TILSYN: Det er i første omgang Statsforvalteren som behandler tilsynssaker. Sakene kan også videresendes til Helsetilsynet. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Åpner tilsyn i nytt varsel mot psykiateren

Statsforvalteren i Oslo og Viken undersøker et nytt varsel mot psykiateren. Klagen gjelder et pasientforhold som ble avsluttet for over 30 år siden, sier hans advokat til VG.

Publisert:

Dette er det sjette varselet mot psykiateren som Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsyn i.

– På bakgrunn av en ny henvendelse vi har mottatt, har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av en psykiater, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

De bekrefter at dette er den samme psykiateren som i de andre sakene, og skriver at henvendelsen gjelder «påstand om mangelfull behandling».

Statsforvalteren har sendt et brev til psykiateren der de ber ham gi dem ytterlige opplysninger, med frist 23. mars.

– Videre saksgang vil avhenge av hvordan vi konkret vurderer opplysningene i saken. I hvilken grad vi vil se denne saken i sammenheng med de andre henvendelsene vi har funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av, vil også bero på en konkret vurdering, skriver Statsforvalteren.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt og representerer psykiateren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– 30 år siden

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier dette om det nye varselet:

– Jeg kan bekrefte at vi i dag tidlig mottok opplysninger om en ny klage, som vil bli besvart på vanlig måte fra psykiaterens side. Jeg kan ikke gå nærmere inn på saken, utover at det dreier seg om et pasientforhold som ble avsluttet for mer enn 30 år siden, sier Helle til VG.

Statsforvalteren skriver at de har mottatt andre seks andre henvendelser, som de ikke finner grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging på nåværende tidspunkt.

Syv saker

Dette er varslene mot psykiateren:

  • Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) mener psykiateren utnyttet legerollen for å få sex.
  • Victoria Nordberg (38), som var psykiaterens pasient i 20 år, har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler.
  • Miriam (35) har varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet høsten 2001.
  • En tidligere pasient varslet om psykiaterens behandlingsmetoder i 2020.
  • Statsforvalteren undersøker en sak som gjelder en inntakssamtale med en pasient.
  • Fredag bekrefter Statsforvalteren at de åpner tilsyn etter et nytt varsel.
  • Statsforvalteren undersøker også psykiaterens utskriving av vanedannende medisiner. Bakgrunnen var muntlige opplysninger de hadde mottatt, skriver Statsforvalteren.

– Det er et fellestrekk i disse sakene at psykiateren fullt ut har gitt forsvarlig helsehjelp i samtlige saker. Når det gjelder Hilde Rød-Larsen, så var hun aldri psykiaterens pasient, har psykiaterens advokat, Halvard Helle, uttalt til VG.

Politianmeldt

Statsforvalteren i Oslo og Viken bekreftet tidlig i januar at det er åpnet tilsyn i de fire første sakene. To av sakene er tidligere behandlet, men undersøkes nå på nytt.

I februar anmeldte to av kvinnene psykiateren til politiet.

VG har også omtalt en sak som ikke er varslet til Statsforvalteren:

En kvinne, som ikke gikk i behandling hos psykiateren, forteller at psykiateren skrev ut medisiner til henne og inviterte henne inn på terapikontoret etter arbeidstid - der de hadde sex.

Les hele intervjuet med den anonyme kvinnen her.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, uttalte til VG at det ikke var aktuelt for hans klient å medvirke til omtale av det han beskriver som «den personlige relasjonen mellom ham og kvinnen for nærmere 25 år siden».

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no