VANT: Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken saksøkte Dagbladet for ærekrenkelser, nå har han vunnet frem i Høyesterett. Foto: Espen Braata / VG

Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett

Schjenken: Veldig glad og lettet

Dagbladet-redaktør: Svært beklagelig

Høyesterett opprettholder dommen mot Dagbladet. Avisen er dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til Erik Schjenken.

  • Kjetil Høiby
  • Katrine Asheim
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Jeg er veldig glad og lettet for å ha vunnet igjen, sier Erik Schjenken til VG.

Høyesterett har forkastet Dagbladets anke og dommen ble i dag avsagt med fire mot en stemme. Avisen er i tillegg dømt til å betale en million kroner i saksomkostninger til Schjenken.

- Det har vært en tung kamp i tre rettsinnstanser, sier advokaten til Schjenken, Carl Bore.

- Avgjørelsen i Høyesterett er en klar beskjed til skandalepressen om å ha is i magen og huske de plikter som både journalister og kommentatorer har for å sjekke fakta nøye før de kommer med grove påstander, sier Bore.

Dagbladet er tidligere dømt i to instanser for å ha gått for langt i sine beskyldninger mot Schjenken i den såkalte ambulansesaken i 2007, men avisen valgte å bringe saken inn for Høyesterett.

- Jeg tar avgjørelsen til etteretning og synes den er svært beklagelig, sier sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen.

- Jeg frykter at avgjørelsen vil ha en nedkjølende effekt på den offentlige debatten rundt hverdagsrasisme og institusjonell diskriminering, sier sjefsredaktøren.

- Vi får trangere kår

Etter dommen i lagmannsretten i fjor høst uttalte Markussen at saken reiser flere prinsipielle spørsmål, og at han mente Borgarting lagmannsrett gjennom sin dom redigerer avisen.

- Vi er dømt for innholdet i en lederartikkel og en kommentarartikkel, ikke vår formidling av andres uttalelser og sakens fakta. Dette vil gjøre det veldig vanskelig for oss å drive god og aktuell kommentarjournalistikk. Vi får trangere kår, sier Markussen til VG i dag.

Alvorlige anklager

Høyesterett er derimot ikke enig med avisen og skriver i begrunnelsen at anklagene om rasisme i kommentarer og lederen 14. august 2007 er så alvorlige at de ikke er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

- Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått, Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt. Å konkludere slik Dagbladet gjorde, kan heller ikke sees som et nødvendig element for å fremme debatten, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen.

VG følger saken(VG/NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder