven skal forhindre, sier Elvenes til VG.

REAGERER. Stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen Hårek Elvenes (H) mener Politidirektoratet må ettergå politibilanbudet etter VGs avsløring. Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Her ser det ut som man har kjøpt fra øverste hylle. Gull kan handles for dyrt, også i politiet. Gitt at konklusjonene VG har kommet til er riktige, så er dette ikke akseptabelt, sier han.

– Kontoen for subjektive vurderinger har vært vel stor.

Eksperter om politianbudet: Kan ha brutt loven

Mener POD må se på saken

– Politiet er en etat som uavlatelig ber om flere midler, og da må man sørge for at politiet bruker de midlene de får på en god måte. Det er ganske mange politistillinger dette kan utgjøre. Saker som kunne vært etterforsket.

– Jeg mener Politidirektoratet bør se på dette selv. De må se om innkjøpsavdelingen i politiet har gjort den jobben de skulle gjøre. Innkjøpere har i enhver organisasjon stor makt, og en viktig rolle.

Vil ha Anundsen på banen

KrFs justispolitiker Kjell Ingolf Ropstad mener anbudet ser merkelig ut:

– Det er viktig at politiet får gode biler, men det er også viktig at anskaffelsen gjøres på en god måte. Normalt ville jeg forutsatt at politiet har god kontroll på slike prosesser, men når vi ser de vektige innvendingene er det grunn til å stille spørsmål ved om rutinene er fulgt, sier Ropstad.

Han vil ha justisminister Anders Anundsen (Frp) på banen:

– Vi vil utfordre statsråden på to ting: For det første må han forsikre oss om at reglene er fulgt og at det ikke er gjort noe ulovlig. For det andre bør han se på kriteriene for valg av biler. Man har budsjetter å holde seg innenfor, og da høres det råflott ut å måtte plukke biler som koster så mye penger, særlig når man i bruker penger på firehjulstrekk for fremkommelighet, men velger den laveste bilen, sier Ropstad.

Politiets Fellestjenester skriver til VG at de er uenige i kritikken mot anbudsprosessen:

« Dette har vært en strukturert anskaffelsesprosess over flere år i regi av PFT. Vi har fageksperter på bil med bred teknisk og politifaglig erfaring, samt juridisk og innkjøpsfaglig kompetanse. Vi har involvert en bredt sammensatt brukergruppe fra politietaten, og i tillegg har vi brukt kunnskapsrike og erfarne politifolk til testkjøring i den avsluttende fasen.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder