LITE IMPONERT: Hadia Tajik (Ap) mener justisminister Anders Anundsen (Frp) ikke tar ansvar i varslersaken i Bergen. Foto: Helge Mikalsen VG

Ap-Tajik kritiserer Anundsen i varsler-saken: – Peker nedover i systemet

Hadia Tajik beskylder justisminister Anders Anundsen for å være passiv og distansert, og mener han legger ansvaret på folk under seg i systemet.

 • Eirik Mosveen
 • David Bach
 • Frank Haugsbø

Artikkelen er over tre år gammel

Nå forlanger lederen av Stortingets justiskomité at Frps statsråd redegjør for de folkevalgte i nasjonalforsamlingen om varslersaken i Bergen, der en betrodd tjenestemann i april i år slo alarm om det han mener er en ukultur i politiet.

– Det er en alvorlig sak. Den bidrar til å skape utrygghet. Både rent faktisk, hvis det stemmer at man har nedprioritert store og alvorlige narkotikasaker, men også fordi man igjen trekker tilliten til politiet generelt, og Vest politidistrikt spesielt, i tvil. Da mener jeg det er på sin plass at Stortinget stiller spørsmål ved hvordan denne saken er blitt håndtert, sier Tajik til VG.

VG-spesial: Narkovarselet

– Feilinformert Stortinget

Hun gir full støtte til KrFs medlem av justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad, som tirsdag fastslo at justisministeren har feilinformert Stortinget – og at han nå forlangte en redegjørelse fra Anundsen.

– VG har skrevet om Ropstads spørsmål til justisministeren. De synes jeg er gode og relevante, og vi stiller oss bak spørsmålene.

Hun sier at hun ønsker klarhet i hva justisministeren har visst, hva han har foretatt seg og hva han mener om saken.

– Jeg opplever at han forsøker å distansere seg mest mulig fra håndteringen av saken. Men faktum er jo at justisministeren har visst i et halvt år at grove narkotikasaker i Vest politidistrikt etter alt å dømme ikke ble etterforsket. At det har vært mer eller mindre risikofylt å operere på den måten i Bergen, sier Tajik.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Ikke fornøyd

Mandag ettermiddag besluttet Spesialenheten for politisaker å etterforske forholdene i Vest politidistrikt som følge av VGs dekning. Tajik er ikke videre imponert over Anundsens evne til å ta ansvar.

– Det kan virke som om det eneste han har gjort, er å videresende varselet har han fått på e-post, sier hun.

Leste du? Riksadvokaten reagerte på lavt antall saker fra Bergen

Mener du at hvis man er justisminister, og får et sånt varsel, så skal man slå alarm?

– Det naturlige er å ta kontakt med den underliggende etaten og høre hva de foretar seg, for å forsikre seg om at de nødvendige skrittene blir tatt og at det skjer i et forsvarlig tempo. Det er det naturlig å forvente at justisministeren gjør.

– Særlig når varselet kommer fra et politidistrikt som har hatt en alvorlig varslersak tidligere, med store konsekvenser både for distriktet og for enkeltpersoner, så ville jeg forventet ekstra årvåkenhet fra statsråden, formaner Tajik, som selv var statsråd i Jens Stoltenbergs regjering.

Anundsen om narkovarselet: Bekymret

– Mønster i passiviteten

Hun hevder å se et mønster i hvordan justisministeren håndterer denne saken – og hvordan han har håndtert andre saker.

– Det er et mønster i passiviteten hans, der han hele tiden har pekt nedover i systemet. Og igjen står vi i en situasjon der det er akkurat det han har distansert seg fra, som ser ut til å være en av flere årsaker.

– Du sier at det er mønster at Anders Anundsen peker nedover i systemet?

– Det er det. Han pekte nedover i spørsmålet om asylbarna. Han pekte nedover ganske lenge i håndteringen av asyltilstrømningen over Storskog. Og man måtte dra ham baklengs inn i Stortinget for å få ham til å redegjøre for den midlertidige bevæpningen av politiet.

VG var med da UP gjorde nytt storbeslag: Her blir de tatt etter biljakt på motorveien

Tajik mer enn antyder at Anundsen ikke tar ansvar som statsråd.

FÅR KRITIKK: Justisminister Anders Anundsen (Frp). Her sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård under en konferanse i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Justisministeren kan selvsagt ikke opptre som en selvstendig spesialenhet for politiet. Men det han kan, og det han har ansvaret for, er å forsikre seg om det faktisk skjer noe, at saken blir tatt tak i på en skikkelig og forsvarlig måte, med nødvendig fremdrift. Det kan han, det skal han, det må han. Det er ansvaret hans, fastslår hun.

– Det kan være flere grunner til at situasjonen er som den er i Vest politidistrikt. Det kan være målstyringen, som driver dem til å prioritere de små sakene for å få opp rapporteringen. Det kan være de stramme driftsbudsjettene. Det kan også handle om arbeidskultur og svak ledelse. Kultur og ledelse i politiet var noe av hovedkritikken i Gjørv-kommisjonen som gransket 22. juli, på hva som skiller godt fra dårlig politiarbeid, sier hun.

Erna Solberg: – Politidirektoratet har brukt for lang tid

Og akkurat på dette området mener Tajik at Anundsen har sviktet som statsråd.

– Da politireformen ble lagt frem så vi med forundring på at en bare satte av to sider til en generell beskrivelse av arbeid med kultur og ledelse. Det lå knapt noen tiltak i det. Vi måtte i forhandlingene forhandle inn 16 konkrete tiltak for arbeid med kultur og ledelse. Og Anundsens svar har gjennomgående vært at dette er noe politiet selv må jobbe med og håndtere. At han som justisminister ikke skal gå tungt inn i det.

Mer om

 1. Narkovarselet
 2. Anders Anundsen
 3. Hadia Tajik
 4. Politidirektoratet (POD)
 5. Politikk

Flere artikler

 1. KrF-Ropstad etter narkovarselet: – Justisministeren feilinformerer Stortinget

 2. Varsleren: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

 3. Solberg om narkovarselet: – Politidirektoratet har brukt for lang tid

 4. Hadia Tajik om VG-avsløring: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak da SAMLOK i Drammen ble nedlagt

 5. Politidirektør Humlegård innrømmer å ha brukt for lang tid på narkovarselet

Fra andre aviser

 1. Ny justisminister med ferske krav til politiet i Bergen

  Bergens Tidende
 2. Anundsen ble ikke varslet om narko-krisen i Bergen

  Bergens Tidende
 3. Frps første justisminister trer av. Hva blir han husket for?

  Bergens Tidende
 4. Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

  Aftenposten
 5. Sp-politiker krever svar fra justisministeren i varslersaken

  Bergens Tidende
 6. Anundsen slipper unna sviende kritikk

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder