BLE OPERERT UT: Slik så Synne Paulseths arm ut etter at p-staven måtte fjernes på ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus.

Mislyktes i forsøk på å fjerne p-stav: − Skremmende

Da Synne Paulseth skulle fjerne p-staven, satt den så vanskelig til at både helsestasjonen og legevakten ga opp. Til slutt ble den operert ut på ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Publisert:

– Det var både smertefullt og skremmende med de mislykkede forsøkene på å fjerne p-staven, sier Synne Paulseth.

Men de aller fleste av de titusenvis av norske kvinner som bruker p-stav, får dem innsatt og fjernet uten problemer.

– P-stav er et veldig sikkert og godt prevensjonsmiddel som passer for mange, og det oppstår sjelden komplikasjoner, sier lege Siri Kløkstad i Sex og samfunn. 

Synne Paulseth

Kjent problem

P-staven settes inn på innsiden overarmen og gir nær 100 prosent beskyttelse mot svangerskap i tre år.

Selv om p-staven ifølge bruksanvisningen skal være enkel både å sette inn og å fjerne, hender det at det oppstår utfordringer når den skal fjernes:

– Vi har vært klar over dette problemet en stund. Det kan være at staven ligger for dypt, eller at den ligger for nær blodkar eller nerver, forklarer hun. Men dersom p-staven har vært satt inn på helt riktig måte, er det sjelden vanskelig å fjerne den.

Sex og samfunn fjerner en del p-staver som sitter dypt.

Lege Siri Kløkstad i Sex og samfunn

– Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om vi kan gjøre det selv eller må henvise til sykehus. Det er svært sjelden vi sender noen videre, forklarer Kløkstad. 

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange norske kvinner som bruker p-stav, men det selges over 30.000 resepter hvert år.

Sett denne? Symptomer, behandling og smerter: Lær om vagina og underlivet i 3D:

Symptomer, behandling og smerter: Lær om vagina og underlivet i 3D

– Fordi den kan sitte i armen i inntil tre år, vet vi ikke nøyaktig hvor mange som til enhver tid bruker p-stav, men rundt 70 000 er et rimelig anslag, sier Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver i Statens legemiddelverk.

Flere sykehus har de siste årene opplevd en økning i antall henvisninger for å fjerne p-staver kirurgisk. 

Slik ser p-staven ut.

Alvorlig nerveskade

Overlege Rasmus D. Thorkildsen ved Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi OUS, skrev for et par år siden en artikkel om fjerning av p-stav i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Der beskrev han to vanskelige tilfeller, der særlig den ene pasienten fikk en alvorlig nerveskade.

– Etter den artikkelen er det blitt større fokus på det, og vi har fått flere henvisninger, sier seksjonsoverlege Olav Nordbø ved kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus.

Fra 2019 til 2021 fjernet de årlig i overkant av 30 p-staver ved sykehuset. I 2022 var tallet økt til 52.

– Det er vanskelig å si hva økningen fra 2021 til 2022 skyldes. Det kan være et reelt økende problem. Men det kan også være at tilbudet vårt blir mer kjent i regionen, og at flere blir henvist som primærhelsetjenesten egentlig kunne klart selv.

Stavanger universitetssykehus har nedsatt en tverrfaglig gruppe som skal ta seg av fjerning av p-stav, for å sikre pasienten tryggest mulig behandling. 

Overlege Rasmus Thorkildsen.

– Store konsekvenser

– Selv om vi fjerner en del p-staver i året, er det sjelden veldig komplisert for oss å få dem ut. I omtrent halvparten av tilfellene som kommer hit, har det vært gjort forsøk på å fjerne den før de kom til oss. Den andre halvparten henvises fordi man ikke klarer å kjenne hvor p-staven sitter når man klemmer på huden, forklarer Nordbø.

Thorkildsen mener fjerning av p-stav er en viktig problemstilling å sette søkelys på, fordi konsekvensene for pasientene kan bli store:

På innsiden av overarmen ligger nerver og blodårer tett, ikke så langt fra overflaten. Egentlig skal det være enkelt å fjerne en p-stav hvis den er satt inn korrekt, men det er dessverre ikke alltid tilfellet.

Emma Kristin Solheim da legen fjernet p-staven fra armen hennes.

Ber om nye retningslinjer

I en oversiktsartikkel i World neurosurgery i 2018 oppsummerte forfatterne at det i cirka 1,7 prosent av tilfellene vil være vanskelig å fjerne p-staven. Det betyr at blant av de over 30 000 p-stavene som selges i Norge hvert år, vil i overkant av 500 kunne få problemer med fjerning.

– Vårt ønske er nye retningslinjer som anbefaler at p-staven legges andre steder på kroppen, fordi armen er et utsatt sted når det går galt. Vi skulle også ønske at staven fikk en annen farge enn hvit som nå, fordi den er vanskelig å skille den fra nerver som også er hvite, sier Thorkildsen.

Den eneste endringen som er kommet så langt, er at plasseringen på armen er endret fra innsiden av overarmen til lenger bak på armen. 

Emma Kristin Solheim fikk problemer med å fjerne p-staven.

Må på sykehus

Det måtte flere kutt i armen til Emma Kristin Solheim for å få ut p-staven hennes. 

– Fastlegen måtte skjære flere steder og fikk etter lang tid lirket den ut, sier hun.

Emma var tross denne hendelsen veldig fornøyd med p-staven som prevensjon, og satte inn en ny.

– Legen lovet å plassere den slik at man kunne kjenne den gjennom huden hele tiden, siden den første gang hadde sittet for dypt, forklarer hun. 

Siden hun ikke selv har klart å kjenne p-staven på flere måneder, dro hun sist uke til helsestasjonen for unge for å sjekke at alt var i orden. 

– Der fikk jeg vite at heller ikke de klarte å finne den. De sa jeg måtte komme tilbake til dem når den skal fjernes, så skal de henvise meg til sykehus for å få det gjort, forteller hun. 

I fjor opererte de ut 70 p-staver ved håndkirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

– Inntrykket er at de får flere henvendelser for hvert år. Dessverre forteller mange av kvinnene at de blir sendt rundt i systemet. I artikkelen i tidsskriftet tok vi til orde for at dersom den som skal fjerne p-staven ikke kjenner den under huden, så burde kvinnen henvises videre til kirurg som er vant med å operere tett på nerver og kar, sier Thorkildsen.

Overlegen er også skeptisk til at det ikke finnes noen gode rapporteringsrutiner for de som få problemer med fjerning 

Medisinsk sjef i legemiddelselskapet Organon, Karin Hagen

Må følge bruksanvisningen

Organon, som markedsfører p-staven i Norge, sier de tar problemer med fjerning av p-stav alvorlig. De har bidratt til å opprette kompetansesentre i alle helseregionene, som skal være et sted pasienter kan henvises hvis for eksempel fastlege eller helsesykepleier synes fjerning av staven virker for komplisert. 

– Vi understreker også hvor viktig det er at man følger bruksanvisningen og får veiledning første gang man setter inn en p-stav, sier medisinsk sjef Karin Hagen i Organon.

Selskapet opplyser at de ikke har endret utseende eller plassering utover et annet sted på armen.

– Om vi skal endre noe annet må det komme pålegg fra helsemyndighetene, det har det ikke gjort, sier Karin Hagen i Organon.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no