KREVER STRAKSTILTAK: Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener det haster for helseministeren med å sette inn tiltak mot tvang i psykiatrien. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Ap: – Helseministeren må redegjøre for Stortinget

VGs avsløringer om tvangsbruk i psykiatrien er så alvorlige at Bent Høie må iverksette strakstiltak, krever Arbeiderpartiet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– VGs avsløringer er så alvorlige og omfattende at helseministeren bør komme til Stortinget og fortelle hva han har tenkt å gjøre på kort og lang sikt, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen.

Han er opprørt over det VG har avslørt om bruken av tvang i psykiatrien. Ved å digitalisere tusenvis av håndskrevne tvangsprotokoller, har VG avdekket massiv ulovlig beltebruk ved norske sykehus.

Tvangsprotokollene: Slik har VG jobbet

– Hadde dette skjedd med somatiske pasienter, hadde det blitt ramaskrik. Det er det ingen tvil om, fastslår Micaelsen.

Mener helseministeren må reagere raskere

Helseminister Bent Høie (H) reagerer i likhet med Micaelsen sterkt på den ulovlige beltebruken. Han vil nå ta opp den ulovlige tvangsbruken VG har avslørt med lederne i landets fire helseregioner. Høie vil også pålegge sykehusene å gå i dialog med pasienter som har opplevd tvang.

VG-kommentar: Vergeløse og rettsløse

I tillegg sier helseministeren til VG at han ikke har noe imot å møte opp på Stortinget for å fortelle hva han har tenkt å gjøre, hvis det er ønske om det.

– Jeg kommer gjerne på Stortinget for å orientere hva jeg gjør på kort og lang sikt for å få ned bruken av tvang og for å bedre rettssikkerheten til pasienter innen psykisk helsevern:

– Vi kan ikke, og vi skal ikke, leve med ulovlig og tvilsom bruk av tvang på sykehusene våre, sier han.

I juni nedsatte Høie et lovutvalg som skal se på hele regelverket rundt tvangsbruk. De skal etter planen levere sitt arbeid høsten 2018.

Det holder ikke, mener Torgeir Micaelsen:

– Høie bør gi utvalget et nytt mandat slik at de kan arbeide raskere. Å bruke to år på enda en utredning, er det ikke tid til, sier han.

Krever strakstiltak

Micaelsen mener Helsedepartementet bør samle sine smarteste hoder og finne ut hva som kan tas tak i umiddelbart. Han krever strakstiltak.

– I tillegg må det etableres et system som er digitalt og som sørger for en enhetlig rapportering av bruken av tvang. Dette bør få øverste prioritet, sier Ap-politikeren.

Pasienter bindes fast ulovlig: Kjempet for å holde loggene hemmelige

Micaelsen erkjenner at det ikke bare er dagens regjering som må ta ansvar for de dårlige rapporteringssystemene for tvang i psykiatrien:

– Men nå er enda en ny stortingsperiode snart over og vi er i 2016. Da er det helt uforståelig at vi ikke har et bedre dokumentasjonsverktøy enn håndskrevne protokoller, sier han.

Frp: – Jeg er skuffet og forbanna

Også leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos, er sjokkert over VGs avsløringer.

FORBANNA: Leder for helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: Lise Åserud NTB scanpix

– Jeg er både skuffet og forbanna over at vi ikke gjør dette bedre. Nå har vi snakket om å få ned tvangsbruken i så mange år, så dette er rett og slett helt uakseptabelt, sier hun.

Kjønaas Kjos forteller at hun selv har truffet mennesker som har blitt ødelagt av tvangsbruk i psykiatrien. Hun mener overdreven bruk av tvang ødelegger folks liv.

Vilde (29) var beltelagt: – Et maktmisbruk ikke å ha oversikt

– De mister tillit til dem som kan hjelpe og til sine nærmeste. De føler seg krenket og opplevelsene blir altoppslukende, sier helsepolitikeren.

Vanskelig å vedta holdningsendring

Hun viser til at regjeringen har fremmet et forslag om en gjennomgang av lovverket, som vil gi pasientene sterkere rettigheter til å motsette seg tvang. Regjeringen foreslår også blant annet å innføre en rett til gratis bistand til å klage på tvangsbruken.

– Det viktigste er likevel at det må skje en holdningsendring. Men det er vanskelig å vedta at folk skal endre holdninger, sier Kjønaas Kjos.

Venstre: – Ubekvemt å vite så lite

Venstre-leder Trine Skei Grande synes det er veldig bra at VG har kartlagt tvangsbruken ved norske sykehus. Hun er imidlertid ikke overrasket over at kartleggingen avslører massive lovbrudd.

– Jeg er egentlig ikke overrasket over omfanget. For oss som har vært opptatt av tvang en stund, er vel dette som fryktet, sier Skei Grande.

Ketil Kjenseth er helsepolitisk talsmann i Venstre. Han er bekymret over at det er VG og ikke Helsetilsynet eller Helsedirektoratet, som legger fram disse tallene.

– Jeg føler meg ikke bekvem med at vi som politiske beslutningstagere vet så lite. At offentlige myndigheter med så god tilgang på teknologi, ikke greier å skaffe seg den helhetlige oversikten, er bekymringsfullt, sier Kjenseth.

Pasienter med lav status

Venstre fremmet i april et dokument 8-forslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren.

De foreslår å nedsette et offentlig utvalg som skal utrede bruken av tvang i hele helse- og omsorgssektoren. Både psykisk helse, rusomsorg, demensomsorg og barnevern skal med. Partiet mener også det bør etableres et mer effektivt system for registrering og innrapportering av bruk av tvang. Forslaget er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen.

Les også: Holdes i belter i hundrevis av timer

– Tvang har ikke hatt nok fokus for dette er ikke en pasientgruppe som har høy status. Når det gjelder andre pasientgrupper er vi opptatt av millimeterrettferdighet, men disse pasientene har ikke hatt så mange talsmenn, fastslår Trine Skei Grande.

Kniv på hjernen

Venstre mener kompetanse hos de ansatte er nøkkelen til å få ned tvangsbruken. Skei Grande vil ha menneskerettigheter inn i grunnutdanningen til helsepersonell, og mener mye kan snus med god ledelse og kultur på sykehusene.

IKKE OVERRASKET: Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun dessverre ikke er overrasket over VGs avsløringer. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

– Det er noen som har kniv på hjernen. Det gjennomsyrer kulturen i sykehussektoren. Det er kirurgene og økonomien først, og de svakeste havner under senga, sier Kjenseth.

– Hva kan Stortinget gjøre med dette?

– Det er jo helseministeren som er eier av sykehusene. Derfor er vi helt avhengige av at han prioriterer dette. Stortinget kan vedta ting herfra til månen, men hvis det ikke følges opp ute i helseforetakene, så skjer det jo ikke noe, sier Kjenseth.

Et gufs fra fortidens psykiatri

Også Mental Helse reagerer kraftig på VGs avsløringer.

– Det er et gufs fra fortidens psykiatri, sier landsleder Kristian Haugland i en pressemelding.

Les også: Har blitt varslet om dårlige tvangstall i 18 år

Rådet for psykisk helse mener VG belyser den virkelige skammen i norsk helsevesen.

– Nå må det ryddes opp på alle ledernivåer, og praksis må ikke lenger bare motiveres, men styres til endring, krever generalsekretær Tove Gundersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder