LANGER UT: Anders Anundsen er misfornøyd med at det så store ulikheter hva de 27 politidistriktene leverer av resultater, noe politidirektør Odd Reidar Humlegård (i bakgrunnen) ikke kan benekte.Foto: KÅRE M. HANSEN/Politiet Foto: ,

Justisministeren om Monika-saken: – Skikkelig trøkk for hele politiet

Advokaten: Bare Gudmundsen kan treffe valget om å bli sittende som politimester

HOLMENKOLLEN (VG) Ansikt til ansikt med alle
landets politimestre tar Anders Anundsen et kraftig oppgjør med Bergenspolitiets håndtering av Monika-saken.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det skjedde på tidenes første toppmøte mellom politi og påtalemyndigheten med sjefene for særorganene, riksadvokat Tor-Aksel Busch og politidirektør Odd Reidar Humlegård blant tilhørerne.

Litauiske Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i hjemmet sitt i Sund på Sotra i Hordaland 14. november 2011. Først ble saken henlagt, og politiet mente det var et selvmord, men nå er en person siktet for drap.

VG kjenner til at politimester Geir Gudmundsen i Hordaland var til stede på deler av denne politikonferansen på Holmenkollen Park Hotel, som startet med et politisjefmøte.

– Bare Gudmundsen avgjør

KAN IKKE KASTES? Politimester Geir Gudmundsen er politimester i Bergen, og bare han kan avgjøre noe annet, sier hans advokat John Christian Elden. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Gudmundsen trådte til side som politimester i februar for å bli beordret til arbeid for Politidirektoratet sentralt i Oslo inntil videre – mens Monika-saken fortsatt ble gjenstand for ekstern gransking.

Fra hans advokat kommer det ingen signaler om at han vil fratre, snarere tvert imot:

– Han er politimester i Bergen inntil han eventuelt ikke er politimester i Bergen. Jeg har ikke sett noe som skulle tilsi at andre enn han kan treffe det valget, sier advokat John Christian Elden til VG.

Fungerende politimester John Reidar Nilsen sier at han fungerer til politimester kun ut april måned.

Varsler-gransking

Monika-saken er nå gjenstand for nok en omfattende gransking – nemlig av hvordan de ulike varslerne i saken ble behandlet av sine kolleger og ledelsen. Dette arbeidet er satt ut til advokatfirmaet Wiersholm, ledes av advokat Jan Fougner.

Han sier til VG at arbeidet tar tid – men at han håper å være ferdig i løpet av mai.

– Det er mange vi blir bedt om å snakke med. Vi gjennomfører nå intervjuer både i Bergen og i Oslo, sier han.

Fra Politidirektoratet får VG opplyst at varsler-granskingen kan være klar om cirka to måneder. Når det gjelder Gudmundsens skjebne, sier kommunikasjonsstabens Gase Handeland t ordningen med konstituert politimester i Bergen vil fortsette inntil videre.

Ukultur i politiet

På dagsorden på Holmenkollen-konferansen sto etterforskning av straffesaker som har kommet i bakevja etter 22. juli-terroren, hvor fokus har vært på beredskap og operativ innsats. Og ikke minst; ukulturen i politiet.

Nå skal politiet bli bedre til å oppklare straffesaker og lære av hverandres feil – på godt og vondt. På møtet presenterte også riksadvokaten hvilke saker politiet skal prioritere å avdekke og oppklare i 2015.

TOPPMØTE: Justistoppene Odd Reidar Humlegård, Anders Anundsen og Tor-Aksel Busch samlet sine tropper til historiens første toppmøte.Foto: KÅRE M. HANSEN/Politiet Foto: ,

Viktig å evaluere

– Evaluering av egen innsats er viktig. Men, dessverre, er det én sak som har bidratt til å gi oss en skikkelig negativ trøkk, ikke bare for Hordaland politidistrikt sin egen del, men for hele politietaten, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Det var ingen tvil om hva han siktet til; at politiledelsen først henla Monika Sviglinskajas (8) dødsfall som selvdrap. Det nektet politimannen Robin Schaefer å godta. Etter at han varslet ble saken gjenopptatt, stefaren siktet og politidistriktet ilagt en bor på 100 000 kroner.

– Men vi skal ikke bare lære av de dårlige sakene, men også av de gode, som det er mange av. Det er ingen av oss som aldri gjør feil. Det er heller ingen av oss som ikke har kjent belastningen med å ha en stor arbeidsbunke foran oss.

Ikke flaut å gjøre feil

Det er ikke flaut å gjøre feil. Det som er flaut er hvis man ikke selv bidrar til å rette opp feilen. Læring er noe som er positivt. Det skjer hver eneste dag. Det vet jeg.

Justis- og beredskapsministeren uttrykte stor glede over at Cold case-gruppen ved Kripos som skal gå løs på gamle, uoppklarte kriminalsaker nå er på plass. Men igjen kom han med et aldri så lite stikk til landets politiledere:

– Mitt inntrykk er at det lett kan gå prestisje i en sak og at noen da ikke liker at andre blander seg inn. Det er en prestisje som vi ikke har råd til. At noen vil gi et innspill er bra. Det må møtes med positivitet og er en leders ansvar. Det er overhodet ikke noe prestisjenederlag å åpne en sak på nytt.

Forventer mer av politiet

Anders Anundsen gjør det tindrende klart: Han forventer resultater etter at etaten har fått 700 nye politiutdannede tjenestemenn bare de siste to årene. Flere saker skal oppklares – og det skal skje raskere enn tilfelle er i dag.

– Jeg forventer at vi får bedre resultater og at politiet er på plass når noe skjer. Jeg tror mye handler om ledelse og at vi satser fra toppen av. Ledelsen må være klar og tydelig.

Lover bedring

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er også klar på at hans folk, juristene, både skal gjøre mer og bedre arbeid i fremtiden.

– Det er svært viktig at Anundsen er så tydelig på hva han forventer. Ikke i mine snart 40 år i etaten har jeg hørt en statsråd som er så klar i sine forventninger, sa Busch, også kjent som aktor i Treholt-saken i 1985.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård lover sterkere fokus på etterforskning og påtale – og bedre resultater.

– Det er viktig og motiverende å høre statsrådens engasjement.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder