VIL SE FREMOVER: Den fornærmede jenta og familien hennes er glade for at endelig punktum er satt. Foto: Jørgen Braastad

Jentas familie: Glade for at dette er over

Familien til jenta er lettet over at Rune Øygard får skjerpet straff - men synes straffen godt kunne vært strengere.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Høyesterett finner ingen formildende omstendigheter for Rune Øygard. I stedet skjerper de straffen - og dømmer ham til to år og tre måneders fengsel.

- Dette er vi veldig glade for. Samtidig er det han har gjort såpass alvorlig at straffen bør være deretter. Vi mener at straffen burde vært enda strengere, sier jentas stefar og mor til VG.

De vil nå gjøre det de kan for å legge saken bak seg.

- Dette er en dag vi har sett frem til. Nå må vi forsøke å gå videre og legge dette bak oss.

BAKGRUNN: Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel

Vektlegger misbruk av stilling

Høyesterett mener det er en rekke skjerpende omstendigheter, blant annet omfanget av den seksuelle omgangen. Ifølge dommen fra Lagmannsretten dreier det seg om rundt 50 samleier over en periode på 22 måneder.

Øygard var ikke tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som ordfører, men Høyesterett tar likevel dette opp i dommen.

- Jeg legger betydelig vekt på at A, ved å tilby fornærmede å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender hos A.

- Øygard er overrasket

Den fornærmede jentas familie er lettet over at Høyesterett har vektlagt dette.

- Dette har vært presisert av bistandsadvokat Hjortdal fra første stund: at han har misbrukt stillingen sin og makten sin for å bruke jenta.

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen mener at straffen er for streng.

- Øygard er overrasket og skuffet over at dommen ble såpass streng. Det er en historisk streng dom, nesten tre ganger så streng som i Birkedal-saken, sier Larsen til VG.

Knusende

Ordyden i Høyesteretts avgjørelse er knusende på flere punkter:

** Høyesterett konkluderer med at omfanget av den seksuelle omgangen i seg selv er klart skjerpende, og at tidsrommet det foregikk over viser at «viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk».

** Høyesterett mener at den store aldersforskjellen i seg selv er straffskjerpende, og at Øygard har trukket jenta inn i en voksen manns seksualliv.

** Det vektlegges at Øygard har misbrukt sin remtredende offentlige stilling for å oppnå seksuell omgang med jenta.

** Høyesterett viser til at det i lagmannsrettens dom går frem at Øygard overtalte jenta til å innlede et forhold med en jevnaldrende gutt. «Foruten å underbygge planmessigheten i hans overtredelser, innebar dette i seg selv en grov krenkelse av både fornærmede og den jevnaldrende gutten. Dette er klart straffskjerpende », heter det i Høyesteretts avgjørelse.

- Vanskelig tid for bygda

Vågå-ordfører Iselin Jonassen (Ap) sier at hun tar dommen til etterretning.

- Det har vært en vanskelig tid for bygda og for de involverte partene, spesielt for jenta. Det er godt at det er satt et endelig punktum i saken.

Øygard ble i forrige rettsinstans dømt ett år og tre måneders fengsel. Både aktoratet og forsvaret anket straffeutmålingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder