Gransket hemmelighold i Vegvesenet – sier dokumenter ble holdt tilbake

Fungerende vegdirektør:  – Beklager hvis de opplever det sånn

Statens vegvesen forsøkte å holde unna to svært sentrale dokumenter fra utvalget som skulle granske dem for hemmelighold, sier Graver-utvalget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fredag morgen la utvalget ledet av Hans Petter Graver frem sin rapport om hemmeligholdet av ulykkesrapporter i Statens vegvesen.

Rapporten kommer med sterk kritikk av veivesenet praksis og sier etaten fremstår som lukket og med svekket tillit.

Store problemer

pressekonferansen sa Graver at utvalget arbeid hadde vært krevende fordi de opplevde at det var vanskelig å få innsyn i de dokumentene de ba om.

Les hele rapporten her: Graver-utvalgets rapport

– Utvalget har hatt store problemer med å få den informasjonen det har etterspurt. Jeg har ikke opplevd lignende før. Jeg har pleid å få den informasjonen jeg har bedt om. Dette er enestående. Jeg tolker det som uttrykk for den lukkethetskulturen som ikke bare dreier seg om UAG, men er mer generell i Vegdirektoratet, sier utvalgsleder Hans Petter Graver til VG.

UTVALGET: Utvalget består av jusprofessor og utvalgets leder Hans Petter Graver, lege og trafikkmedisiner Inggard Lereim (ikke tilstede på bildet), politiadvokat Kristin Bjelkemyr og advokat Berit Reiss-Andersen (til venstre). Foto:Robert S.,VG

– Hvorfor ville de ikke gi dokumenter til dere, som skulle se dem i kortene?

– Det har vi ikke fått noe godt svar på. Det ene dokumentet, som viser seg å være veldig sentralt, var brevet der sakkyndige blir kritisert. Der har de sagt at brevet ikke var ment som et styringssignal når det gjelder åpenhet og deling av UAG-rapport, og derfor mente de at det ikke var relevant for vårt arbeid. Det var etter mitt skjønn en klar feilvurdering, for dette er nesten det mest sentrale dokumentet vi har kommet over. Det var ikke Vegdirektoratas vurdering, og de måtte bes spesielt om det brevet.

Vet ikke om de har fått alt

I sin rapport bruker utvalget en hel side på å beskrive hvor krevende det har vært å få tilgang på sentrale dokumenter i arbeidet med å granske Vegvesenet. «Sentral dokumentasjon er mottatt svært sent i utvalgets arbeid» og at det også er «uklart om utvalget har mottatt all dokumentasjon», skriver utvalget.

Særlig reagerer Graver-utvalget på to episoder i utvalgsarbeidet:

Det første er et brev som ble sendt fra direktøren for styringsstaben, Lars Aksnes til Vestfold politidistrikt i februar 2011 som svar på en sakkyndigrapport. Aksnes er nå fungerende veidirektør.

Graver sier at dette brevet er et av de mest sentrale dokumentene i utvalgets rapport. Graver-utvalget tolker brevet som et klart styringssignal om at politiet og andre ikke skal få lese ulykkesrapporter i denne og andre saker.

– Men dette tok det lang tid for oss å få utlevert, selv om vi ba om at alle relevante dokumenter skulle utleveres, sier han til VG.

Brev til utvalget kom aldri frem

SKREV BREV: Fungerende vegdirektør Lars Aksnes. Foto:Robert S.,VG

Den andre episoden, som Graver omtaler som mer alvorlig, er et brev fra en tidligere UAG-leder i Vegvesenets region Sør som ble sendt til Vegdirektoratet 3. desember 2014.

Brevet hadde tittelen «Innspill til Graverutvalgets arbeid». I notatet peker den ansatte på forhold som den ansatte mener kan ha ført til hemmeligholdet av ulykkesrapportene.

«Direktoratet sendte aldri dette notatet videre til utvalget, og omtalte heller ikke dets eksistens eller innhold» skriver utvalget i sin rapport.

Fungerende veidirektør Lars Aksnes sier de beklager «dersom utvalget opplever at de ikke har fått det de har bedt om».

– Det beklager jeg å høre. Vi har hatt som intensjon å gi Graver-utvalget all den informasjon som de ønsket, sier Aksnes til VG.

Om brevet som Aksnes selv forfattet i 2011, sier veidirektøren følgende:

– Vi har ikke bevisst holdt tilbake det brevet. De har fått brevet, men det kom sent fordi hovedhensikten med brevet for noe helt annet enn UAG.

– Hvordan var prosessen med at utvalget fikk brevet?

– Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Flere personer har håndtert forespørslene fra Graver-utvalget hos oss. Jeg har bare sagt at vi skal dele det vi har av informasjon, svarer Aksnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder