KREVER OPPVASK: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet under Arendalsuka 2021.

Frp-Hjemdal krever ekstern gransking – og ber Toppe beklage

For å gjenreise tillit til norske myndigheter etter sakene om ulovlig adopsjon har Silje Hjemdal (Frp) to beskjeder til barneministeren: Gjennomfør en ekstern gransking og beklag.

Publisert:

VG har fortalt historien om Camilla Austbø (37) som ble ulovlig adoptert til Norge. Camilla var tre år da hun ble bortført fra sitt eget hjem. Hun vokste opp i Skien.

– Her må norske myndigheter ta sitt ansvar, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

Hun sitter i familie- og kulturkomiteen og sier at døren til hennes stortingskontor er åpen for Camilla og familien.

– Oppleves som arrogant

Den biologiske moren til Camilla i Ecuador krevde adopsjonen annullert – slik at hun kunne få tilbake datteren sin. VG har avdekket at Utenriksdepartementet og organisasjonen Adopsjonsforum overførte pengesummer til Ecuador – og at kravet om å få jenta tilbake forsvant.

Også barne- og familiedepartementet har betalt flere beløp til familien Austbø i etterkant av den ulovlige adopsjonen, har VG fortalt.

For å bygge tillit til myndighetene igjen har Frp-representanten en klar oppfordring til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp):

– Jeg mener norske myndigheter bør komme med en beklagelse. Nå tror jeg myndighetene oppleves som litt arrogante, sier Hjemdal.

VG har vært i kontakt med barne- og familiedepartementet, som jobber med å svare på kritikken.

Uenige om gransking

I november sa Toppe til NRK at hun hadde bedt Bufdir om å gjøre en intern gransking av adopsjonsfeltet. Nyheten om granskingen fikk kritikk, blant annet fordi gjennomgangen skulle være intern – og ikke se på enkeltsaker.

Etter å ha blitt fremlagt VGs opplysninger om Camilla i forrige uke, uttalte Toppe at Ecuador-saker vil bli en del av den interne granskingen.

Adopsjonsforum har skrevet i en pressemelding at de støtter barneministerens krav om både gjennomgang av adopsjonssystemene og gransking av enkeltsaker.

INTERN GRANSKING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har sagt at det som skjedde med Camilla er menneskehandel og sagt at saken skal granskes.

Hjemdal mener at en intern gransking ikke er tilstrekkelig og krever at den skal være ekstern.

– Det handler om å prøve å gjenreise tillit til norske myndigheter og få alle fakta på bordet. Offentligheten har også en interesse i å vite om norske myndigheter har vært delaktig i menneskehandel, sier Frp-politikeren.

Hvorfor er det ikke nok med en intern gransking?

– Først og fremst er det fordi familiene selv ønsker det. Også er Bufdir Bufdir Barne- og familiedirektoratetselv klare på at det blir rotete med en intern prosess for å granske seg selv. Det inngir ikke til mye tillit, sier Hjemdal.

Ifølge innsyn TV 2 har fått anbefaler Bufdir at regjeringen oppnevner et granskingsutvalg som leverer en NOUNOUNorges offentlige utredninger (NOU) er utredninger som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. .

Det bør være bred politisk enighet om en slik gransking, sier Hjemdal som varsler at hun selv vil stille forslag i Stortinget dersom ikke Toppe snur.

GRANSKING VIKTIGST: Camilla Austbø sammen med adoptivforeldrene, Kjell og Liss Austbø.

Camilla Austbø sier at hun gjerne tar imot Hjemdals invitasjon til Stortinget.

– Jeg er opptatt av å få frem sannheten om adopsjonen min og hvordan det har påvirket livet mitt. En beklagelse fra myndighetene vil bety mye, men en ordentlig gransking er viktigere. Jeg er opptatt av at det som skjedde med meg ikke skal skje med flere, sier hun.

Også adoptivforeldrene hennes, Kjell og Liss Austbø, mener det er på tide med en grundig gransking av utenlandsadopsjonene til Norge.

– Vi ønsker en rettferdig og uavhengig gransking. Det er den eneste veien videre nå, sier Liss.

Møte mandag

Mandag møter adopsjonsforeningene Adopsjonsforum, Inoradopt og Verdens barn hos Toppe.

Det var organisasjonen selv som ønsket et møte med statsråden, opplyser barne- og familiedepartementet til VG.

Organisasjonene har sagt at de blant annet ønsker å «formidle behovet for forutsigbarhet i rammevilkårene for adopsjonsorganisasjonene i tiden fremover».

De ønsker også ta opp spørsmål om hvor de berørte skal henvende seg ved behov.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no