Dommen leses opp nå: Jensen dømmes for grov korrupsjon

Tingretten mener Eirik Jensen (60) «forsettlig og systematisk» har bidratt til Gjermund Cappelens (50) hasjimport – og at de begge har gjort seg skyldige i grov korrupsjon.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Jensen vil derfor dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika.

Cappelen dømmes til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av narkotika. Dermed får han 30 prosent strafferabatt – dobbelt så mye som i aktors påstand om 18 år.

– Det er bevist at Jensen og Cappelen har handlet forsettlig, leste Heger opp om punktet om korrupsjon.

– Utover enhver rimelig tvil må det åpenbart betegnes som grov korrupsjon, fortsatte han.

Skyldig i hasj-innførsel

Om hasj-innførselen heter det i dommen at det ikke spiller noen rolle hvorvidt Jensen faktisk hadde grunnlag for å si om det var trygt å ta lasten inn i landet.

– Ei heller er det avgjørende om Jensens bistand var nødvendig for en vellykket innførsel. Det er heller ikke avgjørende for skyldspørsmålet om Jensen har ytet bistand ved hver enkelt innførsel, leser dommer Kim Heger opp.

Heger sier at tingretten vil komme tilbake til eventuelt skjerpende omstendigheter i slutningen.

For øvrig mener retten at Jensens forhold til Cappelen aldri har vært noe ordinært informant- eller kildeforhold – og at han kan straffes for aktiv medvirkning.

Følg domsavsigelsen i VGs direktestudio!

Jensen kan også straffes for passiv medvirkning til Cappelens innførsel av narkotika, mener retten.

Ekspert: – Tyder på streng straff

Selve slutningen kommer helt til slutt i opplesningen av den 105 sider lange dommen, og det er beregnet at det totalt vil ta omkring fire timer fra domsavsigelsen begynte klokken 9.30.

Innledningsvis sa dommer Heger at tingrettens dom mot de to tiltalte, Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, er enstemmig.

DOMMENS DAG: Etter at han ankom rettssalen like før klokken 9.30, har Gjermund Cappelen (50) stort sett sittet stille med armene i kors. Foto: Tore Kristiansen VG

Klokken 12.40 mener VGs krimekspert Øystein Milli at «fallet er et faktum» for Jensen.

– Allerede nå tyder det på at Jensen får en streng fengselsstraff her i tingretten. Fullt gjennomslag for påtalemyndigheten så langt, sier han.

Retten mener at Jensen ikke bare stilltiende har sett mellom fingrene, men bevisst gitt Cappelen beskyttelse og oppmuntring. Dermed har Jensen aktivt styrket Cappelens forsett til å importere hasj til Norge, mener retten.

Retten: Klokke tyder på korrupsjon

Retten legger ikke avgjørende vekt på den såkalte kontantstrømanalysen. Heger leser opp at «det er sannsynlig at det finnes en ukjent kilde til kontanter», men at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil.

Derimot mener retten at den mye omtalte Bulgari-klokken – som Jensen har fått av Cappelen – tyder på korrupsjon. Klokken ble imidlertid gitt som gave utenfor tiltaleperioden, understreker meddommer Sven Olav Solberg.

Retten mener heller ikke det er troverdig at Jensen brukte et døgn på å skjønne at han ikke burde ha mottatt en Tag Heuer-klokke til 17.000 kroner som gave fra en kilde. Denne klokka er ikke funnet, selv om Jensen hevder at den ble levert tilbake.

Knytter SMS-er til hasj

Retten tror på Cappelens forklaring om at de mye omtalte SMS-ene mellom de to tiltalte, har handlet om innførsel av hasj.

Kommentar: Saken er en skandale – uansett utfall

Spesialenheten har sikret 1523 kommunikasjonshendelser mellom Jensen og Cappelen i perioden 2007 til januar 2014.

Retten mener at Cappelen har holdt Jensen orientert om når hasjlastene har kommet, og retten mener også at begrep som «arbeid på tomta» betyr innførsel av hasj.

«Jensen har hatt samme rolle hele tiden: Å sørge for at Cappelen ikke blir tatt», heter det i dommen.

Skjulte kontakt «systematisk»

Jensen og Cappelen har med sikkerhet møttes minst 37 ganger, og sannsynligvis langt flere, heter det i dommen.

Heger la vekt på at ingen av møtene mellom de to, er registrert i registre eller i journaler, til tross for at Jensen var med på å utarbeide regler for kildebehandling. Retten mener Jensen har skjult møtene «systematisk og bevisst».

Aktor forklarer: Derfor blir Jensen uansett ikke pågrepet

I sin forklaring har Jensen forklart at han nedgraderte Cappelen fra informant til kilde, og at kontakten dermed ikke var omfattet av regelverket.

– Retten er ikke enig i denne forståelsen av regelverket, sier Heger.

Jensen–forklaring ikke troverdig

Flere vitner fra Asker og Bærum politidistrikt har vitnet om at Cappelen var en stor narkotikaimportør.

Retten viser blant annet til en hendelse hvor Jensen overtok en informant fra en polititjenestemann i Asker og Bærum. Informanten ga detaljerte opplysninger om hvordan Cappelen smuglet hasj til Norge.

Jensen har forklart at han ikke snakket med denne kilden om Cappelen. Retten mener Jensens forklaring på hva som skjedde, ikke er troverdig.

Under domsavsigelsen sitter Jensen tilbakelent med foldede hender på bakre rad i rettssalen. Foran seg har han en spiralblokk der han noterer små kruseduller. Ved flere anledninger rister han på hodet og sukker. Slik så det ut da han ankom retten:

Spanere fra Asker og Bærum politidistrikt mener på sin side at Jensen varslet Cappelen om at de fulgte etter ham i 2000.

– Selv om retten langt på vei er enig i at svært mye tyder på at Jensen fortalte om spaningen, er det ikke for retten nødvendig å ta stilling til det spørsmålet. Retten finner det svært underlig at Jensen ikke fant det nødvendig å reagere på spaningen. Det var et klart signal på at Cappelen kunne mistenkes for alvorlig narkotikakriminalitet, leser dommer Kim Heger opp.

Retten: Jensen kjente til importen

Flere tollere har i retten forklart seg om kjennskap til Cappelens virksomhet. «Slik vet man når man jobber i toll og politi», har et vitne forklart.

Jensens frifinnelsesplan: Vurderer å anmelde Cappelen

Heger viste til at Cappelen var nevnt en rekke ganger i politiets etterretningssystemer og at det var laget flere notater hvor han kobles til hasjinnførsel.

– Jensen har forklart at han i sine stillinger har vært godt kjent med disse etterretningssystemene. Retten kan ikke legge annet til grunn enn at Cappelen var et kjent navn for de som jobbet med spaning, sier Heger, og legger til at det er «bemerkningsverdig» at Jensen ikke var kjent med dette.

– Etter dette fremstår det ikke som sannsynlig at Jensen ikke skal ha fått med seg at Cappelen var stor på import av narkotika.

Heger viser til at Jensen selv har skrevet i et notat til dansk politi at Cappelen var godt kjent for norsk politi for alvorlig narkotikakriminalitet.

ANKOMST: Eirik Jensen (60) ankom rettssal 250 i Oslo tingrett klokken 9.22 mandag, åtte minutter før domsavsigelsen begynte. Foto: Tore Kristiansen VG

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen i hele tiltaleperioden var godt kjent med Cappelens virksomhet som importør av meget betydelige mengder hasj.

Retten: Har gått rykter

– Jensen har lagt vekt på at han har vært en outsider i politiet, leser Heger opp, og fortsetter å si at ekspolitimannen har ment at mange kan ha vært ute etter ham.

Heger legger så til at retten mener Jensen har rett i at det har gått rykter om ham og at det har vært kritiske røster mot hans ledelse og metoder.

– Fra 2000 i Asker og Bærum politidistrikt, og delvis i Oslo politidistrikt, har det versert rykter om samarbeidet mellom Cappelen og Jensen. Samme rykter har også versert i kriminelle miljøer, sier Heger.

Senere i opplesningen ble det imidlertid bemerket at retten kan ikke se at saken er foranledninget av noen sammensvergelse mot Jensen.

Les hele tiltalen her.

Retten påpeker at til tross for ryktene, så har Eirik Jensen nytt stor tillit i politiet.

– Snakker sant om import

Dommerne i Oslo tingrett er enige med dommerne i rettssaken mot Cappelens liga: De mener Cappelens forklaringer kan lyttes til når de understøttes av andre, uavhengige bevis.

– Han har vist evne og vilje til å forklare seg feilaktig dersom det gagner ham, leser meddommer Solberg opp fra dommen – etter å ha lagt vekt på at Cappelen først benektet de kriminelle forholdene i de første avhørene.

– Retten tar utgangspunkt i at Cappelen først benektet kjennskap til noe mer enn 100 gram hasj funnet hjemme hos ham. Han ga til dels detaljerte forklaringer om forhold som bare var «tull og tøys», leser Solberg opp.

Tingretten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj.

Lyst på en oppfriskning? Her er saken enkelt forklart:

Ventes ny runde

Under de første dagene av rettssaken forklarte Jensen bak lukkede dører om et hemmelig nasjonalt prosjekt han skal ha vært en del av. Heger bemerker i domsavsigelsen at denne delen av saken ikke har betydning for skyld eller straffeutmåling i saken.

Spesialenheten la i juni ned påstand om 21 års fengsel for Jensen. Statsadvokat Lars Erik Alfheim la ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen, inkludert tre års strafferabatt: Ett år for tilståelsen og to år for å ha snakket Jensen inn i saken.

Mens Cappelen har tilstått, har Jensen hele tiden nektet straffskyld for både narkotikaimport og korrupsjon.

Forsvaret: Derfor er Jensen uskyldig

Uansett utfall vil tingrettsdommen trolig bare bli slutten på første kapittel i norgeshistoriens mest alvorlige tiltale mot en polititjenestemann.

Jensen har varslet at han vil anke dersom dommen ikke går hans vei. Det samme er det ventet at påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten gjør.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder