KRITIKK: Minister for barnevernet, Inga Marte Thorkildsen (SV), får sterk kritikk for mangelende omsorg i barnevernet, i en rapport fra Riksrevisjonen. Foto: Trond Solberg

Riksrevisjonen hudfletter barnevernet

Hjelper ikke barn som trenger hjelp ** Følger ikke opp barna ** Henlegger saker uten å snakke med barna ** Bryter lover og regler

(VG Nett) Riksrevisor Jørgen Kosmo slenger storsleggen mot barnevernet. Barn som trenger hjelp får ikke hjelp, slår Riksrevisjonen fast.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Torsdag legger Riksrevisjonen frem sin granskning av det kommunale barnevernet. Rapporten er en 80 sider lang totalslakt av barnevernets kapasitet og behandling av barn som trenger hjelp.

Rapporten slår fast:** Mange barn som trenger hjelp fra barnevernet blir ikke fanget opp tidlig** Oppfølgingen av barn med hjelpetiltak og barn i fosterhjem er ikke god nok** Tilbudet av hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig** Det mangler kunnskap om bruk og virkninger av hjelpetiltak

I tillegg mener Riksrevisjonen at barnevernets oppfølging av de barna som faktisk får hjelp er mangelfull. Blant annet har revisjonen avdekket av mange av tiltaksplanene holder en altfor dårlig kvalitet og at barn kan leve med tiltak fra barnevernet i åresvis uten at det blir undersøkt om tiltakene fungerer.

Henlegger meldinger

KRITISERER: Riksrevisor Jørgen Kosmo avdekker store svakheter hos barnevernet i en fersk rapport som ble fremlagt torsdag. Foto: Frode Hansen

Riksrevisjonen har også gjennomgått varslingene som barnvernet mottar fra publikum og involverte. Tall fra kommunenes halvårsrapportering viser at så mye som hver femte melding til barnevernet henlegges.

Riksrevisjonen har hentet ut et utvalg av meldingene for å kontrollere om meldingene ble korrekte henlagt. Gjennomgangen viser at en fjerdedel av meldingene aldri skulle ha blitt henlagt.

Gjennomgangen viser også at barnevernet i store kommuner i større grad henlegger meldinger.

Bryter frister

Samtidig viser en annen gjennomgang at små kommuner oftest bryter lovpålagte frister for saksbehandling. 15 av 18 fylkesmenn har også gitt refs til barnevernsetater i sine fylker for brudd på fristene.

Mange av fagpersonene som er blitt intervjuet i forbindelse med granskningen sier de opplever at barnevernet ikke har tilstrekkelige ressurser. Og en oversikt Riksrevisjonen publiserer viser at det har vært en sterk økning i antallet undersøkelser siden 2007 med mer enn 10.000 flere undersøkelser.

I samme periode har det bare vært en økning i antall fagstillinger på 12 prosent.

- Toppen av isfjellet

Høyres familiepolitiske talskvinne, mener Riksrevisjonens rapport viser at det er store mørketall.

- Jeg er redd dette bare er toppen av et isfjell. Funnene fra Riksrevisjonen bekrefter at det er en alarmerende situasjon i barnevernet nå. Barnevernsbarna, eller de utsatte barna, er totalt utsatt i det norske samfunnet. Dette er en skamplett for Norge, det er de aller mest rettsløse som rammes, sier Hofstad Helleland.

KRITISK: Høyres familiepolitiske talskvinne, Linda Hofstad Helleland, sier håndteringen av barnevernet er et mørkt kapittel i norsk historie. Foto: Knut Erik Knudsen

Mørkt kapittel

Hun er sterkt kritisk til hvordan fem statsråder i Barne- og likestillingsdepartementet gjennom sju år har håndtert barnevernet.

- Det har nå gått sju år under Stoltenberg-regjeringen nesten uten at det er fremmet en sak om barnevernet. Jeg har heller ikke hørt at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) selv har løftet frem barnevernet og de utsatte barna. Det er tydelig at barnevernet er et av de mørkeste kapitlene i vår velferdshistorie, og regjeringen har gjort det til et glemt kapittel. Det at statsministeren selv ikke er opptatt av det, fører til det resultatet vi ser nå, sier Hofstad Helleland.

Sårbare barn

Familiepolitisk talsmann Øyvind Håbrekke i KrF minner om at dette er svært sårbare barn.

- Situasjonen i barnevernet er helt uakseptabel. Det er mange grupper i velferdssamfunnet som trenger ressurser og politikernes oppmerksomhet, men barnevernsbarna er dobbelt så sårbare som andre. De kan ikke tale sin egen sak og foreldrene er ofte ikke i stand til å ta hånd om dem, sier Håbrekke.

I sitt tilsvar til Riksrevisjonen svarer barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) at regjeringen har bevilget 240 millioner kroner i øremerkede midler til barnevernstjenesten. Dette har ifølge departementet gitt 400 nye stillinger i barnevernet.

- Trenger ikke penger

Men pengene virker ikke, ifølge Høyre. Isteden har de ført til et stort barnevernsbyråkrati med ansatte som ikke jobber med barn, ifølge Hofstad Helleland.

- Regjeringen snakker bare om penger, men det er ingen nye løsninger. Nå har regjeringen støvsugd barnevernskompetansen ute i kommunene, og pløyd det inn i et barnevernsbyråkrati som er nærmest doblet de siste årene, Bufetat. Det er flere folk som nå jobber med papirer og skjema, enn som jobber med barn. Bufetat er gjort til en karrierevei for barnevernsansatte med bedre lønn. Det har gått på bekostning av folk som skal jobbe med barna, sier Hofstad Helleland.

Artikkelen fortsetter under bildet

KREVER PLAN: KrFs familiepolitiske talsmann, Øyvind Håbrekke, krever at regjeringen nå kommer opp med en forpliktende plan for barnevernet. Foto: Harald Henden

KrF etterlyser nå en langsiktig tiltaksplan for barnevernet.

- Vi må ha en plan for opptrapping av ressursene i barnevernet over tid. Audun Lysbakken skal ha skryt for at han ga ekstra ressurser gjennom øremerking i fjor, men det var et skippertak som ikke nytter på lang sikt, sier Håbrekke.

Krever forpliktende frist

Også Håbrekke mener også at den stadige utskiftingen av statsråden med ansvaret for barnevernet har vært problematisk.

Under Stoltenberg II-regjeringen har Barne- og familiedepartementet hatt hele fem statsråder - og det er fortsatt ett år igjen av regjeringstiden.

- Nå må vi få en statsråd som setter mål. I 2005 sa Kristin Halvorsen at innen to år skal vi ha full barnehagedekning. I 2010 sa Jens Stoltenberg at vi skal ha full sykehjemsdekning innen 2015. De har satt frister og mål. Vi må kunne få til det samme med barnevernet, sier Håbrekke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder