STRENG DEBUT: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har jobbet i romjulen og fremmer tirsdag en rekke innstrammings-tiltak i innvandringspolitikken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ,

Strammer inn reglene for permanent opphold: Må kunne norsk, ha jobb og bolig

Listhaug: «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge»

KrF-Hareide: Flere av forslagene er problematiske

Innvandrere får ikke permanent opphold før etter fem år. Først må de dokumentere norskkunnskaper, at de har vært i jobb i tre år og at de har bolig.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Slik vil innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) stramme inn på asylfeltet. Tirsdag klokken 12 skal hun legge frem forslagene som ifølge Frps nestleder Per Sandberg vil gjøre Norge til det strengeste landet i Europa ved siden av Danmark.

Blant tiltakene Listhaug vil presentere i morgen, er langt strengere krav for å få permanent opphold i Norge.

Her er de nye regelforslagene:

** Perioden for å få permanent opphold i Norge utvides fra tre til fem år. Det betyr at det vil ta mye lengre tid å få permanent opphold.

** Listhaug vil i løpet av kort tid fremme en instruks hvor utlendingsmyndighetene blir instruert i å trekke tilbake oppholdstillatelsen dersom det blir fred eller forhold i hjemlandet som gjør at asylsøkere ikke lenger trenger beskyttelse.

** Departementet sender på høring forslag om at det i tillegg skal innføres krav om norsk- og samfunnskunnskap og krav til selvforsørgelse i tre år før det gis permanent opphold.

Les også: Listhaugs nye rolle

– Muntlig prøve

– Vi foreslår at de må bestå prøve i muntlig norsk. Allerede i dag er utlendingen pålagt å ta en slik prøve, men det stilles ikke krav til resultatet. Utlendingen må også bestå den allerede obligatoriske prøven i samfunnskunnskap. I dag har det ingen konsekvenser at utlendingen ikke møter opp til prøven eller stryker, sier Listhaug til VG.

– Vi ønsker å innføre nye krav for å få permanent opphold i Norge, fordi vi mener de som kommer til Norge og som vil bo her, må vise stor vilje til faktisk å integrere seg til det norske samfunnet. Vi mener det må få konsekvenser hvis folk ikke vil integrere seg, sier Listhaug.

– Hva konkret skal de testes på?

– Det vil være en integreringstest, hvor man må dokumentere norskferdigheter og at man har vært selvforsørgende i tre år.

Aktuelt: Venter ny flyktningstrøm

Kritisk Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG mandag kveld at de kan komme til å gå imot flere av forslagene.

– Vi skal vurdere forslagene, men vi ser allerede nå at det her er flere forslag som er problematiske og som først og fremst bare vil gjøre situasjonen for de som kommer til Norge verre og dermed hemme integrering, sier han.

– KrF er opptatt av at vi nå setter inn tiltak som stopper mennesker uten beskyttelsesbehov fra å reise til Norge, men vi skal fortsatt hjelpe de som trenger det og ivareta våre internasjonale forpliktelser, sier Hareide.

– Kan miste

Listhaug sier at hun følger opp stortingsflertallets asylforlik av 19. november: Om å fremme forslag om bruk av integreringskriterier som krav for permanent opphold etter fem år.

KrF var imidlertid en del av flertallet bak asylforliket før jul og kan sørge for at Listhaug og regjeringen ikke får flertall for flere av forslagene.

– I dag i får utgangspunktet alle som får innvilget asyl permanent opphold etter tre år med midlertidig opphold. Det er få krav til annet enn oppfyllelse av tre års oppholdstid før man får permanent opphold, sier hun og viser til ett unntak:

I dag kan utlendinger som begår kriminalitet miste oppholdstillatelsen før de får permanent opphold.

– Dette blir videreført. I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF er det avtalt at oppholdstiden skal økes til fem år før permanent opphold. Justis- og beredskapsdepartementet vil i løpet av kort tid fremme en egen proposisjon om dette til Stortinget, sier hun.

– Gullstol

– Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget. Det må få konsekvenser om man ikke oppfyller kravene. Slik har det ikke vært tidligere, sier hun og legger til:

– Dette vil bli et viktig incentiv for dem som kommer til Norge om å lære seg norsk og følge undervisningen de har en rett og plikt til å delta på. Det er viktig at de skaffer seg arbeid og blir selvforsørget. Med dette forslaget er det mer opp til utlendingen selv om de vil bli får bli i Norge eller ikke.

Les også: Sandberg var aldri aktuell

Listhaug sier de også vil stille krav om at utlendingen skal skaffe seg bolig:

– Vi foreslår at utlendingen må ha skaffet seg arbeid eller er i utdannelse, samt bolig for å få permanent oppholdstillatelse, sier den nye innvandringsministeren.

– Kan miste hvis fred i hjemlandet

Hun sier at fred i hjemlandet gjør at folk vil bli sendt hjem.

– Asylsøkere som får opphold i Norge kan når som helst kan miste oppholdstillatelsen dersom det blir fred i hjemlandet eller de gjør kriminelle handlinger. Først etter fem år kan de søke om permanent oppholdstillatelse og bare om de oppfyller integreringskravene om språk, jobb og bolig, sier hun.

Aktuelt: 18 forslag til asylløsning

Tirsdag er dette ett av områdene hvor Listhaug kommer med innstramminger i innvandringspolitikken.

– Færre skal få flyktningestatus

NRK melder mandag kveld at Listhaug ønsker at færre skal få flyktningstatus: Ved å fjerne det utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i 2008, ønsker Listhaug å endre en regel som gjør at personer får status som flyktning selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen.

– Begrepet har gjort at mange flere enn det som strengt tatt er nødvendig har fått status som flyktninger, sier Listhaug til NRK.

Flyktningstatusen gjør at man har krav på en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad. Dette vil Listhaug ha en slutt på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder