KREVER VARSLER-GRANSKNING: Advokat Jens-Ove Hagen, ønsker granskning av måten politiledelsen i Bergen behandlet sin egen drapsettterforsker.

KREVER VARSLER-GRANSKNING: Advokat Jens-Ove Hagen, ønsker granskning av måten politiledelsen i Bergen behandlet sin egen drapsettterforsker. Foto:Marit Hommedal,NTB scanpix

Han slo alarm om slett etterforskning i Monikasaken: Drapsetterforsker får varslerstatus

Advokaten ber politiet granske behandlingen av kritiker i

egne rekker

Drapsetterforskeren som slo alarm om uholdbar etterforskning
i Monika-saken, får nå status som varsler.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

KREVER GRANSKNING: Advokat Jens-Ove Hagen. Foto:Roger Neumann,VG

Dette bekrefter politimester Geir Gudmundsen i Hordaland overfor mannens advokat, Jens-Ove Hagen.

Å få status som varsler i arbeidslivet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og tar sikte på å verne om en arbeidstagers rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Uholdbart

Dette kan innebære for eksempel brudd på lover og regler, eller annet som strider mot en alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt.

Det var 21. oktober i år at politiet i Bergen pågrep en 32-åring siktet for å ha drept den da 8 år gamle Monika Sviglinskaje for tre år siden. Saken ble henlagt, men tatt opp igjen da en drapsetterforsker sist vinter så gjennom saken. Det er denne etterforskeren som nå får varslerstatus.

GIR VARSLERSTATUS: Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt. Foto:Trond Sørås,VG

Spesialenheten for politisaker har også iverksatt full etterforskning av politiet i Bergen for å ha utvist såkalt mulig straffbar uforstand i tjenesten.

Politimesteren sier ja

Å få varslerstatus skal også gi vern mot gjengjeldelse mot den som har varslet.

– Jeg har mottatt positivt svar på min anmodning om varslerstatus for min klient, sier Hagen til VG.

Politimesteren selv bekrefter dette overfor VG via sin informasjonsrådgiver Benedicte Halseth. I en e-post til VG sier hun at Hordaland politidistrikt egen rutine nå blir tatt i bruk for å sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av varslingssaken.

Dette skjer etter at politimester Geir Gudmundsen i en telefonsamtale med politimannen i oktober skal ha forsøkt å påvirke ham til ikke å la saken ende opp som en varslersak.

Politimannen skal også ha blitt innkalt til et møte med tre representanter for Politidirektoratet.

– Vi mener han har gjort akkurat det man kan kreve av en offentlig tjenestemann i en slik situasjon, og at hans varsling kommer inn under lovbestemmelsen om varsling i arbeidsmiljøloven, har advokat Hagen tidligere uttalt til VG.

Spesialenheten inn i varslersaken

Han ber nå politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt foreta en gransking av hva som foregikk mellom denne drapsetterforskeren og hans ledelse etter at han varslet om Monika-saken sist vinter:

– Jeg vil ha gransket hva som har foregått fra han ga beskjed om mangelfull etterforskning, og fram til etterforskningen ble gjenopptatt. Hvorfor ble han ikke hørt, hva slags svar fikk han, hvorfor tok ting så lang tid, og så videre, sier Hagen.

Overfor VG sier politimester Gudmundsen at brevet fra advokat Hagen er oversendt Spesialenheten for vurdering opp mot deres etterforskning.

– Dette stusser jeg ved, sier advokat Jens-Ove Hagen:

– Spesialenheten etterforsker mulig brudd på straffbare forhold i etterforskningen – etter en anmeldelse fra bistandsadvokaten til offerets mor. Og han representerer ikke min klient, altså varsleren. Spesialenheten arbeider altså med en helt annen sak.

STORSTILT OPPVASK: Her er Monika sammen med mamma Kristina Sviglinskaja på Fløien i Bergen. Monika ble kvalt og drept 14. november 2011. Foto:Privat,

Plikt til å granske varslersaken

– Han viser også til at Riksadvokatens gransking av politiet kan ivareta dette, og sier han ikke kan si noe om fremdriften av en slik varslersak-gransking. Det som er klart, er at politimesteren som arbeidsgiver har en klar plikt til å undersøke hva som har skjedd i varslersaken. Ut over det vil jeg ikke ha noen mening om hvordan han organiserer dette, sier Hagen.

Hagen har i sitt kravbrev til politiet i Bergen ført opp flere forhold som kan være brudd med instruksen for varsler-beskyttelse:

* Han fikk klar beskjed fra ledelsen om at han ikke har anledning til å arbeide med eller se mer på Monika-saken eller snakke med noen andre om den, og heller ikke prøve å få støtte fra andre. Heretter skulle han kun jobbe med sine egne saker.

* Ifølge brevet ble han advart mot å foreta seg skritt som kunne medføre at han mistet jobben sin.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder