TAR FOSS I FORSVAR: Martin Kolberg (Ap) (tv) frykter for autoriteten til riksrevisor Per-Kristian Foss (i bakgrunnen) etter rapporten om samfunnssikkerhet. Bildet er tatt under en åpen høring i Stortinget i 2012.

TAR FOSS I FORSVAR: Martin Kolberg (Ap) (tv) frykter for autoriteten til riksrevisor Per-Kristian Foss (i bakgrunnen) etter rapporten om samfunnssikkerhet. Bildet er tatt under en åpen høring i Stortinget i 2012. Foto:Stian Lysberg Solum,NTB scanpix

Frykter for autoriteten til Per-Kristian Foss

Bitter strid om Riksrevisjonens beredskapsrapport

Riksrevisor og tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss har
havnet midt i en bitter strid mellom regjeringspartiene og opposisjonen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Striden handler om hvem som har skylden for at det fortsatt er store mangler med samfunnssikkerheten etter terrorangrepet 22. juli 2011, og hvor godt – eller dårlig – Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen har forbedret nasjonens sikkerhet.

Overfor VG går Martin Kolberg (Ap) langt i å beskylde regjeringspartiene Høyre og Frp for å svekke autoriteten til riksrevisor Per-Kristian Foss. Kolberg mener at de misbruker Riksrevisjonens ferske rapport om samfunnssikkerhet til å frikjenne Solberg-regjeringen for all kritikk.

Aldri opplevd lignende

– Jeg er sterkt bekymret når regjeringspartiene, og langt på vei Venstre og KrF, ikke tror på det Riksrevisjonen dokumenterer. Jeg har aldri opplevd noe lignende i min tid i Kontrollkomiteen, og frykter at det kan svekke riksrevisorens autoritet som Stortingets eget kontrollorgan, sier Kolberg til VG.

Her kan du lese Riksrevisjonens rapport

Kolberg er leder i Stortingets kontrollkomite. Da Riksrevisjonen la fram rapporten, fikk Kolberg hele komiteen med på å hastebehandle den, fordi de mente den ikke kunne bli liggende i Stortinget til over sommeren.

Natt til onsdag var komiteen ferdig med innstillingen, som Stortinget skal behandle på torsdag.

I innstillingen deler komiteen seg omtrent på midten:

Kritikk mot Faremo

** Høyre, Frp, Venstre og delvis KrF retter kritikk mot Stoltenberg-regjeringens arbeid med beredskap både før og etter 22. juli. Grete Faremo (Ap), som var justisminister fra 2011 til 2013, får kritikk for at hun ikke fulgte opp beredskapsarbeidet godt nok. «Alle tiltak som er iverksatt for å rette opp disse feilene, er iverksatt av justisminister Anders Anundsen», skriver flertallet.

** Ap, SV, Sp og Miljøpartiet de Grønne, mener at Faremo burde gjort mer. Men partiene gjentar Riksrevisjonens kritikk om at Justisdepartementet ikke har tilstrekkelig oversikt, og mener at det fortsatt er uklart om Justisdepartementet er i stand til å samordne sin egen virksomhet.

Skuffet og overrasket

Men da Per-Kristian Foss la fram Riksrevisjonens rapport i mai, sa Foss at han var «personlig skuffet og overrasket» at sikkerheten er svekket sammenlignet med hva den burde ha vært, nær fire år etter 22. juli.

Riksrevisjonen mener noen av tiltakene som er varslet er positive, men de er ikke overbevist om at tiltakene holder for å skape et tryggere samfunn: «Etter Riksrevisjonens oppfatning er det imidlertid for tidlig å fastslå om tiltakene vil få den tilsiktede effekten på samfunnssikkerhetsarbeidet.»

– Det er en enorm avstand mellom flertallets merknader og Riksrevisjonens rapport. De fremstiller rapporten som om den bare omhandler Faremos tid i departementet, men den strekker seg vitterlig fram til 2014-2015, sier Martin Kolberg.

– Gjør ikke regjeringspartiene det samme som Ap ville ha gjort, å forvare sin egen regjering?

– Da vil jeg vise til at Ap stilte seg bak kritikk mot vår egen regjering allerede fra den første stortingsbehandlingen om beredskap etter 22. juli. Det er alvorlig at flertallet nå setter helt til side Riksrevisjonens merknader for å frikjenne sin egen regjering for enhver kritikk. Hvis man ikke kan erkjenne feil, er det vanskelig å få til læring og forbedring, sier Kolberg.

Betenkt

Den bitre kampen om hvem som har rett og feil, startet allerede i kontrollhøringen på Stortinget lørdag 6.juni. Da gikk Jon A. Lea, sjefen for DSB, langt i å slakte Riksrevisjonens rapport:

«Det er betenkelig at det spres inntrykk av at samfunnssikkerheten er dårlig, og at det ikke er trygt i Norge. Det er det ikke grunnlag for, sa Lea da høringen i Stortinget startet lørdag morgen», sa Lea.

Per-Kristian Foss svarte selv slik på denne harde kritikken:

«Det ville vært bra om rapporten er utdatert, men vi har gjort våre undersøkelser i tidsrommet fra 2011 til 2014. Da ville det ikke vært så rart om ting hadde blitt bedre i 2015», sa Foss da han møtte opp i høringssalen senere samme dag.

Ap er skuffet

TAR IGJEN: Michael Tetzschner (H) avviser kritikken fra komiteleder Martin Kolberg (Ap). Foto:Robert S. Eik,VG

Men Michael Tetzschner (H), nestleder i Kontrollkomiteen, slår tilbake mot Kolberg:

- Jeg behøver ikke forholde meg til hvordan Martin Kolberg velger å tolke Riksrevisjonens rapport og Arbeiderpartiets skuffelse over at de mest alvorlige funnene ligger i deres regjeringsperiode, sier Michael Tetzschner til VG.

- Vi har valgt å bygge på faktum i det Riksrevisjonen skriver, som i hovedsak bygger på rapporten fra Helsetilsynet, som hadde tilsyn i Justisdepartementet fra januar til desember i 2013, altså i tiden rundt regjeringsskiftet. At Martin Kolberg er skuffet over at hans egen regjering må være hovedansvaret for at kritikk ikke ble fulgt opp, og er ute etter å ta sin egen regjering i forsvar, det får stå for hans regning.

- Hvordan reagerer du på Kolbergs uttalelse om at dere svekker Riksrevisjonens autoritet?

- Vi legger til grunn Riksrevisjonens skriftlige rapport og kan ikke forholde oss til muntlige uttalelser og gjenfortellinger. Det er ikke å svekke Riksrevisjonens autoritet å holde seg til de fakta rapporten bygger på. Kolbergs oppgave må være å passe på at kontrollkomiteens anseelse ikke lider under politisk spill.

- Men Per-Kristian Foss har sagt at han er skuffet over at departementet ikke har tatt arbeidet med samfunnssikkerhet mer på alvor?

- Jeg forholder meg til rapporten, og kan dermed vanskelig uttale meg om hvilke følelser den utløser hos andre, sier Tetzschner.

Foss: Ble trodd

VG har spurt riksrevisor Per-Kristian Foss om han deler Kolbergs inntrykk av at Riksevisjonen ikke blir trodd av komiteen:

- Nei, jeg føler det ikke slik etter å ha lest innstillingen, sier Foss til VG.

- Jeg skal ikke polemisere mot komiteen, men jeg merker meg at hele komiteen - minus Venstre - skriver at vår undersøkelse «viser at alvorlige svakheter ved departementets samordning og styring svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt», legger han til.

- Stemmer det at Riksrevisjonen ikke har foretatt egne undersøkelser i Justisdepartementet etter desember 2013?

- Rapporten bygger både på Helsetilsynets undersøkelser fram til desember 2013, og på våre egne funn til og med november 2014, sier han.

- Hvordan kan rapporten tolkes så ulikt av partiene i komiteen?

- Det er helt vanlig at partigruppene i komiteen fremhever det positive fra deres egen regjeringstid, og forsøker å dempe ned det som kommer av kritikk. Jeg legger ikke noe spesielt i det, sier Foss.

Nye rapporter

VG avslørte mandag innholdet i tre ferske tilsynsrapporter fra DSB, hvor også statsrådene Jan Tore Sanner (H), Solveig Horne (Frp) og Børge Brende (H) har brutt kravene i regjeringens egen forskrift om samfunnssikkerhet.

- De rapportene som VG løftet fram, dokumenterer en gang til at Riksrevisjonen peker på det viktigste, nemlig at fortsatt er en lang vei å gå i retning fullgod sikkerhet og beredskap, sier Martin Kolberg.

- Rapportene viser at det nye tilsynsregimet fungerer, at man registrerer brudd på krav, og at man ikke avslutter et tilsyn før feil og mangler er rettet opp, sier Michael Tetzschner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder