Politiets og domstolenes sivile oppgaver kan bli løst på ett sted

SUKSESS: Fra denne vognen får danskene digital hjelp med alt fra førerkort, pass, helsekort og skatt. Det synet likte Grete Faremo (til høyre). Foto: JACOB JØRGENSEN

Vil opprette lokale rettssentre

Domstolene skal bli mer dømmende - og politiet mer politi. Det kan åpne for nye lokale rettssentre som tar seg av sivile gjøremål som i dag løses av politiet og domstolene.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over seks år gammel

Domstoladministrasjonen (DA) ber nå Justis- og beredskapsdepartementet utrede om domstolene og politiet i fremtiden bør «spisse» sine virksomheter.
I praksis betyr det at ikke-dømmende oppgaver som notarialforretninger, vigsler, dommeravhør, skiftesaker, dødsfallbehandling, arveavgift, konkurser- og gjeldsforhandling, namssaker, tvangsfullbyrdelse, farskapssaker og klager over gebyrer og trafikkbøter avgjøres av et nytt organ - kalt lokale rettssentre.

Det samme vil også kunne skje med sivile oppgaver som man i dag må til politiet eller lensmannen for å få ordnet.

Les også: 151 politikontor skal bort

Vil vurdere

I forrige uke skrev VG at antall domstoler kan bli mer enn halvert dersom Domstoladministrasjonen (DA) får det som de ønsker.

- Det er naturlig å se på dette i forbindelse med en vurdering av domstolstrukturen. Innspillet om lokale rettssentre er noe vi er gjort kjent med og vil bli tatt med i prosessen. Hvorvidt dette er relevant å innføre må vi komme tilbake til, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Forslaget er ikke ulikt suksessen med Borgerservice i Danmark. På lokale kontorer eller via grønne, sykkelvogner som rulles ut i parker og på gater kan innbyggerne få nye førerkort, pass, helsekort - eller hjelp med skatten.

Spennende

- Spennende, fastslo daværende justisminister Grete Faremo da hun sammen med VG i august besøkte Borgerservice i København.

Hennes arvtaker synes dette er en kreativ idé som han tar med seg inn i arbeidet med Politianalysen.

- Men jeg kjente ikke til ordningen før VG gjorde meg oppmerksom på den. Derfor kan jeg ikke her og nå si at dette er noe vi vil gå inn for. Først må jeg sette grundigere inn i hva dette faktisk er og hvordan det kan gjennomføres, sier Anundsen.

Interessant

- Modellen fra København er interessant fordi en del servicefunksjoner kommer nærmere borgerne. Det er viktig at man kan få pass, kontakt med forliksråd, konfliktråd og notarius publicus ikke alt for langt fra hjemstedet. Men vi må være klar over at geografien i Norge ser litt annerledes ut enn på Sjælland, sier fungerende direktør i DA, Willy Nesset.

Sammen med styret deler Nesset og hans administrasjon i Trondheim langt på vei anbefalingene i Politianalysen, hvor politiets oppgavesett blir «mer spisset mot kjerneoppgavene».

Kjerneoppgaver

- Domstolenes gjøremål kan beskrives som oppgaver av rent dømmende karakter og oppgaver av mer forvaltningsmessig karakter. I prinsippet innebærer det at domstolene skal løse tvister og avgjøre straffesaker - og at såkalte «forvaltningsoppgaver» behandles utenfor domstolsapparatet. Men her må man også ta med i betraktning den teknologiske utviklingen.

- Hvordan kan dette løses i praksis?

- Med dagens kommunestruktur er det ikke trolig at det kan være et lokalt rettssenter i hver kommune. Men den nyutnevnte regjeringen har jo signalisert en omfattende kommunereform og da kan det passe inn med et rettssenter i hver kommune, sier Willy Nesset.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Vil halvere antall domstoler

 2. Advarer mot å fjerne politiets sivile oppgaver

 3. Domstolene er skuffet over statsbudsjettet

 4. Norske domstoler ber om mer penger

 5. Oslo tinghus blir likevel ikke terrorsikret

Fra andre aviser

 1. Tenk nytt, Anundsen!

  Bergens Tidende
 2. Anundsen må få opp farten

  Aftenposten
 3. Det store politioppgjøret

  Aftenposten
 4. Det rullende politi

  Aftenposten
 5. Hva bør politiet <i>ikke</i> gjøre?

  Aftenposten
 6. - Har forlatt politiprinsipper

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no