KREVER SVAR: Kjetil Rekdal er leder for Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt. Foreningen bistår tjenestemannen som varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt i april i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Fagforeningsleder ut mot Politidirektoratet: Slakter håndteringen av narkovarselet

BERGEN (VG) Politiets Fellesforbund retter hard kritikk mot Politidirektorates håndtering av den siste varslersaken i Bergen-politiet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Over ni måneder er gått siden politimester Kaare Songstad fikk overlevert en rapport der en høyt betrodd tjenestemann hevder at tjenestemenn har hatt en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, og at bakmenn har fått gå fri.

Nå tar lokallagsleder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund Vest et kraftig oppgjør med varslingsprosessen.

«PF Vest har vanskelig for å se at POD i denne saken har den nødvendige nøytraliteten, objektiviteten og habiliteten til å behandle varselet», skriver Rekdal i et brev til Politidirektoratet.

VG-Spesial: Narkovarselet

Saken - som ble offentlig kjent i VG Helg 12. oktober i fjor - etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Krever svar fra POD

Rekdal sier til VG at det nå har gått nesten ti måneder siden varselet ble levert, uten at saken har fått nødvendig realitetsbehandling og oppmerksomhet.

– Det er vår oppfatning at varsleren er i en usatt posisjon etter at han varslet om kritikkverdige forhold, sier Rekdal.

Jussprofessorer: – Politiet bryter loven

I brevet krever han en klar tilbakemelding fra Politidirektoratet om hva som er status på en rekke punkt i saken.

FÅR KRITIKK: Politidirektoratet - som ledes av poltiidirektør Odd Reidar Humlegård - bør ikke behandle narkovarselet i Vest politidistrikt, mener varslerens fagforening. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Blant annet reagerer fagforeningen på opplysninger i media om at POD ikke vil behandle varselet inntil resultatet av Spesialenhetens etterforskning er klar.

– Vi stiller oss undrende til det, på bakgrunn av POD sitt selvstendige ansvar som arbeidsgiver, og vil derfor gjerne ha svar på om dette stemmer, og hvorfor en slik avgjørelse er tatt.

Les også: POD anser seg som habile

– Praksisen var kjent

Rekdal skriver at det er sannsynlig at praksisen som er omtalt i varselet - og som ifølge fagforeningslederen fortsatt skal være gjeldende - har vært kjent for Politidirektoratet gjennom styringsdialogen mellom POD og politimesteren.

– I mediaoppslag som har kommet etter at varselet ble offentlig kjent, har Politidirektøren kommentert og tatt standpunkt til varselet. Vi ønsker svar på om POD har vurdert sin habilitet i lys av disse forholdene, og om POD har konkludert med at de i denne saken kan behandle saken på en forsvarlig, objektiv og nøytral måte.

Erna om varselet: Har brukt for lang tid

Rekdal skriver at de ikke kan se at noen av varslingsmottakerne så langt har gjennomført en habil og objektiv gransking av varselet.

– Situasjonen gir grunnlag for bekymring, slår han fast.

KREVER SVAR: Nesten ti måneder er gått siden en betrodd tjenestemann varslet politimesteren om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt. Nå krever fagforeningen - der varsleren er medlem - svar fra Politidirektoratet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– En stor belastning

Til VG sier Rekdal at det er en stor belastning for alle involverte at det har gått så lang tid, uten at det er kommet en avklaring.

Politiet: Vi var fullstendig overarbeidet

– Fortsatt er mange spørsmål ubesvarte, og det er selvfølgelig en stor belastning også for varsleren. Å være varsler i norsk politi er krevende. Det gjelder også i denne saken, sier han.

I brevet til POD krever Politiets Fellesforbund svar på om det er gjort en habilitetsvurdering av Statsadvokaten i Hordaland i forbindelse med en varslet inspeksjon av seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politdistrikt.

Hanne Skartveit: Politiet svikter Bergen

Samme spørsmål reises om tidligere statsadvokat i Hordaland Gert Johan Kjelby, som før jul ble konstituert av Riksadvokaten til å delta i inspeksjonen av Bergen-politiet.

Kjelby er ansatt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, der også tidligere politimester Ragnar Auglend og tidligere visepolitimester John Reidar Nilsen jobber som forskere.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Karin Aslaksen er avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet. Foto: Krister Sørbø VG

Er i dialog

På spørsmål om praksisen som er omtalt i varselet fra tjenestemannen i Bergen har vært kjent for Politidirektoratet, svarer avdelingsdirektør Karin Aslaksen i POD i en e-post til VG:

– Direktoratets kjennskap om politidistriktets prioriteringer gjennom styringsdialogen, er på et generelt nivå som ett av svært mange temaer.

– Politiets Fellesforbund stiller seg undrende til at POD ikke vil behandle varselet før Spesialenheten sin etterforskning er klar. Hvordan ser POD på det?

– Riksadvokat og Spesialenheten skal vurdere om det foreligger brudd på retningslinjer eller lover vedrørende påstandene i varselet om feilaktig nedprioritering av grov narkotikakriminalitet. Denne delen av varselet vil derfor ikke bli behandlet videre av POD før disse har kommet med sine vurderinger. De øvrige elementene i varselet ivaretar direktoratet i dialog med politidistriktet ved å følge opp allerede igangsatte og planlagte tiltak, og ved å vurdere behovet for ytterligere tiltak for å ferdigbehandle saken.

Aslaksen skriver at Politidirektoratet har vurdert sin habilitet til å håndtere varslingssaken og at det i den forbindelse er innhentet råd fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

– På bakgrunn av den vurderingen anser politidirektøren og POD seg habile i behandlingen av varslersaken. I vurderingen er det også relevant hvor komplisert avgjørelsen er, hvilket rom det foreligger for skjønn i tilknytning til avgjørelsen, hvor inngripende den er osv. Direktoratet mener det er av relevans i denne sammenheng at andre aktører som er uavhengige av direktoratet vil realitetsbehandle sentrale deler av varselet.

Når det gjelder spørsmålet om habilitetsvurdering av statsadvokaten i Hordaland, sier Aslaksen:

– Statsadvokaten er direkte underlagt Riksadvokaten og uavhengig av Politidirektoratet. Spørsmål om inspeksjonen må derfor rettes dit.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder